Sprzęt hydrauliczny. Metodyka postępowania z nożycami

praca dyplomowa z pożarnictwa

Uruchomienie narzędzia odbywa się po otwarciu zaworu w uchwycie steru-jącym i przytrzymywaniu go w tym położeniu, w zależności od kierunku obrotu noże będą się otwierały lub zamykały. Po zwolnieniu i samoczynnym powrocie rączki sterującej do pozycji neutralnej noże zatrzymują się zapewniając całkowicie funkcję podtrzymania obciążenia.

Podczas cięcia noże muszą być ustawione prostopadle względem obiektu ciętego. Aby poprawić parametry cięcia, należy punkt cięcia nożyc utrzymywać możliwie najbliżej zaokrąglonej krawędzi tnącej.

Rys. 24  Schemat cięć

Prawy rysunek przedstawia sytuację gdy narzędzie nie jest prawidłowo trzymane. Cięty materiał wygina się między ostrzami i wcina między ostrza, powodując uszkodzenie lub zniszczenie ostrzy.

Na ramiona noży nie może być wywierana siła boczna powstająca na wskutek błędnego osadzenia narzędzia. Podczas cięcia ramiona noży nie mogą odchodzić od siebie na ostrzach niż 3 mm. Gdyby wartość ta została przekroczona to czynność cięcia musi być natychmiast przerwana, a urządzenie należy na nowo osadzić. W razie potrzeby centralny sworzeń musi zostać dociągnięty.

Po zakończonej pracy ramiona nożyc należy zamknąć do pozycji rozstępu równego kilku milimetrów. Taki stan uwalnia narzędzie od sił hydraulicznych      i mechanicznych.

5/5 - (1 vote)