Faza terenowa badania

Przykład badania CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia”, omówiony w rozdziale trzecim i czwartym, bardzo dobrze zilustrował poważny problem związany z decyzjami dotyczącymi fazy terenowej badania – wyboru czasu trwania badania, jego numeru i kontaktu czas z respondentami. Im więcej czasu ankieterzy mają na kontakt z respondentami, tym mniejszy będzie udział niedostępnych adresów, z którymi nie … Czytaj dalej

Wpływ Internetu na życie społeczne

Sieć internetowa to nie tylko zestaw usług, które uzupełniają tradycyjne media. Z punktu widzenia teorii komunikacji mamy do czynienia z dużo szerszym kontekstem społeczno-kulturowym, zmianą dostępu do informacji oraz realizacją idei mediów interaktywnych. Klasyczne media, takie jak prasa i telewizja, są przede wszystkim ulicą jednokierunkową; Istnieje ścisła separacja między nadawcą a odbiorcą wiadomości. Z drugiej … Czytaj dalej

Reakcje społeczne na dawne zarazy

praca magisterska z kulturoznawstwa Zachowanie się społeczeństw pod wpływem silnej presji zagrożenie może wykazywać pewną stałość niezależnie od epok. W czasie epidemii czarnej śmierci w Europie dawały zauważyć się pewne stałe modele zachowań, w większości przedstawiające dezintegrację dotychczasowych norm społecznych[1] [2]. Wśród różnorodnych reakcji ówczesnych społeczności dotkniętych zarazą wyróżniały się: niezwykła brutalizacja obyczajów; zanik więzi … Czytaj dalej

Usługi w sieci Internet

Obecnie najbardziej powszechną z usług dostępnych w Internecie są strony[1] WWW (World Wide Web). Rozwój Internetu w dużej mierze związany jest właśnie z ekspansją witryn oferujących coraz większy wachlarz możliwości i usług. Związane jest to z następującymi cechami tej technologii: łatwość obsługi – większość stron nie wymaga od użytkownika znajomości skomplikowanych aplikacji, czy wiedzy dotyczącej … Czytaj dalej

Studiowanie kobiet w Polsce międzywojennej

fragment wybitnej pracy magisterskiej Jak można zauważyć, poprzez analizę liczby studentów i studentek na poszczególnych wydziałach, największym zainteresowaniem kobiet cieszył się kierunek filozoficzny. Jednak pod względem procentowego udziału studentek wśród ogólnej liczby słuchaczy jednego wydziału, pierwsze miejsce zajmował kierunek filologiczny (64.5 %). Można uznać to za kolejny dowód, obok przytoczonych powyżej wyników ankiety z 1922 … Czytaj dalej

Badanie różnic pomiędzy jednostkami dostępnymi i niedostępnymi

Dotychczas omówione zostały pewne teoretyczne zagadnienia, dzięki którym możliwa staje się odpowiedź na pytanie o wpływ zjawiska niedostępności na wyniki badań. Aby jednak móc się na ten temat wypowiadać, potrzebne są dane zarówno o osobach uczestniczących w badaniu, jak i o jednostkach niedostępnych. Samo badanie jednostek niedostępnych jest sprawą niezwykle trudną – nie mamy przecież … Czytaj dalej

Możliwość korekcji danych obarczonych niedostępnością

Badaczy zajmujących się zagadnieniem niedostępności czasem dzieli się na dwie grupy w zależności od preferowanego podejścia do problemu – na redukujących skalę zjawiska (reducers) i korygujących skutki zjawiska (adjusters). Podział ten nie do końca jest uzasadniony, ponieważ oba te podejścia powinny stanowić strategie dopełniające się – najpierw należy zrobić wszystko, aby skala zjawiska niedostępności oraz … Czytaj dalej

Listy zapowiednie

Dodatkowe elementy badania, które są pomocne w walce ze zjawiskiem niedostępności, to listy zapowiednie oraz zachęty materialne dla respondentów. Ich skuteczność zależy jednak od wielu czynników, a ponieważ istnieją sugestie, iż elementy te mogą mieć negatywne konsekwencje dla jakości danych, należy dobrze rozważyć ich zastosowanie. Wysłanie listu zapowiedniego do respondenta powinno mieć pozytywne efekty dla … Czytaj dalej

Przyczyny niedostępności jednostek badania

Karty realizacji z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” dostarczają użytecznej informacji na temat przyczyn niezrealizowania wywiadu. Wiedza taka przydatna jest z kilku powodów. Po pierwsze, znajomość przyczyn niedostępności sprawia, że jesteśmy w stanie podjąć kroki w celu przeciwdziałania występowaniu tych przyczyn lub zwiększenia skuteczności ankieterów. Po drugie, informacje takie dają możliwość częściowego oszacowania, na ile … Czytaj dalej