Rola małych motywatorów w tworzeniu atmosfery pracy

Robert Half w swojej książce Jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych pracowników podaje przykład szefa, który miał dwie sekretarki. Jedna z nich lubiła frutti di mare, a druga pasjonowała się piłką nożną. Kupił więc pierwszej darmowe obiady w restauracji serwującej frutti di mare, a drugiej darmowe bilety na mecze piłkarskie lokalnej drużyny. Dla firmy nie … Czytaj dalej

Awans i kariera jako środek motywacji

Przez awans rozumie się nie tylko awans pionowy, ale również poziomy w postaci zwiększenia kompetencji, zadań, wzbogacenia pracy o nowe elementy. Ważne jest, aby taki awans był poparty wzrostem wynagrodzenia. Kariera natomiast to „droga do (indywidualnie pojmowanej) doskonałości zawodowej I osiąganie satysfakcji w życiu zawodowym (Kostera, 2000, s. 100-101). Należy tu zauważyć, że każda osoba … Czytaj dalej

Wzbogacanie pracy

Wzbogacanie pracy polega na łączeniu czynności o różnym stopniu trudności i zwiększaniu udziału elementów decyzyjnych w pracy wykonawczej. Powiększa to intelektualną część pracy. Pozwala wykonawcy przetwarzać napływające informacje, diagnozować stany, wybierać sposoby i metody działania. Wiąże się z szerszym zakresem działań: planowaniem swojej pracy, kierowaniem nią i braniem za nią całkowitej odpowiedzialności. Wzbogacanie zadań daje … Czytaj dalej

Grupowe formy organizacji pracy

Tworzenie grup roboczych jest połączeniem wcześniej wymienionych: rotacji, rozszerzenia i ­wzbogacenia pracy. Jest to najwyższa forma wzbogacania treści pracy. Tworzenie grup polega na tworzeniu małych zespołów do realizacji zadań, w których ważną rolę odgrywają więzi interpersonalne, relacje emocjonalne, integracja i udział w zarządzaniu. Najważniejsze cechy grup roboczych (małych zespołów) to: niewielka liczba członków zespołu (5 … Czytaj dalej

Stosunek do instytucji a zaangażowanie w realizację zadań zawodowych

Miejsce pracy może być postrzegane jako „środowisko psychologiczne” pracownika. Należy pamiętać, że pracownik spędza w pracy średnio 8 godzin dziennie, co stanowi ⅓ doby. Jest to więc bardzo długi czas, jeśli przyjmiemy, że człowiek śpi średnio 7 godzin dziennie, to wychodzi, że ½ dnia spędza w pracy. W tym momencie ważne jest, aby spojrzeć na … Czytaj dalej

Protokoły sieciowe

praca inżynierska z informatyki w zarządzaniu Protokół sieciowy wyjaśnia cały uprzednio uzgodniony przez nadawcę i odbiorcę proces wymiany danych na określonej warstwie modelu sieciowego. W uproszczonym czterowarstwowym modelu sieciowym można wyróżnić następujące protokoły: Protokoły warstwy fizycznej: Ethernet, Token Ring Protokoły warstwy sieciowej: protokół internetowy (IP) będący częścią zestawu protokołów TCP/IP Protokoły warstwy transportu: protokół sterowania … Czytaj dalej

Struktura organizacyjna Optimus Technologie SA

Strukturę organizacyjną oraz cele stawiane przed poszczególnymi członkami zarządu  Optimus Technologie S.A. przedstawia rysunek nr 11. Rysunek 11.  Struktura organizacyjna spółki Optimus Technologie S.A. [niestety, rysunek zaginął] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Optimus Technologie S.A. Grupa Optimus Technologie S.A. składa się z ponad 30 spółek zależnych i stowarzyszonych.  Inwestycje kapitałowe podzielona są wg dwóch … Czytaj dalej

Pozycja rynkowa Optimus SA

Polski rynek komputerów PC określa się mianem niedojrzałego. Wyznacznikiem tej niedojrzałości jest brak dominacji marek międzynarodowych, przede wszystkim amerykańskich nad producentami lokalnymi. Na podstawie rozwoju sytuacji na rynkach Europy Zachodniej, oraz Czech, Węgier i Rosji gdzie dominują marki amerykańskie, jak Dell, Compaq, IBM oraz Hewlett-Packard, można oczekiwać podobnego scenariusza także na ignorowanym dotychczas przez największych … Czytaj dalej

Oferta produktowa Optimus S.A.

Główne grupy produktów oferowanych przez Optimus S.A. stanowią: Komputery i serwery: OPTIMUS ®  (komputery produkowane i konfigurowane indywidualnie na zamówienia klienta korporacyjnego i instytucji); OPTIMUS® PRESTIGE (bardziej zamożni klienci indywidualni, oczekujący najbardziej zaawansowanych rozwiązań); OPTIMUS® HYPERMEDIA (klienci indywidualni – innowatorzy); OPTIMUS® YOUNG (linia dedykowana dla tych klientów indywidualnych, dla których szczególnie istotna rolę odgrywa optymalny … Czytaj dalej