Stosunek do instytucji a zaangażowanie w realizację zadań zawodowych

Miejsce pracy może być postrzegane jako „środowisko psychologiczne” pracownika. Należy pamiętać, że pracownik spędza w pracy średnio 8 godzin dziennie, co stanowi ⅓ doby. Jest to więc bardzo długi czas, jeśli przyjmiemy, że człowiek śpi średnio 7 godzin dziennie, to wychodzi, że ½ dnia spędza w pracy. W tym momencie ważne jest, aby spojrzeć na … Czytaj dalej

Protokoły sieciowe

praca inżynierska z informatyki w zarządzaniu Protokół sieciowy wyjaśnia cały uprzednio uzgodniony przez nadawcę i odbiorcę proces wymiany danych na określonej warstwie modelu sieciowego. W uproszczonym czterowarstwowym modelu sieciowym można wyróżnić następujące protokoły: Protokoły warstwy fizycznej: Ethernet, Token Ring Protokoły warstwy sieciowej: protokół internetowy (IP) będący częścią zestawu protokołów TCP/IP Protokoły warstwy transportu: protokół sterowania … Czytaj dalej

Struktura organizacyjna Optimus Technologie SA

Strukturę organizacyjną oraz cele stawiane przed poszczególnymi członkami zarządu  Optimus Technologie S.A. przedstawia rysunek nr 11. Rysunek 11.  Struktura organizacyjna spółki Optimus Technologie S.A. [niestety, rysunek zaginął] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Optimus Technologie S.A. Grupa Optimus Technologie S.A. składa się z ponad 30 spółek zależnych i stowarzyszonych.  Inwestycje kapitałowe podzielona są wg dwóch … Czytaj dalej

Pozycja rynkowa Optimus SA

Polski rynek komputerów PC określa się mianem niedojrzałego. Wyznacznikiem tej niedojrzałości jest brak dominacji marek międzynarodowych, przede wszystkim amerykańskich nad producentami lokalnymi. Na podstawie rozwoju sytuacji na rynkach Europy Zachodniej, oraz Czech, Węgier i Rosji gdzie dominują marki amerykańskie, jak Dell, Compaq, IBM oraz Hewlett-Packard, można oczekiwać podobnego scenariusza także na ignorowanym dotychczas przez największych … Czytaj dalej

Oferta produktowa Optimus S.A.

Główne grupy produktów oferowanych przez Optimus S.A. stanowią: Komputery i serwery: OPTIMUS ®  (komputery produkowane i konfigurowane indywidualnie na zamówienia klienta korporacyjnego i instytucji); OPTIMUS® PRESTIGE (bardziej zamożni klienci indywidualni, oczekujący najbardziej zaawansowanych rozwiązań); OPTIMUS® HYPERMEDIA (klienci indywidualni – innowatorzy); OPTIMUS® YOUNG (linia dedykowana dla tych klientów indywidualnych, dla których szczególnie istotna rolę odgrywa optymalny … Czytaj dalej

Charakterystyka firmy Optimus SA

Firma Optimus SA powstała w 1988 roku i w ciągu czterech lat zdobyła pozycję lidera na polskim rynku PC, którą utrzymuje do dziś.  W 2000 roku udział Optimusa w rynku markowych komputerów osobistych wynosił 24%. Sukces spółki był wynikiem optymalnego doboru parametrów technicznych sprzętu, przystępnej ceny i rozbudowanej sieci dystrybucyjno-serwisowej. W 1994 roku Optimus S.A., … Czytaj dalej

Formy organizacyjne działalności gospodarczej

Poniżej omówiono podstawowe zasady dotyczące organizacyjnych form działalności gospodarczej w warunkach polskich. Omówienie to z konieczności jest uproszczone i skrótowe i może służyć jedynie uzyskaniu ogólnej wiedzy prawnej w tym zakresie. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, … Czytaj dalej

Założenia dotyczące badań empirycznych

Sposób motywowania pracownika uzależniony powinien być od trzech grup czynników: odmienności potrzeb każdego człowieka -odmienności potrzeb osobistych, poglądów, wartości, celów, itp. organizacji pracy oraz stanowiska pracy -do grupy tej należą: wymagane umiejętności, wyposażenie stanowiska pracy w odpowiednie narzędzia i sprzęt, stopień zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, itp. stanowiska firmy wobec pracownika -w kategorii tej mieści … Czytaj dalej

Motywacja pozamaterialna

Polityka płacowa w przedsiębiorstwie, aby być w pełni skuteczna w wypełnianiu jednej z funkcji zarządzania – motywowaniu – powinna być wsparta motywatorami komplementarnymi. Motywatory komplementarne to np. awans, szkolenia, pochwały, poszerzenie zakresu samodzielności i odpowiedzialności, przydzielanie trudniejszych zadań, zasięganie opinii itp. Ważnym motywatorem są dobre relacje między przełożonym a podwładnymi. Awans stanowiskowy jest ważnym instrumentem … Czytaj dalej