Wybory parlamentarne w Estonii

Literatura

Jarosław Bauc, Estonian way to liberal economic system, Warszawa 1995.

Józef Darski, Estonia, Warszawa 1995.

Piotr Eberhardt, Sytuacja narodowościowa współczesnej Estonii, Przegląd Wschodni, t.V, z.1 (17), s.119-139.

Eesti Vabariigi põhiseadus (Republic of Estonia Constitution), Tallinn 1993.

Kes on kes. Eesti poliitikas 1988-1992, Tallinn 1992.

Romuald J. Misiunas, Rein Taagepera, The Baltic States: years of dependence 1940-1980, London 1983.

Sylwester Przybyła, Zmiany na estońskiej scenie politycznej po wyborach parlamentarnych, Toruń 1995.

Toivo U. Raun, Democratization and political development in Estonia, 1987-96 (w:) Democratization and Authoritirianism in Postcommunist Societies, t.I, Cambridge University Press, 1997.

Tenże, Estonia and the Estonians, Stanford 1987.

Prasa

Annika Alasoo, Sotsiaalministriks pürgijad lubavad valijaile tööd ja tervist, Postimees z 15.02.1999.

Denise Albrighton, Kallas acquitted in $10 million case, The Baltic Times z 11-17.03.1999.

Tenże, Russian party squeaks into Parliament, The Baltic Times z 11-17.03.1999.

Józef Darski, Kto kontrolował Estonię? Gazeta Polska z 14.11.1995

Eesti Ringvaade z 27-31.12.1994, 01-07.01.1995, 08-15.01.1995, 16-21.01.1995, 22-28.01.1995, 12-18.02.1995, 19-25.02.1995, 26.02-04.03.1995, 05-11.03.1995, 08-14.11.1998, 15-21.11.1998, 22-28.11.1998, 29.11-05.12.1998, 06-12.12.1998, 13-19.12.1998, 27.12.1998-02.01.1999, 03-09.01.1999, 17-23.01.1999, 14-20.02.1999, 21-28.02.1999, 28.02-08.03.1999, 08-13.03.1999.

Eesti Sõnumid z 05.01.1995, 13.01.1995, 20.01.1995, 23.01.1995, 02.02.1995, 06.02.1995, 27.02.1995.

Estonian businesses fear Savisaar government (red.), The Baltic Times z 11-17.03.1999.

Argo Ideon, Erakondade majanduslikud mõtted veerevad suure rahalubamise rüppe, Postimees z 20.02.1999

Peeter Kaldre, Parteide välispoliitilised seisukohad jäävad hämaraiks, Postimees z 16.02.1999

Herki Köbas, Politoloogid pakuvad peaministriks Tarandit, Postimees z 25.02.1999.

Mart Laar, Maha Suur Vend – kommentaar, Postimees z 13.02.1999.

Marju Lauristin, Kolmas jõud tuli üllatusena, Postimees z 30.01.1999.

Aadu Must, Eesmärk pühendab abinõu – kommentaar, Postimees z 13.02.1999.

Urmas Paet, Isamaaliitlased pelgavad Mart Laari ründamist, Postimees z 10.03.1999.

Tenæe, Valimismaratoni lõpuni jääb 44 päeva, Postimees z 22.01.1999.

Tenże, Valimisnimekirjade pikkus erineb ligi kümme korda, Postimees z 03.02.1999.

Rahva Hääl z 10.05.1994.

Rein Ruutsoo, Teel kodanikeühiskorda – kommentaar, Postimees z 05.03.1999.

Toomas Savi, Poliitikamaastik vajab sanitaarraiet, Postimees z 15.02.1999.

Savisaar scores bittersweet victory, (red.), The Baltic Times z 11-17.03.1999.

Toomas Sildam, Arengupartei soovib vabaneda Veidemannist, Postimees z 29.01.1999.

Tenże, Urmas Tooming, Parlamendikoht maksis ligi veerand miljonit, Postimees z 10.03.1999.

Ivar Tallo, Vabariigi valitsuse viletsus, Postimees z 18.02.1999.

Rein Toomla, Eesti erakonnad liiguvad hoogsalt ühe näolisuse poole, Postimees z 01.02.1999.

Oddaj swój głos ne tę pracę