Polityka w społeczeństwie informacyjnym

Bibliografia pozycji wykorzystanych

Abramsohn Jennifer, Elektroniczna demokracja w Niemczech, „Gazeta Wyborcza” z 28 września 1998.
Adamczewski Zygmunt, Tragiczny protest, Warszawa 1969.
American results, http://debates96.election.digital.com/stats1/p.d1results.html.
Antychińskie windowsy, „Gazeta Wyborcza” z 1 października 1996.
Arnold Wayne, Ciernista droga do komputeryzacji w azjatyckich firmach, „Gazeta Wyborcza” z 4 sierpnia 1997.
Ash Timothy Garton, Co nam uczynił XX wiek?, „Gazeta Wyborcza” z 21 lutego 1998.
Asimov Izaak, cykl Fundacja, Poznań 1990-1992.
Asimov Izaak, cykl Roboty: cz.1: Pozytronowy detektyw, cz.2: Nagie słońce, cz.3: Roboty z planety świtu, cz.4: Roboty i Imperium, Warszawa 1993-1995.
Asimov Isaak, Good for themselves, New York 1971.
Atorkheimer Max, Społeczna funkcja filozofii, Lodz 1987.
Banach Benedykt, Wpływ prawidłowości i zjawisk globalnych na rozwój współczesnych społeczeństw, Toruń 1997.
Bangemann John, Europe and the global information society – recommendation to the European Council, Brussels 1994.
Barber Benjamin R., Dżihad kontra McŚwiat, Krakow 1994.
Barta Janusz, Internet a prawo, Warszawa 1998.
Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, Problem goni problem, „Rzeczpospolita” z 15 kwietnia 1998.
Basara Zbigniew, Chiny nasze, „Gazeta Wyborcza” z 1 marca 1998.
Basara Zbigniew, Czuje się winny, „Gazeta Wyborcza” z 24 kwietnia 1998.
Belgrad -Warszawa: wspólna sprawa, „Gazeta Wyborcza” z 3 lutego 1997.
Bell Daniel, Critique of information society, Boston 1957.
Bell Daniel, Pats of American Thought, Boston 1963.
Bell Daniel, The cultural contradictions of capitalism, London 1979.
Bell Daniel, The end of ideology, Glencoe IL. 1960.
Bendyk Edwin, Zaborcza pajęczyna, „Polityka” z 21 lipca 1999.
Berry Adrian, Następne 500 lat, Katowice 1991.
Bezbronne Chiny, „Rzeczpospolita” z 15 października 1998.
Biedrzycki Mariusz, Genetyka kultury, Warszawa 1998.
Bienias Tomasz, Bedzie wojna!, „Gazeta Wyborcza” z 13 lipca 1999.
Bienias Tomasz, Knebel po niemiecku, „Gazeta Wyborcza” z 6 stycznia 1998.
Bienias Tomasz, Moc jeszcze drzemie, „Gazeta Wyborcza” z 17 grudnia 1996.
Bienias Tomasz, Na czele rewolucji cyfrowej, „Gazeta Wyborcza” z 2 grudnia 1997.
Bienias Tomasz, Niełatwo pomoc, „Gazeta Wyborcza” z 8 czerwca 1999.
Bienias Tomasz, Słuchajcie radia Belgrad 92, „Gazeta Wyborcza” z 6 kwietnia 1999.
Bikont Anna, Skąd się biorą tyrani, „Gazeta Wyborcza” z 29 maja 1999.
Bocian Andrzej red., Integracja europejska w obliczu ery informacyjnej postindustrialnej, Gdańsk 1995.
Bosacki Marcin, Stasiński Maciej, Kraj znaków zapytania, „Gazeta Wyborcza” z 1 marca 1997.
Bougle Celestin, Demokracja wobec wiedzy, Warszawa 1990.
Browning Greame, Elektroniczna demokracja: wybory w Internecie, Warszawa 1989.
Budki z oknem na świat, „Gazeta Wyborcza” z 27 maja 1997.
Cerfa Vincent, Kahn Bernard, A Protocol for Packed Intercommunication, London 1974.
Capra Fritjof, Punkt zwrotny: nauka, społeczeństwo, nowa kultura, Wrocław 1995.
Chen Kathy, Internet w Chinach, „Gazeta Wyborcza” z 26 czerwca 1995.
Chinternecik, „Gazeta Wyborcza” z 15 grudnia 1998.
Chiny wrogiem Internetu, „Gazeta Wyborcza” z 6 września 1999.
Chiny wzmocniły cenzurę Internetu, „Gazeta Wyborcza” z 22 października 1996.
Chińczyk w sieci, „Gazeta Wyborcza” z 16 marca 1999.
Chińscy internauci musza iść na policje, „Gazeta Wyborcza” z 20 lutego 1996.
Chińska droga do Internetu, „Gazeta Wyborcza” z 18 kwietnia 1995.
Chiński Internet, „Gazeta Wyborcza” z 9 maja 1995.
Chińskie wiadomości z Watykanu, „Gazeta Wyborcza” z 8 czerwca 1998.
Cholaj Henryk, Globalny świat – wyzwania i spory, Warszawa 1995.
Chrzan Magda, Internet Po Chińsku, „Gazeta Wyborcza” z 29 czerwca 1999.
Cichy Michał, Przewodnik po królestwie wolności, „Gazeta Wyborcza” z 25 listopada 1995.
Condry John, Popper Karl, Telewizja – zagrożenie dla demokracji, Hampshire, Eng., 1997.
Coveney Peter, Highfield Roger, Granice złożoności, Warszawa 1997.
Craig S. Smith, Chińskie przedsiębiorstwa uzyskują od władz ograniczony dostęp do Internetu, „Gazeta Wyborcza” z 10 lipca 1995.
Czarne stroje i zapalone lampy, „Gazeta Wyborcza” z 5 września 1995.
Człowiek o nauce współczesnej, Paris 1983.
Cwiklak Dariusz, Elementarz cyfrowej demokracji, „Gazeta Wyborcza” z 2 marca 1999.
Debaty Polityczne, http://debates96.election.digital.com/stats1/P.D1results.html.
Drozdowicz Zbigniew, Z końca pewnej epoki, Poznań 1997.
Dudek Wiesław, Środki masowego przekazu we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Kraków 1996.
Dyskusja w sejmie o Internecie, „Gazeta Wyborcza” z 5 grudnia 1995.
Dziak Wieslaw, Kraj znakow zapytania, „Gazeta Wyborcza” z 1-2 marca 1997.
Eyal Jonathan, Przyszle wojny Ameryki, „Gazeta Wyborcza” z 7 września 1998.
Filozoficzne i socjologiczne problemy kształtowania swiadomosci spolecznej, Warszawa 1980.
Forum Młoda Europa – Edukacja europejska poprzez Internet, Warszawa 1998.
Fukuyama Francis, Koniec historii – 10 lat później, „Gazeta Wyborcza” z 19 czerwca 1999.
Fukuyama Francis, Koniec historii, Kraków 1997.
Fukuyama Francis, Ostatni człowiek, Kraków 1997.
Fukuyama Francis, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997.
Gadzinowski Jacek, XXI wiek – jaki będzie, News Service z września 1999.
Gałganek Andrzej, Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym: supercykle i wojna hegemoniczna, Warszawa 1998.
Giliciński Lech, Wykonanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 1997.
Giller Piotr, Przepustka do Internetu, „Gazeta Wyborcza” z 22 stycznia 1999.
Gillert Piotr, Ostatnia kadencja Suharto?, „Gazeta Wyborcza” z 30 maja 1997.
Gillert Piotr, Poczta antypaństwowa, „Gazeta Wyborcza” z 21 stycznia 1999.
Goban-Klass Tomasz, Sienkiewicz Piotr, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, http://www.if.uj.edu.pl/~usgoban/agh.html.
Goban-Klas Tomasz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Warszawa 1996.
Gorbiel Andrzej, Droga do przyszłości, „Gazeta Wyborcza” z 7 marca 1995.
Gorbiel Andrzej, Eksplozje słyszano aż w sieci, „Gazeta Wyborcza” z 13 sierpnia 1996.
Gorbiel Andrzej, Elektroniczna demokracja, „Gazeta Wyborcza” z 27 czerwca 1995.
Gorbiel Andrzej, Informacyjna autostrada, „Gazeta Wyborcza” z 15 marca 1994.
Gorbiel Andrzej, Internauci przeciw rządowi?, „Gazeta Wyborcza” z 12 listopada 1996.
Gorbiel Andrzej, Kościół scjentologii kontra Internet, „Gazeta Wyborcza” z 21 marca 1995.
Gorski Artur, Dzieci w sieci, „Polityka” z 12 kwietnia 1997.
Green John O., Nowa era komunikacji, Warszawa 1999.
Guisnel Jean, Wojny w cyberprzestrzeni, Warszawa 1989.
Gut Dorota, Haktywiści, „Gazeta Wyborcza” z 10 listopada 1998.
Gut Dorota, Na dwa fronty – wojna w komputerze, „Gazeta Wyborcza” z 1 września 1998.
Gut Dorota, Ojciec Sawa donosi, „Gazeta Wyborcza” z 6 kwietnia 1999.
Gut Dorota, Rewolucjoniści w Internecie, „Gazeta Wyborcza” z 14 stycznia 1997.
Gut Dorota, Skok za Wielki Mur, „Gazeta Wyborcza” z 27 lutego 1996.
Gut Dorota, Spowiedź zbrodniarzy, „Gazeta Wyborcza” z 25 sierpnia 1998.
Gut Dorota, W imię Allacha, „Gazeta Wyborcza” z 1 września 1998.
Gut Dorota, Wirtualne państwa, „Gazeta Wyborcza” z 6 maja 1997.
Gut Dorota, Wojna w Internecie, „Gazeta Wyborcza” z 18 sierpnia 1998.
Gwiazda Adam, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Warszawa 1997.
Hawking Stephen, Przewidywanie przyszłości, Warszawa 1993.
Herder Johann Gottfied, Myśli o filozofii dziejów, Warszawa 1962.
HonGkong na żywo, „Gazeta Wyborcza” z 1 lipca 1997.
Hongkong wraca do Chin, „Gazeta Wyborcza” z 1 lipca 1997.
Huntington Samuel, Trzecia fala demokratyzacji, WAP, Warszawa 1983.
Ihnatowicz Ireneusz, Człowiek, informacja, społeczeństwo, Warszawa 1944.
Internet komercyjny w Chinach, „Gazeta Wyborcza” z 11 kwietnia 1995.
Internet po tybetańsku, „Gazeta Wyborcza” z 4 listopada 1997.
Internet w Rosji, „Gazeta Wyborcza” z 6 maja 1997.
Islam znany i nieznany, „Gazeta Wyborcza” z 30 marca 1999.
Janion Maria, Wobec końca wieku, Warszawa 1987.
Jankowiak Janusz, Miedzy Atenami i Marsem, „Gazeta Wyborcza” z 30 października 1997.
Jankowska Katarzyna, Mucharski Piotr, O nowej mapie świata, „Gazeta Wyborcza” z 10 listopada 1998.
Jaskiernia Jerzy, Zasada równości w prawie wyborczym USA, Warszawa 1992.
Jaszuński Grzegorz, „Paradoksy amerykańskie”, Warszawa 1976.
Kleer Jerzy, Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna: konsekwencje dla świata i Polski. Komitet Prognoz „Polska w XXI w.” przy Prezydium PAN, Warszawa 1993.
Komputerowa infiltracja, „Gazeta Wyborcza” z 4 czerwca 1996.
Konikowski Jacek, Wojna on-line, „Enter” z czerwca 1999.
Kosowo on-line, „Gazeta Wyborcza” z 6 kwietnia 1999.
Kościelniak Piotr, Projekt Venus, „Rzeczpospolita” z 9 kwietnia 1999.
Kościelniak Piotr, Propagandowa wojna w sieci, „Rzeczpospolita” z 13 kwietnia 1999.
Kozek Wiesława, Społeczeństwo polskie w perspektywie globalizacji i integracji europejskiej, Poznań 1997.
Kruczkowska Maria, Ameryka wyrusza w przyszłość, „Gazeta Wyborcza” z 25 stycznia 1997.
Kruczkowska Maria, Internet kontra demokracja, „Gazeta Wyborcza” z 10 lutego 1998.
Kruczkowska Maria, Oi Gong w sieci, „Gazeta Wyborcza” z 22 czerwca 1999.
Krzysztofek Kazimierz, Komunikowanie międzynarodowe: informacja, kultura, środki masowego przekazu, stosunki międzynarodowe, Wrocław 1999.
Kucharczak Przemysław, To ma być wolność w demokracji?, „Gazeta Wyborcza” z 23 sierpnia 1999.
Kuczyński Janusz, Praktyczne funkcje filozofii. Drogi urzeczywistniania idei, Warszawa 1979.
Kulesza Władysław T., Ideologie naszych czasów, WsiP, Warszawa 1996.
Lem Stanisław, Bomba megabitowa, Wrocław 1992.
Lem Stanisław, Bajki robotów, Katowice 1989.
Lem Stanisław, Bomba megabitowa, Wrocław 1992.
Lem Stanisław, Cyberiada, Warszawa 1998.
Lem Stanisław, Dzienniki gwiazdowe, Warszawa 1994.
Lem Stanisław, Eden, Warszawa 1995.
Lem Stanisław, Niezwyciężony, Kraków 1996.
Lem Stanisław, Powrót z gwiazd, Kraków 1981.
Lem Stanisław, Solaris, Warszawa 1982.
Lem Stanisław, Wysoki zamek, Kraków 1975.
Lepsza urna niż Internet, „Gazeta Wyborcza” z 21 sierpnia 1996.
Leszczyński Robert, O papieżu, techno i Internecie, „Gazeta Wyborcza” z 28 marca 1997.
Liczą internautów, „Gazeta Wyborcza” z 20 stycznia 1998.
Londyński Andrzej, Cały świat w zasięgu ręki, „Gazeta Wyborcza” z 3 marca 1995.
Maćkowiak Tomasz, Czerwona róża, błękitny ptak, czerwone czereśnie, „Gazeta Wyborcza” z 26 sierpnia 1999.
Maćkowiak Tomasz, Zelazny Vlado, „Gazeta Wyborcza” z 8 stycznia 1999.
Marciniak Stefan, Wybrane problemy nauk społecznych w okresie transformacji systemowej, Warszawa 1995.
Marciszewski Witold, Idee filozoficzne a osiągniecia nauki z problematyki integracji nauk, Studia Filozoficzne Nr 8, Warszawa 1980.
Martin Hans-Peter, Pułapka globalizacji: atak na demokracje i dobrobyt, Warszawa 1989.
Masuda Yoneji, Computopia, Wydawnictwo Diamentowe 1983.
Masuda Yoneji, Świat komputerów i edukacja, Wydawnictwo Orientalistyczne 1987.
Masuda Yoneji, Wiedza produktywna, Japońskie Wydawnictwo Publikacji Ekonomicznych 1989.
Masuda Yoneji, Wprowadzenie do świata informacji, Wydawnictwo Pelikan 1987.
McLuhan Marshall, Galaktyka Guttenberga, Warszawa 1975.
McLuhan Marshall, Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man, Toronto 1954.
McLuhan Marshall, Understanding Media: The Extension of Man, New York 1964.
Michnik Adam, Rachunek dla Miloszecicia, „Gazeta Wyborcza” z 12 maja 1999.
Młodzi żeglarze w Chinach, „Gazeta Wyborcza” z 19 stycznia 1999.
Morawski Stefan, O filozofaniu, perypetiach dzisiejszej kultury i rebus publicis, Toruń 1995.
Mossberg Walter S., Wyzwolenie Internetu, „Gazeta Wyborcza” z 9 listopada 1998.
Na srebrnym globie, „Gazeta Wyborcza” z 20 maja 1997.
Naisbitt John, Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze zżycie, Poznań 1999.
Naisbitt John, Re-inventing the corporation, New York 1985.
Najgebauer Andrzej, Informatyczne systemy wspomagania decyzji w sytuacjach konfliktowych: modele, metody i środowiska symulacji interaktywnej, Warszawa 1997.
Nie planowana infostrada, „Gazeta Wyborcza” z 21 lipca 1995.
Olędzki Jerzy, Komunikowanie w świecie: narzędzia, teorie, unormowania, Warszawa 1997.
ONZ a sprawa Internetu, „Gazeta Wyborcza” z 25 listopada 1997.
Ortega Y Gasset Jose, Bunt mas, Warszawa 1995.
Orton Don, Dwieście lat USA, Warszawa 1984.
Oseka Andrzej, Dobra nowina New Age’u, „Gazeta Wyborcza” z 20 czerwca 1997.
Oseka Andrzej, Kultura czasu porno, „Gazeta Wyborcza” z 14 listopada 1998.
Oseka Andrzej, Posłańcy niebios, „Gazeta Wyborcza” z 20 listopada 1998.
Pawlak Beata, Nil jednego Boga, „Gazeta Wyborcza” z 20 listopada 1998.
Pawlak Beata, Strażnicy ajatollaha, „Gazeta Wyborcza” z 1 marca 1997.
Pawłowski Roman, Oklaski dla życia, „Gazeta Wyborcza” z 30 sierpnia 1999.
Peccei Aurelio, Przyszłość jest w naszych rękach, Warszawa 1987.
Peczina Tomasz, Nieznośna wolność słowa, „Gazeta Wyborcza” z 26 lutego 1999.
Piątek Tomasz, Wyzwolenie w sieci, „Polityka” z 25 stycznia 1997.
Pindlowa Wanda, Informacja w nauce o informacji: metody i problemy, Gdańsk 1996.
Platek Piotr, Zichlarz Michał, Basket za jedzenie, „Gazeta Wyborcza” z 16 września 1998.
Po chińsku, czyli z cenzura, „Gazeta Wyborcza” z 14 stycznia 1997.
Poczta antypaństwowa, „Gazeta Wyborcza” z 21 stycznia 1999.
Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego: aksjologiczne i społeczne dylematy integracji z Unia Europejska, Katowice 1987.
Popper Karl Raimund, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 1993.
Powrót sekty, „Gazeta Wyborcza” z 22 lipca 1999.
Pukając do bogatych, „Gazeta Wyborcza” z 13 lipca 1999.
Ratajczyk Jan, Budzą się w raju i idą zabijać, „Gazeta Wyborcza” z 1 sierpnia 1997.
Reich Robert, New Deals: The Crystler Revival and the American System, Viking 1986.
Reich Robert, Praca narodów: przygotowanie do kapitalizmu XXI wieku, Toruń 1996.
Reich Robert, Tales of a New America: The Anxious Liberal’s Guide to the Future, Vintage 1986.
Reich Robert, The Next American Frontier, Penguin 1983.
Ritzer George, Frontiers of social theory: the new syntheses, New York 1990.
Ritzer George, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Kraków 1990.
Russell Bertrand, Przyszłość ludzkości, Kraków 1997.
Sadurski Wojciech, Internet – wolność slowa czy demoralizacja dzieci, „Rzeczpospolita” z 7 lipca 1997.
Sagan Carl, Błękitna kropka, Warszawa 1996.
Shell Jonathan, Elektroniczna demokracja, „Gazeta Wyborcza” z 21 września 1998.
Sieci pod specjalnym nadzorem. Rząd boi się Internetu, „Gazeta Wyborcza” z 12 marca 1996.
Siec niejedno ma imię, „Gazeta Wyborcza” z 6 maja 1997.
Sitek Wojciech red., Czy można przewidzieć? Socjologiczno-metodologiczne doświadczenia polskich badan przedwyborczych, Warszawa 1999.
Słowakiewicz Monika, Miedzy morzem a pustynia, „Gazeta Wyborcza” z 7 sierpnia 1997.
Sownik wyrazów obcych, Warszawa 1980.
Smith Carl, Chińskie przedsiębiorstwa uzyskują od władz ograniczony dostęp do Internetu, „Gazeta Wyborcza” z 10 lipca 1995.
Sokolewicz W., „Prezydent a opinia publiczna”, Toruń 1987.
Sokolowski Maciej, Internet w Polsce, Toruń 1998.
Stanuch Stanisław M., Allach i Budda, „Gazeta Wyborcza” z 16 marca 1999.
Stanuch Stanisław M., Polskie partie i politycy w Internecie, „Gazeta Wyborcza” z 31 grudnia 1996.
Stanuch Stanisław M., Wójt na serwerze, „Gazeta Wyborcza” z 25 czerwca 1996.
Staszewski Wojciech, Globalny mit wioski, „Gazeta Wyborcza” z 7 lipca 1997.
Stradowski Jan, Trzeba sieci!, „Gazeta Wyborcza” z 1 czerwca 1999.
Stradowski Jan C., Zielony most, „Gazeta Wyborcza” z 25 czerwca 1996.
Sullivan Trainor Michael, Infostrada, Warszawa 1992.
Szalek Juliusz, Papież doby Internetu, „Gazeta Wyborcza” z 20 października 1998.
Swiderski Bronisław, Gdańsk i Ateny: o demokracji bezpośredniej w Polsce, Wrocław 1997.
Tanalski Dionizy, Ideologia i funkcje społeczne współczesnych filozofii niemarksistowskich, Warszawa 1981.
Taras Wojciech, Informowanie obywateli przez administracje, Opole 1993.
Thurow Lester, Head to head: The Coming Economic Battle Among Japan, Europe and America, New York 1992.
Thurow Lester, Przyszłość kapitalizmu: Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław 1999.
Thurow Lester, The Zero-Sum Society: Redistribution and the Posibilities for Economic Change, New York 1980.
Thurow Lester, The Zero-Sum Solution: Bulding a World-Class American Economy, New York 1985.
Toffler Alvin, Szok przyszłości, Warszawa 1974.
Toffler Alvin, Toffler Heidi, Budowa nowej cywilizacji, Warszawa 1998.
Toffler Alvin, Trzecia fala, Warszawa 1986.
Toffler Alvin, Trzecia fala: brakujące rozdziały, Warszawa 1997.
Toffler Alvin, Wojna i antywojna: jak przetrwać na progu XXI wieku, Warszawa 1983.
Tolczyk Dariusz, Od Lubianki do Internetu, „Gazeta Wyborcza” z 12 sierpnia 1997.
Trentowski Bronisław, Stosunek filozofii do cybernetyki oraz wybór pism filozoficznych, Kraków 1974.
Tybet niepodlegly, „Gazeta Wyborcza” z 10 listopada 1997.
Ulicka Grażyna, Demokracje zachodnie: zasady, wartości, wizje., Warszawa 1997.
Unia, media i NATO, „Gazeta Wyborcza” z 26 maja 1999.
Uzelac Ana, Aż obrodzi śliwa, „Gazeta Wyborcza” z 11 grudnia 1996.
Venislav Dzidic, Los 1300 kaprali, „Gazeta Wyborcza” z 27 marca 1999.
W Hongkongu staną telefony z dostępem do Internetu, „Gazeta Wyborcza” z 27 maja 1997.
Warszawski Dawid, Raport z wyzwalającego się miasta, „Gazeta Wyborcza” z 6 sierpnia 1998.
Węglarczyk Bartosz, CIA nie chce próbować, „Gazeta Wyborcza” z 25 maja 1999.
Węglarczyk Bartosz, Most w XXI wiek, „Gazeta Wyborcza” z 31 sierpnia 1996.
Wierzejski Aleksander, Zimna wojna w Internecie, „Gazeta Wyborcza” z 2 października 1998.
Więcej cenzury, „Gazeta Wyborcza” z 7 stycznia 1997.
Wirtualna Italia, „Gazeta Wyborcza” z 29 kwietnia 1997.
Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, Warszawa, 1984.
Wright Robert, Cyberdenmokracja – rządy plebiscytu, „Gazeta Wyborcza” z 18 lutego 1995.
Wrogowie demokracji zniszczyli serwer, „Gazeta Wyborcza” z 27 listopada 1996.
WWW.gmina.pl, „Gazeta Wyborcza” z 16 czerwca 1997.
Wykurz Marek, Wielkie religie świata a cywilizacja techniczna, Warszawa 1997.
Wyniki wyborów, http://www.winter.pl/wyniki.html.
Z Watykanu po chińsku, „Gazeta Wyborcza” z 16 czerwca 1998.
Z zagadnień filozofii i kultury współczesnej, Wrocław, 1978.
Za Wielkim Murem, „Gazeta Wyborcza” z 22 lipca 1997.
Zacher Lech W. red., Społeczeństwo informacyjne: aspekty techniczne, społeczne i polityczne, Warszawa 1992.
Zacher Lech W., Wizje przyszłości świata, Warszawa 1996.
Zieliński Eugeniusz, Referendum w świecie współczesnym, Lwow 1907.
Zieliński Jarosław, Czym jest Internet, http://www.winter.pl/czym.html.
Zieliński Jarosław, Marshall McLuhan i Internet, http://www.winter.pl/mcluhan.html.
Zieliński Jarosław, Polityka i Internet za oceanem, „Gazeta Wyborcza” z 12 listopada 1997.
Zieliński Jarosław, Wybory w Internecie, „Gazeta Wyborcza” z 26 sierpnia 1997.
Ziółkowski Marek, Wiedza, jednostka, społeczeństwo: zarys koncepcji socjologii wiedzy, Kraków 1999.
Żakowski Jacek, Fala za fala, „Gazeta Wyborcza” z 24 grudnia 1998.
Żakowski Jacek, Jak przeżyć III wojnę światowa i pozostać sobą, „Gazeta Wyborcza” z 27 czerwca 1998.
Żakowski Jacek, Kolumbowie z czerwonej planety, „Gazeta Wyborcza” z 25 lipca 1997.
Żakowski Jacek, Nowa rewolucja, nowe średniowiecze, „Gazeta Wyborcza” z 27 września 1997.
Żakowski Jacek, W mackach McSwiata, „Gazeta Wyborcza” z 14 marca 1998.
Zuk Anna, Filozofie i zwykli ludzie (o konfrontacji myślenia teoretycznego z myśleniem konkretnym), Lublin 1992.

5/5 - (2 votes)