Opis stanowisk

Stanowisko I Położone jest na północnym krańcu miasta. Najbardziej zróżnicowane pod względem występującej roślinności. Były to nieużytki rolne przeplatające się z polami uprawnymi. Na pierwszych około 150 metrach po lewej stronie transektu znajdowało się pole z żytem, po prawej natomiast teren był ograniczony młodymi brzózkami (Betula pendula). Środkowy odcinek transektu miał charakter murawy kserotermicznej, natomiast … Czytaj dalej