Proces technologiczny przewozu ładunku

Spis piśmiennictwa

[1] PNEN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością, Podstawy i terminologia;
[2] Mazur M. : Terminologia techniczna Warszawa Wyd. Naukowo Techniczne 1961r.;
[3] Terminologia logistyczna. Aneks, pojęcia i ich definicje. Poznań, Instytut   Logistyki i Magazynowania 1998 r.;
[4] Mokrzyszczak H.: Ładunkoznastwo, Warszawa, Wyd. Komunikacji i Łączności  1977 r.;
[5] Korzeń Z. : Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom 1, Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania 1998 r.;
[6] PN-89/S-02007 – Pojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy i zespoły pojazdów. Klasyfikacja i terminologia.
[7] ARBET. Prawdziwy styropian. Koszalin Fabryka Styropianu ARBET sp. j.
[8] Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2003 r.;
[9] Praca zbiorowa: Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwach transportowych – lista kontrolna BHP, Warszawa 1998 r.
[10] Kapusta F.: Zarządzanie działaniami logistycznymi, Poznań Wrocław    Wyd. Forum Naukowe, 2006 r.;
[11] http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=71730

 Spis rysunków

Rys.1 Sieć oddziałów firmy ARBET.
Rys. 2 Płyty styropianowe EPS 50-042 zapakowane w folię.
Rys.3 Płyty styropianowe EPS 70-040 zapakowane w folię.
Rys.4 Płyty styropianowe EPS 100-038 zapakowane w folię.
Rys.5 Płyty styropianowe EPS 200-037 zapakowane w folię.
Rys.6 Płyty styropianowe HYDROPIAN (EPS P) zapakowane w folię.
Rys.7 Płyty styropianowe TONOPIAN (EPS T) zapakowane w folię.
Rys.8 Płyty styropianowe RYFLOPIAN (EPS R) zapakowane w folię.
Rys. 9 Bloki styropianowe w magazynie wyrobów gotowych.
Rys.10 Kształtki styropianowe różnego rodzaju.
Rys.11 Zapasy ARBETU – magazyny zewnętrzne
Rys.12 Zapasy ARBETU – magazyn wewnętrzny.
Rys.13 Sposób rozmieszczania paczek styropianowych w przestrzeni ładunkowej środka transportującego.
Rys.14 Sposób układania bloków styropianowych w przestrzeni ładunkowej środka transportującego.
Rys.15 Straty ciepła w budynku nie ocieplonym.
Rys.16 Kraje europejskie, do których eksportowany jest styropian firmy ARBET.
Rys.17 Proces przewozu ładunku  objętościowego – algorytm projektowania.
Rys. 18 Proces przewozu ładunku  objętościowego – algorytm wykonania.
Rys 19. Samochód ciężarowy MAN LE 8 -185 z naczepą.
Rys. 20 Samochód ciężarowy MAN 19 – 343  z naczepą.
Rys. 21 Samochód ciężarowy STAR 742 z naczepą.
Rys. 22 Samochód ciężarowy MERCEDES 814 z naczepą.
Rys. 23 Samochód ciężarowy MERCEDES 817 z naczepą.
Rys. 24 Samochód ciężarowy MERCEDES ACTROS 2540 z naczepą.
Rys. 25 Samochód ciężarowy VOLVO FL6 z naczepą.
Rys. 26 Samochód ciężarowy DAF 55.230  z naczepą.
Rys. 27 Samochód ciężarowy DAF XF 380  z naczepą.
Rys. 28 Samochód ciężarowy DAF XF 380  z naczepą.

Spis tabel

Tabela 1. Legenda do symboli w charakterystyce rodzajów styropianu.
Tabela 2. PARAMETRY TECHNICZNE EPS 50 – 042.
Tabela 3.  PARAMETRY TECHNICZNE EPS 70 – 040
Tabela 4. PARAMETRY TECHNICZNE EPS 100-038
Tabela 5. PARAMETRY TECHNICZNE EPS 200-037
Tabela 6. PARAMETRY TECHNICZNE HYDROPIANU (EPS P)
Tabela 7. PARAMETRY TECHNICZNE TONOPIANU (EPS T)
Tabela 8. PARAMETRY TECHNICZNE RYFLOPIANU (EPS R)
Tabela 9. Tabela  odnosi się do jednego środka transportowego.
5/5 - (1 vote)