Topologie sieci lokalnych

rozdział pracy magisterskiej z informatyki Topologia sieci definiuje fizyczne rozmieszczenie jej elementów, połączenia między nimi oraz metody odczytywania i wysyłania danych przez stacje robocze (węzły sieci). Topologie LSK są głównie topologiami podsieci, które stanowią elementy sieci złożonych. Poniżej przedstawiamy podstawowe topologie sieci. Topologia z magistralą liniową W tej konfiguracji wszystkie węzły są podłączone do pojedynczego … Czytaj dalej

Instalacja z DrakX

Instalacja następuje w trybie graficznym, z każdego miejsca (prawie) procesu instalacyjnego można cofnąć się do tyłu, (aż do wyboru rodzaju instalacji), aby skorygować swój wybór. Rys. 5-1: Ekran powitalny instalatora Jeśli Państwo nic nie uczynią, to instalacja rozpocznie się automatycznie. Poprzez naciśnięcie klawisza F1 otrzymają Państwo pomoc w języku angielskim (Ilustracja 5-2) Oferuje ona inne … Czytaj dalej

Instalacja karty sieciowej i protokołów

Przed rozpoczęciem instalacji należy zaopatrzyć się w drivery do karty sieciowej oraz płytę z systemem Windows w wersji adekwatnej do używanej. Po włożeniu karty sieciowej do komputera powinna ona zostać automatycznie wykryta przez system, (jeśli jest to karta Plug&Play) i rozpocząć się powinna procedura jej instalacji, przy czym należy postępować zgodnie z informacjami pojawiającymi się … Czytaj dalej

Internet, a sprawa polska

Przynależność do bloku państw socjalistycznych, także w kwestii Internetu, nie wyszła Polsce na dobre. Aż do 1989 roku wszystkie kraje tego bloku były objęte programem COCOM, który polegał na daleko posuniętych restrykcjach technologicznych. Dopiero przemiany ustrojowe pozwoliły Polsce na podjęcie starań się o przyłączenie do międzynarodowej sieci. W 1990 roku COCOM zniósł większość restrykcji, a … Czytaj dalej

HTML, XHTML, DHTML

Język HTML (HyperText Markup Language) jest oficjalnym formatem, jak również językiem opisu dokumentów WWW zawierających hiperłącza[1] do innych stron WWW. Został on powołany do życia w roku 1989 przez Tim’a Berners-Lee i Anders’a Berglund. Pierwsza wersja HTML’a była bardzo prymitywna – pozwalała jedynie na prostą hierarchiczną prezentacj ę informacji tekstowych. W kolejnych odsłonach specyfikacji standardu … Czytaj dalej

Repeater (Regenerator)

podrozdział z pracy o sieciach komputerowych Repeater jest prostym urządzeniem pomocniczym, regenerującym sygnał przesyłany kablem, co pozwala na zwiększenie długości połączenia, a co za tym idzie – zwiększenie rozpiętości sieci. Repeater nie zmienia w żaden sposób struktury sygnału, poza jego wzmocnieniem. Repeater  jest nieinteligentnym (dumb) urządzeniem, które charakteryzuje się następującymi cechami: używany jest głównie w … Czytaj dalej

Skrypty SQL

Skrypty SQL generujące bazę danych przedstawioną na rysunku 30 pokazano poniżej. Fragment kodu tworzący bazę danych o nazwie poligrafia: CREATE DATABASE 'poligrafia’; USE 'poligrafia’; Fragment kodu tworzący tabelę order, zawierającą atrybuty: orderid, order_name, user_id, count, status, price, itemdata, productid gdzie order id jest kluczem głównym i żaden z atrybutów, oprócz product id, nie może posiadać … Czytaj dalej

Początki i rozwój Internetu

„Większość przełomowych wynalazków jest dziełem zbiegu okoliczności, lenistwa lub efektem wojskowych programów badawczych.” [1] Szukając genezy Internetu, można stwierdzić, iż jego powstanie nie byłoby możliwe bez wynalezienia przez Alexandra Grahama Bella telefonu. Oczywiście, historia komunikacji rozpoczęła się znacznie wcześniej – można nawet rzec, iż „od stworzenia świata”, a dokładniej od 700 roku p.n.e. Tak, już … Czytaj dalej

RIP – Routing Information Protocol

Protokół RIP jest protokołem routingu, w którym zastosowano algorytm distance-vector. Jest on szeroko stosowany w sieciach jako protokół wewnętrzny IGP (Interior Gateway Protocol), co oznacza, że wykonuje routing pojedynczym autonomicznym systemem albo protokołem zewnętrznym EGP (Exterior Gateway Protocol) – wykonuje routing pomiędzy różnymi autonomicznymi systemami. Protokół RIP jest obecnie szeroko wykorzystywany w Internecie. Protokół RIP … Czytaj dalej