Analiza sterowania serwerem mediów z wykorzystaniem protokołu SIP w sieciach typu V2OIP

Abstrakt W sieciach telekomunikacyjnych typu Voice And Video Over IP można wyróżnić kategorię usług określanych jako usługi multimedialne. Zalicza się do nich m.in. odtwarzanie komunikatów głosowych, interakcję abonenta z systemem IVR oraz usługi konferencyjne. Ich realizacja coraz częściej opiera się na wykorzystaniu serwera mediów (Media Server), który udostępnia szeroki zbiór funkcjonalności przetwarzania strumieni audio/video na … Czytaj dalej

TCP/IP i Internet

Adresy IP (IPv4) W sieciach TCP/IP adres komputera zwany jest adresem IP. Oryginalny adres IP jest czterobajtową (32 bitową) liczbą. Przyjęła się konwencja zapisu każdego bajtu w postaci dziesiętnej i oddzielania ich kropkami. Ten sposób zapisu zwany jest notacją kropkowo-dziesiętną. Bity w adresie IP są interpretowane jako: <adres sieciowy, adres hosta> Można jednak niekiedy spotkać … Czytaj dalej

Fizyczna realizacja MS

Fizyczna implementacja serwera mediów może zostać zrealizowana na dwa sposoby: Programowo – w postaci aplikacji (software) umiejscowionej na serwerze sprzętowym (np. firmy Hewlett-Packard lub Sun w przypadku serwera mediów firmy Alcatel-Lucent). Sprzętowo – jako dedykowany moduł sprzętowy (np. MS firmy Radisys). W ramach każdej z tych opcji istnieje szereg dalszych wariantów, np. implementacja programowa może … Czytaj dalej

Konstruowanie populacji genotypów reprezentowanych przez wektory zmiennopozycyjne

Prezentacja zaawansowanej metody kodowania chromosomów przy pomocy ciągów liczb rzeczywistych. Przybliżenie pojęcia równowagi pomiędzy naporem selekcyjnym i różnorodnością genetyczną. Opis zaawansowanych operatorów krzyżowania i mutacji, przystosowanych do oddziaływania na populację genotypów reprezentowanych przez wektory zmiennopozycyjne. Prezentacja sposobu wzbogacenia algorytmu genetycznego poprzez opracowanie metody dynamicznej zmiany rozkładu prawdopodobieństwa wyboru operatora mutowania. Reprezentacja binarna używana tradycyjnie w … Czytaj dalej

CSS i XML

Arkusz stylów CSS Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets – CSS) jest językiem służącym do opisu sposobu renderowania stron WWW. Arkusz taki jest listą reguł ustalających, jak ma zostać renderowana przez przeglądarkę internetową zawartość elementu HTML lub XML. CSS zostały stworzone aby oddzielić sposób formatowania stron WWW od struktury logicznej dokumentu. Umożliwiło to znaczne … Czytaj dalej

Struktura programu GenMachine i schemat blokowy

Program GenMachine składa się z dwóch części. Pierwsza część, umieszczona w pliku main.cpp jest sterująca, rekompilowana dla każdej funkcji celu, druga natomiast jest biblioteką statyczną o nazwie GenMachine.lib, dołączaną za każdym razem do części sterującej i stanowi niezmienny trzon systemu symulacji ewolucji. Część sterująca ma za zadanie odwoływać się do funkcji biblioteki z pożądanymi w … Czytaj dalej

Systemy zarządzania treścią – CMS

Systemy zarządzania treścią (ang. Content Management System) umożliwiają tworzenie i modernizację serwisów WWW bez znajomości technologii wykorzystanej do budowy serwisu. Tworzenie, formatowanie i wprowadzanie treści w systemie CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, najczęściej prostych w obsłudze formularzy, przypominających zazwyczaj pracę z edytorem tekstu. Tak prosta obsługa pozwala na modyfikowanie serwisu … Czytaj dalej

Określenie funkcji celu oraz zbioru jej argumentów

Program GenMachine został napisany w zorientowanym obiektowo języku programowania C++. Jego głównym i niezmiennym elementem jest obiekt klasy GenMachine zdefiniowany w dołączanej statycznie bibliotece GenMachine.lib. Kod źródłowy obiektu klasy GenMachine podany jest w załączniku, w plikach machine.h i machine.cpp. Większość parametrów potrzebnych do pracy systemu, takich jak maksymalna liczba pokoleń, czy też prawdopodobieństwo mutowania, przekazywana … Czytaj dalej

Implementacja mechanizmu dynamicznej zmiany rozkładu prawdopodobieństwa wyboru metody mutowania

Działanie idealnego algorytmu genetycznego cechuje szerokie spektrum poszukiwań w początkowych fazach procesu ewolucji oraz dokładne dostrajanie lokalne w fazach końcowych, kiedy znane jest już otoczenie optimum. Ze względu na różne role jakie spełniają poszczególne operatory mutowania, korzystną wydaje się być operacja zastąpienia stałego rozkładu prawdopodobieństwa wyboru jednego z operatorów mutowania wersją dynamiczną tegoż rozkładu. Dla … Czytaj dalej