Rola promotora

Praca dyplomowa jest pisana pod kontrolą i z pomocą promotora, dzięki któremu uzyskasz tytuł naukowy, bądź nie. Promotor odgrywa duża role przy wyborze tematu, w trakcie pisania spisu treści, wyboru literatury, jak również charakteru pracy dyplomowej.

To od niego zależy czy treści przygotowane przez ciebie są dobre i do zaakceptowania, (udzieli Ci cennych rad i wskazówek ). Ważne jest to aby mieć kontakt z promotorem, który musi zobaczyć, iż zależy Ci by praca była jak najlepiej napisana, i aby była zgodna z wymogami Twojego promotora. Pamiętaj że każdy promotor jest inny, ma swoją osobowość i charakter.