Inwestycje zagraniczne na Litwie

 1. Kupiec, L., Gospodarka przestrzenna tom 4, Polityka regionalna; UwB, Białystok 2000;
 2. Klasik A., Polityka regionalna Polski a integracja z WE, Warszawa 1993;
 3. Latoszek E., Finansowanie rozwoju regionalnego w UE i skutki włączenia Polski do polityki regionalnej,1999;
 4. Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija: Verslo pletra Lietuvoje ir vidurio Europoje; Statistikos Tyrimai, Vilnius 2000; kaunas.aps.lt 2003.04.20;
 5. Lietuvos Agrarines Ekonomikos Institutas, „ Lietuvos żemes ukis.Regionine pletra“, VAGA, Vilnius 2000;
 6. Lietuvos Savivaldybu Asociacija; Regionu Pletra – 2002, TECHNOLOGIJA, Kaunas 2002.
 7. Majdan T., Regionalna polityka społeczno – gospodarcza, Szczecin 1998;
 8. Materiały uzyskane w Instytucie Rozwoju Regionalnego;
 9. Materiały uzyskane w Administracji powiatu Kowieńskiego;
 10. Proniewski M.: Podlasie perspektywy rozwoju: materiały z konferencji naukowej, Rajgród, [ w: ] K. Meredyk, M. Proniewski ( red ), UWB, Białystok, 1999;
 11. Proniewski M., Polityka rozwoju regionalnego-doświadczenia i perspektywy, UwB, Białystok, 2001;
 12. Rocznik statystyczny 2000;
 13. Tarptautine Informatizavimo Akademija; “Lietuvos ekonomine socialine bukle ir pletros strategija”, TECHNOLOGIJA, Kaunas 2001, s. 68
 14. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 1998;
 15. Tarptauti konferencija „Regionų ekonomika ir pletra“, Vilnius 1999;
 16. nrda.lt 26 maja 2002 r.;
 17. Winiarski B., Polityka gospodarcza, Warszawa 1999.
5/5 - (1 vote)