Najczęstsze błędy językowe w pracach dyplomowych

Najczęściej popełniane przez studentów błędy językowe w pracach dyplomowych:

 • Używanie ” z reguły” , powinno być “za” lub “przeciw”
 • Jest “szereg argumentów” powinno być ” liczne argumenty”
 • Jest “w pierwszym rzędzie” powinno być “po pierwsze, po drugie”
 • Jest “protestować przeciwko” powinno być ” występować w sprawie”
 • Jest w ” każdym bądź razie” powinno być ” w każdym razie”
 • Jest ” okres II wojny światowej” powinno być ” czasy II wojny światowej”
 • Uwaga na tautologie np. nowe trendy, dzień dzisiejszy, fakty autentyczne
 • Jest ” na wskutek” powinno być ” wskutek”
 • Jest “za wyjątkiem” powinno być ” z wyjątkiem”
 • Dywiz: np. klasa przyrodniczo-matematyczna – łączy treści równorzędne znaczeniowo
 • Jest w cudzysłowu- błąd powinno być w cudzysłowie
 • Spis treści w równoważnikach zdań – jeśli zdanie kończy się na …, ?,! to nie dajemy
 • Format daty: 7-3-2007 źle, 7.III.2007 – źle, 7.03.2007 – poprawnie
 • W dedykacjach nie ma kropek
 • Jeśli tytuł rozdziału jest na środku strony to nie ma kropki
 • Jeśli stosujemy “” to piszemy antykwą, jeśli kursywą to bez “”
 • Cytat wyodrębniamy akapitowo, czcionką wielkości przypisów
 • Stawianie przecinków:

Poniższe wyrazy istnieją jako całość, dlatego stawiamy przecinek przed nimi:

chyba żeby

dopiero gdy

mimo że

mimo iż

po czym

po co

podczas gdy

zwłaszcza że

dlatego że

pomimo że

podobnie jak

jako że

przed którym

który

Gdy można zapytać o spójnik, stawiamy po :

a że

a choć

a jeśli

który jeśli

a kiedy

a mianowicie

że gdy

że jeśli

i choć

a więc

(…) opuszczanie tekstu

… wprowadzenie emocji

unikanie wulgaryzmów

5/5 - (2 votes)