Co powinno znajdywać się w Zakończeniu

Jak już pisałem przy opisywaniu Wstępu, zakończenie Pracy Magisterskiej ma stanowić jej podsumowanie. Czyli powinno się tu znajdować stwierdzenie dotyczące wcześniej postawionej tezy Twojej pracy wraz z silnymi jej uzasadnieniami, piszemy dlaczego udało Ci się ją udowodnić (lub obalić), dodawszy jednak przedtem swego rodzaju bilans pracy, wszelkie wnioski które Ci się nasunęły podczas pisania pracy itp.

Dobrym pomysłem jest też dorzucić kilka uwag “od siebie” dotyczących np: przyszłości omawianego tematu, Twojej opinii w kwestii dalszego rozwoju, rokowań, nadziei, wątpliwości, niejasności itp. które wywołują fakty opisane w Twojej pracy magisterskiej bądź licencjackiej. Masz też tutaj pole do popisania się Twoją wiedzą z wielu dziedzin, do przedstawienia przemyśleń płynących z wniosków zawartych w pracy.

Tym sposobem udaje Ci się spiąć cała pracę swego rodzaju “klamrą”: wstęp-rozwinięcie-zakończenie, przy czym zakończenie pokazuje Twoje przemyślenia z całej pracy którą do tej pory wykonałeś.

5/5 - (4 votes)