Strategia jednostki samorządu terytorialnego

Literatura źródłowa: D.Chandler „Strategy and Structure”, Cambridge MIT Press 1962r. za “Pojęcia definicji”-www.zsi.pwr.wroc.pl M.Bryson “Strategic Planning for Public&Non Profit Organizations”, Jossey-Bass 1999r. Gierszewska, M.Romanowska “Analiza strategiczna przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa 2002r. W.Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami”, PWN, WARSZAWA 2002R. H.Grant, W.R.King „The logic of Strategic Planning”, Boston-Toronto:Brown and Company za.”Pojęcia definicji”-www.zsi.pwr.wroc.pl Gołębiewski “Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola”, … Czytaj dalej

E-marketing polityczny

Pozycje zwarte Białecki K. P., Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998. Bishop B., Marketing globalny ery cyfrowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001. Brady R., Forrest E., Mizerski R., Marketing w Internecie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002. Collin S., Internet w biznesie. Nowe perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Poltext. Warszawa 1998. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny, perspektywa psychologiczna. … Czytaj dalej

Nieuczciwa reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji

Barańczyk, Dozwolone i zakazane porównania w reklamie, PPH 2000/4/20 Barta, R. Markiewicz, Nieuczciwa konkurencja w środkach masowego przekazu, Rzeczpospolita z dnia 7.09.1996r./17 Białecki, Reklama leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza a domena internetowa, PiM 2001/9/97 Białecki, H. Tuchołka; Nieuczciwa lub zakazana reklama, Warszawa 2002 Bryc, Naruszenie dóbr osobistych w reklamie, Palestra 2002/5-8/50 Bujnarowski, W. Cajsel;, … Czytaj dalej

Inwestycje zagraniczne na Litwie

Kupiec, L., Gospodarka przestrzenna tom 4, Polityka regionalna; UwB, Białystok 2000; Klasik A., Polityka regionalna Polski a integracja z WE, Warszawa 1993; Latoszek E., Finansowanie rozwoju regionalnego w UE i skutki włączenia Polski do polityki regionalnej,1999; Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija: Verslo pletra Lietuvoje ir vidurio Europoje; Statistikos Tyrimai, Vilnius 2000; kaunas.aps.lt 2003.04.20; Lietuvos Agrarines Ekonomikos … Czytaj dalej

Proces technologiczny przewozu ładunku

Spis piśmiennictwa [1] PNEN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością, Podstawy i terminologia; [2] Mazur M. : Terminologia techniczna Warszawa Wyd. Naukowo Techniczne 1961r.; [3] Terminologia logistyczna. Aneks, pojęcia i ich definicje. Poznań, Instytut   Logistyki i Magazynowania 1998 r.; [4] Mokrzyszczak H.: Ładunkoznastwo, Warszawa, Wyd. Komunikacji i Łączności  1977 r.; [5] Korzeń Z. : Logistyczne systemy … Czytaj dalej

Koszty infrastruktury transportu kolejowego

Analiza ekonomicznych kosztów transportu oraz opłat użytkownika w transporcie lądowym. Raport końcowy, BCEOM, 1997 Bentkowska – Senator K., Czyżkowski W., Grzybowska K., Peszel A., Aktualizacja metody określania kosztów i wpływów dla stacji i odcinków na sieci PKP, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa 1996 Bogdaniuk B., Massel A., Użytkowanie drogi kolejowej w strukturze sektorowej kolei, … Czytaj dalej

Polityka w społeczeństwie informacyjnym

Bibliografia pozycji wykorzystanych Abramsohn Jennifer, Elektroniczna demokracja w Niemczech, „Gazeta Wyborcza” z 28 września 1998. Adamczewski Zygmunt, Tragiczny protest, Warszawa 1969. American results, http://debates96.election.digital.com/stats1/p.d1results.html. Antychińskie windowsy, „Gazeta Wyborcza” z 1 października 1996. Arnold Wayne, Ciernista droga do komputeryzacji w azjatyckich firmach, „Gazeta Wyborcza” z 4 sierpnia 1997. Ash Timothy Garton, Co nam uczynił XX wiek?, … Czytaj dalej

Wybory parlamentarne w Estonii

Literatura Jarosław Bauc, Estonian way to liberal economic system, Warszawa 1995. Józef Darski, Estonia, Warszawa 1995. Piotr Eberhardt, Sytuacja narodowościowa współczesnej Estonii, Przegląd Wschodni, t.V, z.1 (17), s.119-139. Eesti Vabariigi põhiseadus (Republic of Estonia Constitution), Tallinn 1993. Kes on kes. Eesti poliitikas 1988-1992, Tallinn 1992. Romuald J. Misiunas, Rein Taagepera, The Baltic States: years of … Czytaj dalej

Nawyki żywieniowe młodzieży

praca magisterska z promocji zdrowia Banasiewicz I, Ubogie dzieci Małopolski. Badanie ankietowe w szkołach podstawowych i gimnazjalnych województwa małopolskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków, 2007 Biernat J, Żywienie, żywność a żywienie. Astrem, Wrocław 2001. Borzucka-Sitkiewicz K, Kształtowanie zachowań w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży. UŚ, Katowice, 2005. Borzucka-Sitkiewicz K, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. … Czytaj dalej