Flâneurie istota zjawiska i transformacje

Bibliografia Aragon Louis, Wieśniak paryski, tłum. A. Międzyrzecki, Państwowy Instytut wydawniczy, Warszawa 1971. Balzak Honoriusz, Komedia Ludzka, Spółdzielnia wydawnicza Czytelnik, 1963. Balzak Honoriusz, Król Cyganerii, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1949. Banaszkiewicz Jan, Historia Francji, wyd. Ossolineum, Wrocław 1999. Baudelaire Charle, Kwiaty Zła, Wydawnictwo literackie, Kraków 1994. Bauman Zygmunt, Dwa Szkice o moralności ponowoczesnej, Wydawnictwo … Czytaj dalej

Wpływ reklamy na rozwój turystyki

Albin K., Reklama – przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław, 2000. Altkorn J., Marketing w Turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005. Bielski I., Podstawy Marketingu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 1999. Bosiacki S., Śniadek J., Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, 2004. Denek E., Gołembski G., Kompendium … Czytaj dalej

Obrona liberalnej doktryny gospodarczej. Myśl polityczna Ludwiga von Misesa oraz Friedricha A. von Hayeka

Monografie i opracowania Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997; Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, przekł. Bogdan Nawroczyński, Wydawnictwo PWN Warszawa 1958; Bentham J., A Fragment on Government and an Introduction to The Principles of Morals and Legislations,W. Harrison, Oxford 1948; Berlin I., Dwie koncepcje wolności … Czytaj dalej

Mikołaj II w historiografii polskiej

Pamiętniki i dzienniki Blok A., Ostatnie dni caratu, Warszawa 1977. Daszyński I, Pamiętniki, t. II, Warszawa 1957. Dmowski R, Polityka polska i odbudowa państwa, t. I, Warszawa 1988. Dziennik cara Mikołaja II, wstęp i opracowanie J. Gondowicz, Warszawa 1998. Gilliard P., Tragiczny los cara Mikołaja II i jego rodziny, Warszawa 1990. Grabski S., Pamiętniki, t. … Czytaj dalej

Przygotowanie dzieci 5-6-letnich przygotowujących się do rozpoczęcia nauki

Bigda G., Grabowska G., Praktyczne przygotowanie do zawodu studentów wychowania przedszkolnego, Słupsk 1989 Bruner J. S., Poza dostarczone informacje, Warszawa 1978, PWN Dutkiewicz W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Kielce 2001, Wydawnictwo Stachurski Filipczuk H., Rodzice i dzieci w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 1992 Gutowska H., Zanim dziecko pójdzie do … Czytaj dalej

Rola i zadania pedagoga szkolnego

Cichowicz J., „Model pracy opiekuńczo-wychowawczej pedagoga szkolnego”, (w:) Oświata i wychowanie, 1986, nr 37 Cudak-Koluszki H.: „Pedagogiem szkolnym być”, Oświata i wychowanie, 1982, nr 15A „Encyklopedia Pedagogiczna XXI w”, (red.) T. Pilch, tom II, Warszawa 2004, Fornalski M., „Z doświadczeń pedagoga szkolnego”, (w:) Szkoła Zawodowa, 1990, nr 10 Gaś Z., „Profilaktyka uzależnień”, Warszawa 1994 Gaś … Czytaj dalej

System dystrybucji firmy Optimus Technologie S.A.

J. Altkorn (red.): Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1996. L. Białoń; Podstawy marketingu. WSM, Warszawa 2000. M. Christopher: Strategia zarządzania dystrybucją. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996. A. Czubała: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 2001. A. Czubała; Rodzaje strategii dystrybucji. Zesz. Nauk. AE Kraków 2000. A. Czubała; Znaczenie i kierunki przeobrażeń pośrednictwa hurtowego w kanałach dystrybucji. Wyższa … Czytaj dalej

Wychowanie ekologiczne w przedszkolu

Pozycje zwarte: Bieleń B.: Rozwój myślenia dzieci sześcio-siedmio letnich, Warszawa WSiP 1983 Bogdanowicz Z.: Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Warszawa PZWS 1973 Burner J.S.: Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1975 Cichy D.: Kształtowanie dla ekorozwoju (W) Edukacja ekologiczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży. Materiały z ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Ameliówka k/Kielc, Warszawa 1994 Chrzanowska D.: Kontakt … Czytaj dalej

Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę w warunkach zmiany kontraktu psychologicznego

Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44, 4, 709-716 Allen, N. J., Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18. Allen, N. J., Meyer, J. P. (1996). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of … Czytaj dalej