Inwestycje zagraniczne na Litwie

Kupiec, L., Gospodarka przestrzenna tom 4, Polityka regionalna; UwB, Białystok 2000; Klasik A., Polityka regionalna Polski a integracja z WE, Warszawa 1993; Latoszek E., Finansowanie rozwoju regionalnego w UE i skutki włączenia Polski do polityki regionalnej,1999; Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija: Verslo pletra Lietuvoje ir vidurio Europoje; Statistikos Tyrimai, Vilnius 2000; kaunas.aps.lt 2003.04.20; Lietuvos Agrarines Ekonomikos … Czytaj dalej

Proces technologiczny przewozu ładunku

Spis piśmiennictwa [1] PNEN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością, Podstawy i terminologia; [2] Mazur M. : Terminologia techniczna Warszawa Wyd. Naukowo Techniczne 1961r.; [3] Terminologia logistyczna. Aneks, pojęcia i ich definicje. Poznań, Instytut   Logistyki i Magazynowania 1998 r.; [4] Mokrzyszczak H.: Ładunkoznastwo, Warszawa, Wyd. Komunikacji i Łączności  1977 r.; [5] Korzeń Z. : Logistyczne systemy … Czytaj dalej

Koszty infrastruktury transportu kolejowego

Analiza ekonomicznych kosztów transportu oraz opłat użytkownika w transporcie lądowym. Raport końcowy, BCEOM, 1997 Bentkowska – Senator K., Czyżkowski W., Grzybowska K., Peszel A., Aktualizacja metody określania kosztów i wpływów dla stacji i odcinków na sieci PKP, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa 1996 Bogdaniuk B., Massel A., Użytkowanie drogi kolejowej w strukturze sektorowej kolei, … Czytaj dalej

Polityka w społeczeństwie informacyjnym

Bibliografia pozycji wykorzystanych Abramsohn Jennifer, Elektroniczna demokracja w Niemczech, „Gazeta Wyborcza” z 28 września 1998. Adamczewski Zygmunt, Tragiczny protest, Warszawa 1969. American results, http://debates96.election.digital.com/stats1/p.d1results.html. Antychińskie windowsy, „Gazeta Wyborcza” z 1 października 1996. Arnold Wayne, Ciernista droga do komputeryzacji w azjatyckich firmach, „Gazeta Wyborcza” z 4 sierpnia 1997. Ash Timothy Garton, Co nam uczynił XX wiek?, … Czytaj dalej

Wybory parlamentarne w Estonii

Literatura Jarosław Bauc, Estonian way to liberal economic system, Warszawa 1995. Józef Darski, Estonia, Warszawa 1995. Piotr Eberhardt, Sytuacja narodowościowa współczesnej Estonii, Przegląd Wschodni, t.V, z.1 (17), s.119-139. Eesti Vabariigi põhiseadus (Republic of Estonia Constitution), Tallinn 1993. Kes on kes. Eesti poliitikas 1988-1992, Tallinn 1992. Romuald J. Misiunas, Rein Taagepera, The Baltic States: years of … Czytaj dalej

Nawyki żywieniowe młodzieży

praca magisterska z promocji zdrowia Banasiewicz I, Ubogie dzieci Małopolski. Badanie ankietowe w szkołach podstawowych i gimnazjalnych województwa małopolskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków, 2007 Biernat J, Żywienie, żywność a żywienie. Astrem, Wrocław 2001. Borzucka-Sitkiewicz K, Kształtowanie zachowań w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży. UŚ, Katowice, 2005. Borzucka-Sitkiewicz K, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. … Czytaj dalej

Ocena stylu życia studentów w aspekcie czynników ryzyka chorób

Bachórzewska-Gajewska H., Serwicka A., Komło A., i wsp.: Znajomość czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród pacjentów hospitalizowanych celem wykonania koronarografii oraz ich oczekiwania po badaniu; Przegląd Kardiodiabetologiczny 2007; 2, 1: 35–40 Bergier B., Tworek D.: Żywienie osób aktywnych ruchowo w świadomości studentów kierunku turystyki i rekreacji; Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006, R.53, nr 2, s.12-14. Biela U., … Czytaj dalej

Wybrane modele rehabilitacji po pierwotnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Czamara, „Medicina Sportiva“ Analiza wyników dwóch pierwszych etapów programu fizjoterapii pacjentów po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przednich stawów kolanowych, 2002, nr 6 (Suppl. 2), s. 39-50 Alentorn-Geli E., „ The Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy“ [w:] Prevention of non-contact anterior cruciate ligament injuries in soccer players. Part 1: mechanisms of injury and underlying risk factors, Springer … Czytaj dalej

Progresywne opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Monografie: Belka M., Reaganomika: sukces czy porażka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991 Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1995 Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa 1997 Chdorov F., O szkodliwości podatku dochodowego, Fijorr Publishing, Warszawa 2005 Denek E., Sobiech J., Wierzbicki J., Wolniak J., (red), … Czytaj dalej