Funkcje marketingu

Marketing często jest kojarzony z działaniami związanymi z promocją, reklamą, sprzedażą oraz handlem. Jednakże, takie podejście do marketingu jest zbyt ograniczone, ponieważ sprzedaż to tylko wierzchołek góry lodowej w całym procesie. Właściwe określenie potrzeb klientów, projektowanie produktu odpowiadającego tym potrzebom, właściwe ustalenie ceny, wybór odpowiednich kanałów dystrybucji oraz zastosowanie odpowiedniej promocji to kluczowe czynniki, które … Czytaj dalej

Znaczenie marketingu dla przedsiębiorstwa

podrozdział pracy licencjackiej Współczesne przedsiębiorstwo jest dzisiaj pod wpływem różnych strumieni informacji, takich jak: informacje o zamiarach innych przedsiębiorstw (w tym konkurencji), informacje o ogólnych trendach rozwoju gospodarki czy notowania na rynkach międzynarodowych. Im wyższy jest poziom zarządzania, tym więcej uwagi poświęca się procesom informacyjno-decyzyjnym własnej firmy. Dlatego konieczne są powiązania firmy z różnymi źródłami … Czytaj dalej

Przyczyny i skutki bezrobocia

praca dyplomowa Jedną z podstawowych przyczyn bezrobocia w Polsce jest jeszcze zbyt mały wzrost gospodarczy a hamulcem tego jest wysoki koszt pracy. Składają się na nie podatki i składki ubezpieczeniowe. Gdy włączymy w to jeszcze zobowiązania socjalne, obowiązek opłacania zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za okres choroby, to te koszty zbliżają się do 90 proc. płacy … Czytaj dalej

Badania e-PR lub monitorowanie zasobów internetowych

praca magisterska o marketingu w Internecie Badania e-PR lub monitorowanie zasobów internetowych to proces zbierania i analizowania informacji na temat firmy, marki, produktu lub jednostki z internetu. Może to obejmować monitorowanie wiadomości i przekazów medialnych w Internecie, wzmianek na portalach społecznościowych, opinii i opinii klientów online oraz innego istotnego zasobu internetowego. Celem badań e-PR lub … Czytaj dalej

Korporacyjna strona internetowa i zintegrowany z nią sieciowy newsroom

Korporacyjna strona internetowa i zintegrowany z nią sieciowy newsroom to oficjalna witryna firmy, która służy jako główne źródło informacji o firmie i jej działalności. Zintegrowany sieciowy newsroom to centrum mediów w witrynie, które zapewnia aktualne wiadomości, komunikaty prasowe i inne istotne informacje dla dziennikarzy, stron zainteresowanych i opinii publicznej. Newsroom jest zaprojektowany w celu usprawnienia … Czytaj dalej

Stosunek do instytucji a zaangażowanie w realizację zadań zawodowych

Miejsce pracy może być postrzegane jako „środowisko psychologiczne” pracownika. Należy pamiętać, że pracownik spędza w pracy średnio 8 godzin dziennie, co stanowi ⅓ doby. Jest to więc bardzo długi czas, jeśli przyjmiemy, że człowiek śpi średnio 7 godzin dziennie, to wychodzi, że ½ dnia spędza w pracy. W tym momencie ważne jest, aby spojrzeć na … Czytaj dalej

Wprowadzenie do pracy magisterskiej

Marketing odgrywa podstawową rolę w działalności każdej organizacji działającej w gospodarce rynkowej. Zmiany w polskiej gospodarce miały decydujący wpływ na powszechny wzrost znaczenia działań marketingowych w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości i asortymentu. W gospodarce rynkowej wszystkie firmy działające na rynku muszą znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania: jak zorganizować swoją działalność, aby jak najlepiej dopasować … Czytaj dalej

Metodologia pracy

Internet stanowi swego rodzaju rewolucję w stosunku do tradycyjnych mediów. Aby przeprowadzić proces komunikacji za pośrednictwem telewizji, radia czy prasy, nadawca musi dysponować zaawansowaną wiedzą technologiczną, odpowiednią infrastrukturą sprzętową i poddać się, często restrykcyjnym, regulacjom. Do czasu rozpowszechnienia się Internetu cechą charakterystyczną tradycyjnych mediów masowych była stosunkowo mała liczba nadawców w porównaniu z liczbą odbiorców. … Czytaj dalej

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna powiatu radomszczańskiego

Powiat radomszczański został utworzony 1 stycznia 1999 roku i powstał w wyniku scalenia 14 jednostek administracyjnych (gmin) z dawnego rejonu radomszczańskiego (odłączono gminę Kluczewsko i Sulmierzyce), koniecpolskiego (gmina Żytno) i częstochowskiego (gmina Gidle). Powiat radomszczański położony jest w centralnej Polsce, w południowej części województwa łódzkiego, pomiędzy Warszawą i aglomeracją Śląską. Obejmuje on teren 13 gmin, … Czytaj dalej