Prezentacja wyników

praca magisterska z marketingu politycznego Analizie poddano dziesięć bardzo różnorodnych stron internetowych. Jedne były bardzo proste i ubogie, wręcz sztampowe, inne zaś zachwycały estetyką wykonania. Większość z nich była tworzona przez zatrudnionych profesjonalistów – webmasterów, ale i tym zdarzały się pewne funkcjonalne niedociągnięcia np. niepoprawnie wyświetlane elementy, niedopasowanie widoku do rozdzielczości, czy też ograniczenie ergonomiczności … Czytaj dalej

Instalacja z DrakX

Instalacja następuje w trybie graficznym, z każdego miejsca (prawie) procesu instalacyjnego można cofnąć się do tyłu, (aż do wyboru rodzaju instalacji), aby skorygować swój wybór. Rys. 5-1: Ekran powitalny instalatora Jeśli Państwo nic nie uczynią, to instalacja rozpocznie się automatycznie. Poprzez naciśnięcie klawisza F1 otrzymają Państwo pomoc w języku angielskim (Ilustracja 5-2) Oferuje ona inne … Czytaj dalej

Znaczenie samorządu terytorialnego

Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego określa się jako prawo komunalne: dotyczy ono nie tylko przepisów prawnych odnoszących się do gmin, ale obejmuje też wszelkie postacie samorządu terytorialnego, obejmuje prawo ustrojowe, nie zalicza się tu norm prawa materialnego. przedmiotem wykładu są: elementy historyczne, ustalenie istotnych cech samorządu terytorialnego, jego formy organizacyjne, podstawy prawne działania, struktury terytorialne, problem … Czytaj dalej

Faza terenowa badania

Przykład badania CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia”, omówiony w rozdziale trzecim i czwartym, bardzo dobrze zilustrował poważny problem związany z decyzjami dotyczącymi fazy terenowej badania – wyboru czasu trwania badania, jego numeru i kontaktu czas z respondentami. Im więcej czasu ankieterzy mają na kontakt z respondentami, tym mniejszy będzie udział niedostępnych adresów, z którymi nie … Czytaj dalej

Instalacja karty sieciowej i protokołów

Przed rozpoczęciem instalacji należy zaopatrzyć się w drivery do karty sieciowej oraz płytę z systemem Windows w wersji adekwatnej do używanej. Po włożeniu karty sieciowej do komputera powinna ona zostać automatycznie wykryta przez system, (jeśli jest to karta Plug&Play) i rozpocząć się powinna procedura jej instalacji, przy czym należy postępować zgodnie z informacjami pojawiającymi się … Czytaj dalej

Internet, a sprawa polska

Przynależność do bloku państw socjalistycznych, także w kwestii Internetu, nie wyszła Polsce na dobre. Aż do 1989 roku wszystkie kraje tego bloku były objęte programem COCOM, który polegał na daleko posuniętych restrykcjach technologicznych. Dopiero przemiany ustrojowe pozwoliły Polsce na podjęcie starań się o przyłączenie do międzynarodowej sieci. W 1990 roku COCOM zniósł większość restrykcji, a … Czytaj dalej

Funkcjonowanie produkcji turystycznej

Na koniec warto jeszcze przybliżyć zagadnienie produkcji turystycznej wynikające z przedstawionej wcześniej behawioralnej definicji produktu turystycznego, które może mieć też związek z przedstawioną wcześniej koncepcją transformacji turystycznej. Produkt turystyczny jest rezultatem skomplikowanego procesu produkcji. Tablica 9 streszcza proces oraz podaje przykłady dla każdego etapu. Mimo, iż listy są relatywnie długie nie są one wyczerpujące. Tablica … Czytaj dalej

Charakterystyka banków działających w Jeleniej Górze

W Jeleniej Górze działa łącznie 18 placówek 13 banków (tabela nr 1). Jest wśród nich 13 oddziałów, 3 filie i 2 ekspozytury. Najwięcej placówek posiada Bank Zachodni S.A., bo aż 3 oddziały, 2 oddziały ma Bank Śląski S.A. i Kredyt Bank S.A. Bank Polska Kasa Opieki Bank Polski posiada 1 oddział i 1 ekspozyturę, natomiast … Czytaj dalej

HTML, XHTML, DHTML

Język HTML (HyperText Markup Language) jest oficjalnym formatem, jak również językiem opisu dokumentów WWW zawierających hiperłącza[1] do innych stron WWW. Został on powołany do życia w roku 1989 przez Tim’a Berners-Lee i Anders’a Berglund. Pierwsza wersja HTML’a była bardzo prymitywna – pozwalała jedynie na prostą hierarchiczną prezentacj ę informacji tekstowych. W kolejnych odsłonach specyfikacji standardu … Czytaj dalej