Dystrybucja jako element marketingu

podrozdział pracy magisterskiej Dystrybucja to „zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia (produkcji) do miejsca ich zbycia”.[1] Dystrybucja to „ zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia (produkcji) do miejsca ich … Czytaj dalej

Charakterystyka rynku pracy w Polsce. Ludność

Populacja Polski na koniec września 2004 roku osiągnęła 38 186,6 tysiąca osób, co oznacza spadek o 15,5 tysiąca w porównaniu z poprzednim rokiem. Największy spadek liczby mieszkańców, o 0,4%, odnotowano w województwach opolskim i łódzkim, podczas gdy w województwie pomorskim zanotowano wzrost o 0,3%. W okresie od stycznia do września 2004 roku zaobserwowano niewielki wzrost … Czytaj dalej

Dokonały i niedoskonały rynek pracy

W zależności od stopnia wyrównania się ceny wyróżniamy rynek pracy (doskonały i niedoskonały), który w sposób przejrzysty scharakteryzowali min. A. Jabłońska i T. Obrębski. Model rynku doskonałego jest pewną idealizacją kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, na której istnieje stan doskonałej konkurencji między pracodawcami a pracownikami oraz osobami szukającymi pracy. Doskonała konkurencja oznacza, że pracownicy reprezentujący popyt oraz osoby … Czytaj dalej

Rola małych motywatorów w tworzeniu atmosfery pracy

Robert Half w swojej książce Jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych pracowników podaje przykład szefa, który miał dwie sekretarki. Jedna z nich lubiła frutti di mare, a druga pasjonowała się piłką nożną. Kupił więc pierwszej darmowe obiady w restauracji serwującej frutti di mare, a drugiej darmowe bilety na mecze piłkarskie lokalnej drużyny. Dla firmy nie … Czytaj dalej

Media społecznościowe jako element strategii marki – działania komunikacyjne firmy Nike

Media społecznościowe mają coraz większy wpływ na działania marketingowe przedsiębiorstw na całym świecie. Właściwie skonstruowana strategia mediów społecznościowych potrafi wzmocnić obecność marki, zwiększyć jej zasięg oraz wpłynąć na zwiększenie lojalności klientów. Jako globalny gigant w branży sportowej, Nike doskonale rozumie tę dynamiczną grę i jest pionierem w wykorzystaniu mediów społecznościowych jako elementu swojej strategii marki. … Czytaj dalej

Awans i kariera jako środek motywacji

Przez awans rozumie się nie tylko awans pionowy, ale również poziomy w postaci zwiększenia kompetencji, zadań, wzbogacenia pracy o nowe elementy. Ważne jest, aby taki awans był poparty wzrostem wynagrodzenia. Kariera natomiast to „droga do (indywidualnie pojmowanej) doskonałości zawodowej I osiąganie satysfakcji w życiu zawodowym (Kostera, 2000, s. 100-101). Należy tu zauważyć, że każda osoba … Czytaj dalej

Stan wdrażania funduszy strukturalnych – stan na 31-X-2005

Fundusze strukturalne cieszą się niesłabnącą popularnością. W październiku tego roku odnotowano wzrost liczby wniosków o dofinansowanie także w ramach wcześniej mniej popularnych działań. Z kolei Komisja Europejska przekazała 22 miliony euro na refundację wydatków. Dane dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych są zbierane za pomocą systemu monitorowania NPR/PWD. Badane są między innymi: wartość złożonych i ocenionych formalnie … Czytaj dalej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR został utworzony w 1975 roku w odpowiedzi na rosnące dysproporcje w rozwoju regionalnym (spowodowane kryzysem gospodarczym oraz przystąpieniem do Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii i Irlandii). Działania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały określone w artykule 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do … Czytaj dalej

Wzbogacanie pracy

Wzbogacanie pracy polega na łączeniu czynności o różnym stopniu trudności i zwiększaniu udziału elementów decyzyjnych w pracy wykonawczej. Powiększa to intelektualną część pracy. Pozwala wykonawcy przetwarzać napływające informacje, diagnozować stany, wybierać sposoby i metody działania. Wiąże się z szerszym zakresem działań: planowaniem swojej pracy, kierowaniem nią i braniem za nią całkowitej odpowiedzialności. Wzbogacanie zadań daje … Czytaj dalej