Strona tytułowa pracy magisterskiej

Co prawda stronę tytułową zazwyczaj wszyscy robią na końcu, bo jest to swego rodzaju relaks 🙂 Co musi się znaleźć na naszej stronie tytułowej ?

  • nazwa Twojej uczelni, wydział (instytut) w ramach którego piszesz pracę magisterską – w razie wątpliwości pytaj promotora – przecież po to On jest 🙂 ;
  • Twoje imię i nazwisko oraz numer indeksu;
  • tytuł pracy magisterskiej;
  • pod czyim kierunkiem praca została napisana – czyli imię i nazwisko promotora;
  • miejsce i data (rok, miesiąc) obrony pracy magisterskiej.

Nazwę uczelni, nazwę wydziału, imię i nazwisko autora pracy, piszemy czcionką – Times New Roman 16 pkt, pogrubiona. Natomiast nazwisko promotora, miejsce i datę obrony pracy piszemy czcionką –  Times New Roman, 14 pkt, pogrubiona. Największym elementem strony tytułowej będzie oczywiście sam jej tytuł który umieszczamy na samym środku strony i piszemy czcionką – Times New Roman, kursywa, 24 pkt, pogrubiona.

Zaznaczam iż każda uczelnia może mieć własne rodzaje stron tytułowych, jednakże podane wyżej są najczęściej stosowane.

5/5 - (1 vote)