Przypisy

Jakikolwiek tekst, aby mógł pretendować do miana naukowego musi posiadać aparat naukowy w postaci przypisów i bibliografii. Dobrze skonstruowane przypisy i bibliografia świadczy o profesjonalizmie pracy. To co nas wyróżnia na rynku to umiejętne budowanie i stosowanie aparatu naukowego. Dziś mało kto potrafi stosować zapis w postaci przypisu będącego odwołaniem do bibliografii zgodnie z kanonem! Stosujemy dwa systemy stawiania przypisów i ujęcia bibliografii: klasyczny system Ossolineum oraz coraz popularniejszy system oksfordzki.

Przypisy

W sytuacji, jeśli tworzymy jakąś pracę naukową, bez względu na to czy ma ona mieć charakter magisterski czy też licencjacki musi zawierać nie tylko bezbłędną treść, tezę i wyjaśnienie problemu, ale także, aby mogła pretendować do miana naukowego, musi mieć także przypisy oraz bibliografię. Jeśli prawidłowo stworzymy przypisy oraz bibliografię wówczas świadczy to także o naszym profesjonalizmie, a także wiedzy, jaką wykorzystaliśmy pisząc pracę. Obecnie stosujemy dwa rodzaje przypisów, dlatego też warto wspomnieć, że istnieje klasyczny system Ossolineum a także system oksfordzki.

Jak zastosować przypisy w tekście?

Pisząc wszelkiego typu prace należy mieć na uwadze, że zastosowanie przypisów ma na ogół podwójne znaczenie. Przede wszystkim takie przypisy wskazują na źródło, z którego korzystaliśmy w czasie tworzenia naszej pracy. To sprawia, że jeśli w naszej pracy wykorzystaliśmy jakiś cytat oznacza, to, że musimy podać jego autora, aby nie mieć do czynienia z plagiatem. Naturalnie w każdym przypisie mamy także możliwość umieszczenia informacji dłuższe wywody, które to także zostały opublikowane. Ich umieszczenie podnosi wartość pracy, co powoduje, że także musimy podkreślić skąd zostały zaczerpnięte.

Ściśle określona forma umieszczania przypisów

Musimy mieć na uwadze to, że każdy zastosowany przez nas przypis musi mieć ściśle określoną formę. Dzięki temu będzie jasny, klarowny i w pełni czytelny, aby tak mogło się stać muszą zostać zachowane pewne normy w tworzeniu przypisów. Przede wszystkim musimy mieć na uwadze, że przypis musi znajdować się na tej samej stronie, co odnośnik do niego zawarty w tekście. Dodatkowo każdy poprawnie wykonany przypis ma zawierać pierwszą literę imienia oraz nazwisko autora, z którego to cytat został zaczerpnięty. Naturalnie trzeba także pamiętać o tytule pracy i napisać go kursywą. Niezwykle istotne są także znaki interpunkcyjne, oraz zastosowane skróty. Tak stworzone przypisy podnoszą wartość naszej pracy i świadczą, że podeszliśmy do niej profesjonalnie.

Proszę nie mylić przypisów z bibliografią

Liczba przypisów, to nie liczba pozycji bibliograficznych. Zazwyczaj liczba przypisów jest wyższa zew tego prostego powodu, że niektóre artykuły, opracowania czy akty prawne cytujemy więcej niż jeden raz, a w bibliografii na końcu pracy nie dublujemy pozycji.

Praca dyplomowa musi być oparta na kilkudziesięciu różnych pozycjach (praca magisterska powyżej trzydziestu, praca licencjacka nie mniej niż piętnaście), a zgromadzenie takiej liczby z pewnością do łatwych zadań nie należy. Każdy kto miał już okazję się o tym przekonać może długo opowiadać o tym jak spędzał godziny na wertowaniu opasłych tomisk w poszukiwaniu czegokolwiek co mogłoby być przydatne dla pracy.

Części osób, która już zgromadziła bibliografię której wymaga praca dyplomowa ma problemy ze zmotywowaniem się aby pisanie rozpocząć. Dlatego samo pisanie prac wymaga od studenta bardzo dużej ilości samodyscypliny, której co niektórym bardzo brakuje.

5/5 - (1 vote)