Opieka zdrowotna i pomoc społeczna powiatu radomszczańskiego

Powiat radomszczański został utworzony 1 stycznia 1999 roku i powstał w wyniku scalenia 14 jednostek administracyjnych (gmin) z dawnego rejonu radomszczańskiego (odłączono gminę Kluczewsko i Sulmierzyce), koniecpolskiego (gmina Żytno) i częstochowskiego (gmina Gidle). Powiat radomszczański położony jest w centralnej Polsce, w południowej części województwa łódzkiego, pomiędzy Warszawą i aglomeracją Śląską. Obejmuje on teren 13 gmin, … Czytaj dalej

Znaczenie samorządu terytorialnego

Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego określa się jako prawo komunalne: dotyczy ono nie tylko przepisów prawnych odnoszących się do gmin, ale obejmuje też wszelkie postacie samorządu terytorialnego, obejmuje prawo ustrojowe, nie zalicza się tu norm prawa materialnego. przedmiotem wykładu są: elementy historyczne, ustalenie istotnych cech samorządu terytorialnego, jego formy organizacyjne, podstawy prawne działania, struktury terytorialne, problem … Czytaj dalej

Horyzont czasowy tworzenia strategii rozwoju

Analiza strategii rozwoju poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest dobrym źródłem informacji o poziomie przygotowania do efektywnego zarządzania publicznego na poziomie lokalnym. Celem mojej pracy licencjackiej jest analiza Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego oraz ocena stanu jej realizacji. Dla realizacji celu pracy skupiłam się na badaniu dokumentu strategicznego Powiatu Radomszczańskiego. Obecnie w warunkach głębokiej decentralizacji i procesu … Czytaj dalej

Zakończenie pracy magisterskiej

Wnioski z analizy funkcjonowania istniejących organizacji służą do formułowania zaleceń, choć nie są ich jedynym źródłem. Pomysły usprawnień administracji publicznej pochodzą też często z obserwacji sukcesów i porażek organizacji gospodarczych działających dla zysku, choć dokonując tego rodzaju przeniesień, należy pamiętać o odmienności celów tych dwóch typów organizacji. Urząd administracji samorządowej w coraz mniejszym stopniu jest … Czytaj dalej

Zasada praworządności działania

Funkcjonowanie urzędu gminy, podobnie jak całej administracji opiera się na określonych regułach postępowania, zwanych zasadami. W teorii prawa uważa się powszechnie, że zasady prawa są regułami postępowania mającymi oparcie w tekstach obowiązujących aktów prawnych. Są to przede wszystkim zasady ustrojowe związane z funkcjonowaniem państwa. Wśród wszystkich zasad są takie, które odnoszą się do pracy różnych … Czytaj dalej

System komunikacji wewnętrznej u urzędzie gminy

Kolejnym elementem sprawnego działania urzędu gminy jest system, który ma na celu zapewnienie pełnego dostępu do informacji przez wszystkie jednostki organizacyjne urzędu, czyli odpowiedni system komunikacji wewnętrznej. Brak przepływu informacji i dostępu do nich sprawia, że podejmowane przez poszczególne komórki organizacyjne czynności nie są oparte na pełnej informacji na temat rzeczywistego stanu rzeczy. W różnych … Czytaj dalej

Przymus bezpośredni

praca na temat „Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych” Zgodnie z art. 148 p.e.a., „przymus bezpośredni polega na doprowadzeniu do wykonania obowiązku podlegającą egzekucji drogą zagrożenia zastosowania lub drogą zastosowania bezpośrednio skutecznych środków, nie wyłączając siły fizycznej, w celu usunięcia oporu zobowiązanego i oporu innych osób, które stoją na przeszkodzie wykonania obowiązku”. Przy wyborze tego środka egzekucyjnego … Czytaj dalej