Nawyki żywieniowe młodzieży

praca magisterska z promocji zdrowia

 1. Banasiewicz I, Ubogie dzieci Małopolski. Badanie ankietowe w szkołach podstawowych i gimnazjalnych województwa małopolskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków, 2007
 2. Biernat J, Żywienie, żywność a żywienie. Astrem, Wrocław 2001.
 3. Borzucka-Sitkiewicz K, Kształtowanie zachowań w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży. UŚ, Katowice, 2005.
 4. Borzucka-Sitkiewicz K, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Impuls Kraków, 2006.
 5. Chlebna- Sokół D, Zbęk E, Sobczak M, Zachowania zdrowotne dzieci, młodzieży i wybranych grup młodych dorosłych w Polsce, 2007.
 6. Hasik J, Gawęcki J, Żywienie człowieka zdrowego i chorego PWN, Warszawa 2000.
 7. Ilow R, Regulska-Ilow B, Płonka K, Biernat J, Ocena zwyczajów żywieniowych gimnazjalistów z Oleśnicy, 2009.
 8. Kołłątaj B, Kołłątaj W, Karwat I, Nieprawidłowe nawyki żywieniowe u nastolatków- badania wstępne, 2008.
 9. Kowalska A, Zwyczaje żywieniowe dzieci i młodzieży szkolnej na przykładzie województwa dolnośląskiego, 2005.
 10. Krawczyński M ( Red. ), Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie , Wyd. Help-Med., Kraków,
 11. Lange E, Szydłowska-Krusiec J, Chałabis K, Skład ciała i wybrane nawyki żywieniowe dzieci w wieku 13-15 lat, 2009.
 12. Matusik P, Małecka –Tendera E, Klimek K, Olszanecka- Glinianowicz M, Samoocena własnej sylwetki u dzieci w wieku przedpokwitaniowym, 2006.
 13. Mędrala-Kuder E, Błędy żywieniowe dziewcząt w wieku gimnazjalnym a ryzyko wystąpienia u nich zaburzeń odżywiania, 2009.
 14. Nitsch-Osuch A, Kędzierska M, Topczewska-Cabanek A, Gyrczuk E, Życińska K, Wardyn K, Nawyki żywieniowe młodzieży w wieku gimnazjalnym- co nastolatki jedzą w szkole? 2009.
 15. Oblacińska A i Weker H, Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży od urodzenia do dorosłości. Hel-Med., Kraków, 2008.
 16. Okulowicz-Kozaryn K, Borucka A, Zmiany w piciu alkoholu przez warszawskich nastolatków w latach 1984-2004, 2006.
 17. Sadowska J, Zakrzewska A, Ocena częstotliwości oraz wartości energetycznej śniadań spożywanych przez uczniów wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych w Pile, 2010.
 18. Socha J, Żywienie dzieci zdrowych i chorych, wyd. lek PZWL, Warszawa 1998.
 19. Suliga E, Częstość spożycia i wartość energetyczna śniadań wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 2006.
 20. Suliga E, Ocena częstości spożywania śniadań wśród dzieci wiejskich, 2005.
 21. Szczepańska B, Malczewska-Lenczowska J, Gajewski J, Zwyczaje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z warszawskiej szkoły mistrzostwa sportowego, 2007.
 22. Tatoń J, Czech A, Bernas M , Otyłość. Zespół metaboliczny. PZWL, Warszawa 2007.
 23. Topolska K, Cieślik E, Bodzioch A, Grzych-Tuleja E, Preferencje młodzieży gimnazjalnej z terenu województwa małopolskiego w zakresie spożycia mleka i produktów mlecznych, 2010.
 24. Tounian P ( Red. ), Otyłość dzieci, PZWL Warszawa, 2008.
 25. Wajszczyk B, Charzewska J, Chabros B, Rogalska –Niedźwiedź M, Chwojnowska Z, Fabiszewska J, Jakościowa ocena sposobu żywienia młodzieży w wieku pokwitania, Zakład Epidemiologii i Norm Żywienia, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
 26. Waluś A, Wądołowska L, Cichon R, Długosz T, Analiza zwyczajów żywieniowych młodzieży z Polski północno-wschodniej z zastosowaniem analizy czynnikowej 2006.
 27. Wieczorek – Chełmińska Z, Zasady żywienia i dietetyka stosowana. PZWL Warszawa, 2007
 28. Wierzbicka E, Stosio A, Spożycie produktów typu „Fast Food” przez wybraną grupę młodzieży szkolnej z rejonu Warszawy, 2007.
 29. Woynarowska B, Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa, 2008.
 30. Woynarowska B, Profilaktyka w pediatrii.  PZWL, Warszawa, 2008.
5/5 - (1 vote)