Podział kotłów fluidalnych

Na świecie istnieje znaczna ilość różnych rozwiązań tego typu urządzeń. Większość z nich nie została jednak jeszcze dokładnie przetestowana, by mówić o handlowym charakterze kotła. W każdym przypadku tworzenia nowego rodzaju urządzenia wytwarzającego energię cieplną, konstruktorzy muszą ściśle współpracować tak z ekologami jak i ekonomistami, by nie stworzyć czegoś, co nie przyniesie żądanych efektów w … Czytaj dalej

Interakcja MS z innymi elementami sieci V2OIP

Poniższy rozdział zawiera kompleksowe omówienie interakcji serwera mediów z innymi elementami sieci telekomunikacyjnej typu VOIP, co stanowi mechanizm realizacji usług multimedialnych. Na potrzeby rozważań zdefiniowano architekturę odniesienia (stanowi ją MS wraz z wyróżnionymi elementami sieci, których współpraca z MS jest przedmiotem poniższych rozważań). Zdefiniowano rolę serwera aplikacji w kontekście sterowania modułem MS celem świadczenia usług. … Czytaj dalej

Kotły fluidalne z paleniskami cyrkulacyjnymi typu MSFB

Poszukiwania dotyczące rozwiązania wielu problemów ruchowych występujących w pracujących kotłach fluidalnych doprowadziły do zastosowania w kotłach energetycznych zmodyfikowanej warstwy cyrkulacyjnej nazywanej w literaturze angielskiej warstwą typu Multi – Solid Fluidizied Bed (w skrócie MSFB)[9]. Technologia ta, pozwala rozszerzyć skład frakcyjny paliwa do średnicy ziaren węgla dochodzącej do 60[mm]. MSFB jest warstwą cyrkulacyjną mającą w swej … Czytaj dalej