Koszty infrastruktury transportu kolejowego

 1. Analiza ekonomicznych kosztów transportu oraz opłat użytkownika w transporcie lądowym. Raport końcowy, BCEOM, 1997
 2. Bentkowska – Senator K., Czyżkowski W., Grzybowska K., Peszel A., Aktualizacja metody określania kosztów i wpływów dla stacji i odcinków na sieci PKP, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa 1996
 3. Bogdaniuk B., Massel A., Użytkowanie drogi kolejowej w strukturze sektorowej kolei, Przegląd Kolejowy 1998 nr 3
 4. EKMT – Centrum Badań Ekonomicznych. Dokument nr CEMT/RE/TR (98) – 7 luty 1998; Okrągły Stół nr 110 „Opłaty za użytkowanie infrastruktury kolejowej”, Jan Owen Jansson, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Uniwersytetu Linköping. Szwecja
 5. EKMT – Dokument CEMT/RE/TR/(98)6 – 2 luty 1998 „Opłaty za użytkowanie infrastruktury kolejowej”, Wielka Brytania
 6. Engelhardt J., Jakie opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej?, Przegląd Komunikacyjny 1994 nr 6
 7. Fiszka UIC 374 R, Metody kalkulacji kosztów na kolei, 1977 r.
 8. Le Péage. Raport końcowy. Steer Davies Gleace, Londyn 1996
 9. Pałucki M., Realizacja Dyrektywy Rady 91/440/EWG – zasady ustalania opłat z tytułu dostępu do infrastruktury kolejowej, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa 1993
 10. Peszel A., Podział kosztów infrastruktury na ruch pasażerski i ruch towarowy. Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa 1992
 11. Rozdzielczy rachunek kosztów. Moduł FK – bis. Wprowadzenie do eksploatacji modułu, OI i BF WDOKP, Lublin 1996
 12. Rusińska T., Sonarski L., Stawrowski R., Modyfikacja rachunku kosztów Przedsiębiorstwa PKP z zastosowaniem informatyki, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa 1991
 13. Sonarski L., Stawrowski R., Koncepcja możliwości przystosowania ewidencji kosztów do przeprowadzania szczegółowego rachunku kosztów, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa 1991
 14. Stawrowski R., Zasady ustalania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, Przegląd Kolejowy 1993 nr 12
 15. Studium Le Péage II. Seminarium w Paryżu (24.02.1998) nt. Odzyskiwanie poniesionych kosztów a wyznaczanie taryf. Wykonawca firma consultingowa Coopers & Lybrand
 16. Śmigiera W., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie PKP, Przegląd Komunikacyjny 1996 nr 3
 17. Wykaz stanowisk kosztów jednostek organizacyjnych PKP, Polskie Koleje Państwowe Dyrekcja Generalna, Warszawa 1997.
Oddaj swój głos ne tę pracę