Produkty firmy Arbet

podrozdział pracy inżynierskiej

Firma ARBET wytwarza następujące produkty:

 • płyty styropianowe (różnej grubości [od 10 – 300 mm], prostokątne [1000 x 500 mm] – produkt podstawowy;
 • płyty styropianowe o specjalnych własnościach (Hydropian, Tonopian, Ryflopian);
 • bloki styropianowe o kształtach i wymiarach wg wymagań klienta – na zamówienie;
 • kształtki (na zamówienie).

Produkty wytwarzane są zgodnie z wprowadzoną 28 stycznia 2004 r. nową normą PN:EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”, będąca polską wersją normy europejskiej, zharmonizowanej z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG „Wyroby budowlane”[1].

W dalszej części pracy podano rysunki i charakterystyki poszczególnych wytworów ze styropianu będących w ofercie produkcyjnej firmy ARBET. Każda z charakterystyk operuje symbolami, których określenie podano w poniższej legendzie.

Legenda dotyczy tabel 2÷ 8 przedstawiających charakterystyki produktów ze styropianu.

Tabela 1. Legenda do symboli w charakterystyce rodzajów styropianu

SYMBOL OPIS
EPS styropian, Thermal insulation products for buildings – Faktory made products of expanded polystyrene (EPS) – specifikation.
T symbol deklarowanej klasy tolerancji grubości,
L symbol deklarowanej klasy tolerancji długości
W symbol deklarowanej klasy tolerancji szerokości
S symbol deklarowanej klasy tolerancji prostokątności
P symbol deklarowanej klasy tolerancji płaskości
BS symbol deklarowanego poziomu wytrzymałości na zginanie
CS symbol deklarowanego poziomu naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym
DS(N) symbol deklarowanej klasy stabilności wymiarowej w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(TH) symbol deklarowanego poziomu stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności
λD deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [1W/(m*K)][2]
DLT symbol deklarowanego poziomu stabilności wymiarowej w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury
WL(T) symbol deklarowanego poziomu nasiąkliwości wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu
WD(V) symbol deklarowanego poziomu absorpcji wody przez dyfuzję
TR poziom wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych,

Źródło: http://www.e-izolacje.pl/244_2543.htm

 Tabela 2.  PARAMETRY TECHNICZNE EPS 50 – 042.

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubość T1 ± 2 mm
Długość L1 min(± 0,6%; ± 3 mm)
Szerokość W1 min(± 0,6%; ± 3 mm)
Prostokątność S1 ± 5 mm/1000 mm
Płaskość P2 ± 15 mm
Wytrzymałość na zginanie BS75 >=75 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym

 

CS(10)50 >=50 kPa
Stabilność wymiarowa
w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)5 ± 0,5%
Stabilność wymiarowa
w określonych warunkach temperatury i wilgotności
DS(70,-)3 <=3%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,042 [W/(m *K)]
Klasa reakcji na ogień E

Rys. 2 Płyty styropianowe EPS 50-042 zapakowane w folię.

Płyty styropianowe EPS 50 – 042 ŚCIANA mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

 • ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO) lub „lekką suchą”;
 • powierzchnie ścian szkieletowych;
 • szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych;
 • wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych
 • loggie balkonowe;
 • ściany warstwowe;
 • ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych;
 • wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk;
 • stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”;
 • stropy żelbetowe;
 • dachy strome pod i pomiędzy krokwiami.

Parametry techniczne:

 1. Wymiary płyt: 1000×500 mm.
 2. Grubość płyt: od 10 do 300 mm.
 3. Krawędzie proste lub „na zakładkę”.
 4. Na indywidualne zamówienie wymiary do: 4000x1200x1000 mm.

Tabela 3.  PARAMETRY TECHNICZNE EPS 70 – 040

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubość T2 +- 1 mm
Długość L2 +- 2 mm
Szerokość W2 +- 2 mm
Prostokątność S1 +- 5 mm/1000mm
Płaskość P3 +- 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS115 >115 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)70 >70 kPa
Stabilność wymiarowa
w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)2 +- 0,2%
Stabilność wymiarowa
w określonych warunkach temperatury i wilgotności
DS(70,-)2 <2%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,040[W/(m*K)]
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR100 >100kPa

Rys.3 Płyty styropianowe EPS 70-040 zapakowane w folię.

Płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia małych obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

 • ściany wykonywane metodą „lekką mokrą” (BSO) lub „lekką suchą”;
 • powierzchnie ścian szkieletowych;
 • szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych;
 • wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych;
 • loggie balkonowe;
 • ściany warstwowe;
 • ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych;
 • wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk;
 • stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”;
 • stropy żelbetowe;
 • dachy strome pod i pomiędzy krokwiami.

Parametry techniczne:

 1. Wymiary płyt: 1000 x 500 mm.
 2. Grubość płyt: od 10 do 300 mm.
 3. Krawędzie proste lub „na zakładkę”.
 4. Na indywidualne zamówienie wymiary do: 4000x1200x1000 mm.

Tabela 4. PARAMETRY TECHNICZNE EPS 100-038

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubość T1 ± 2 mm
Długość L1 min(± 0,6%; ± 3 mm)
Szerokość W1 min(± 0,6%; ± 3 mm)
Prostokątność S1 ± 5 mm/1000 mm
Płaskość P3 ± 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS150 >=150 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 >=100 kPa
Stabilność wymiarowa
w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)5 ± 0,5%
Stabilność wymiarowa
w określonych warunkach temperatury i wilgotności
DS(70,-)2 <=2%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,038 [W/(m*K)]
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 <5%

 Rys.4  Płyty styropianowe EPS 100-038 zapakowane w folię.

Płyty styropianowe EPS 100-038 DACH/PODŁOGA mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

 • podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej;
 • podłogi na gruncie przy małych obciążeniach;
 • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji;
 • stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
 • stropy nad przejazdami;
 • stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej;
 • stropodachy wentylowane dwudzielne;
 • stropodachy pełne i wentylowane;
 • tarasy i balkony;
 • dachy strome między i pod krokwiami.

Parametry techniczne:

 1. Wymiary płyt: 1000 x 500 mm.
 2. Grubość płyt: od 10 do 300 mm.
 3. Krawędzie proste lub „na zakładkę”.
 4. Na indywidualne zamówienie wymiary do: 4000x1200x1000 mm.

Tabela 5. PARAMETRY TECHNICZNE EPS 200-037

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubość T1 ± 2 mm
Długość L1 min(± 0,6%; ± 3 mm)
Szerokość W1 min(± 0,6%; ± 3 mm)
Prostokątność S1 ± 5 mm/1000 mm
Płaskość P3 ± 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS250 >=250 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)200 >=200 kPa
Stabilność wymiarowa
w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)5 ± 0,5%
Stabilność wymiarowa
w określonych warunkach temperatury i wilgotności
DS(70,-)2 <=2%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,036 [W/(m*K)]
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 <5%

Rys.5 Płyty styropianowe EPS 200-037 zapakowane w folię.

Płyty styropianowe EPS 200-037 DACH/PODŁOGA mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych. W szczególności do izolacji cieplnej miejsc:

 • podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej oraz podłogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym, przy małych i średnich obciążeniach;
 • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego;
 • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji;
 • stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
 • stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej;
 • stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa);
 • stropodachy wentylowane dwudzielne;
 • stropodachy pełne i wentylowane;
 • tarasy i balkony;
 • dachy strome między,  nad i  pod krokwiami;
 • stropy nad przejazdami;
 • cokoły przy „metodzie lekkiej mokrej”.

Parametry techniczne:

 1. Wymiary płyt: 1000 x 500 mm.
 2. Grubość płyt: od 10 do 300 mm.
 3. Krawędzie proste lub „na zakładkę”.
 4. Na indywidualne zamówienie wymiary do: 4000x1200x1000 mm.

Tabela 6. PARAMETRY TECHNICZNE HYDROPIANU (EPS P)

Cecha   Tolerancja/Wymaganie
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym   >250kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła w 100 C:

– w warunkach suchych, λD                                                                          

  0,033 [W/(m*K)]
– w warunkach długotrwałej nasiąkliwości wodą   0,039 [W/(m*K)]
Chłonność wody po 24h [%] (V/V)   <0,2%
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu po 28 dniach:    
– przy częściowym zanurzeniu [kg/m2]   <0,02 kg/m²
– przy całkowitym zanurzeniu [%] (V/V)   <0,4%
Odporność na zamrażanie-odmrażanie po 300 cyklach:    
– na sucho   <5%
– na mokro   <10%
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do pow.

Wytrzymałość na zginanie

  >270kPa

>350kPa

Rys.6 Płyty styropianowe HYDROPIAN (EPS P) zapakowane w folię.

Płyty styropianowe Hydropian EPS P mogą być stosowane w aplikacjach szczególnie narażonych na silne, długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim naprężeniom mechanicznym, jak:

 • ściany piwnic, podmurówek i fundamentów;
 • posadzki, podłogi na gruncie i tarasy, szczególnie pracujące pod obciążeniem;
 • „zielone tarasy” i „wiszące ogrody”;
 • dachy płaskie i o odwróconym układzie warstw tzw. „dachy odwrócone”;
 • parkingi dachowe, garaże;
 • w budownictwie drogowym i mostowym jako wypełnienie nasypów,
 • w konstrukcjach inżynierskich.

Parametry techniczne:

 1. materiał samogasnący;
 2. wymiary płyt: 1000 x 500 mm;
 3. grubość płyt: od 20 do 200 mm;
 4. gęstość pozorna: od 30 kg/m3;
 5. możliwość profilowania krawędzi płyt „na zakładkę” (płyty frezowane).

Tabela 7. PARAMETRY TECHNICZNE TONOPIANU (EPS T)

Cecha   Tolerancja/Wymaganie
Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego dźwięków ΔL   Do 32 dB
Obciążenie użytkowe   <5kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła w 10ºC, λD   0,048[W/(m*K)]
Wytrzymałość na zginanie   >50kPa
Wytrzymałość na rozciąganie   >100kPa

Rys.7 Płyty styropianowe TONOPIAN (EPS T) zapakowane w folię.

Płyty styropianowe Tonopian EPS P mogą być stosowane w aplikacjach istotnych dla izolacji akustycznych, jak:

 • stropy międzykondygnacyjne w każdym budynku mieszkalnym i użyteczności publicznej

Parametry techniczne:

 1. materiał samogasnący;
 2. tłumienie dźwięków uderzeniowych na poziomie 32dB;
 3. wymiary płyt 1000 x 500 mm;
 4. grubość płyt (dL/dB) 22/20, 33/30, 38/35, 43/40 mm (bez obciążenia/ pod obciążeniem);
 5. na indywidualne zamówienie wymiary do 3000 x 1000 x 1000;
 6. gęstość pozorna od 8 do 12 kg/m3.

Tabela 8. PARAMETRY TECHNICZNE RYFLOPIANU (EPS R)

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubość T2 ± 1 mm
Długość L2 ± 2 mm
Szerokość W2 ± 2 mm
Prostokątność S1 ± 5 mm/1000 mm
Płaskość P3 ± 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS115 >= 115 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)70 >=70 kPa
Stabilnośc wymiarowa
w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)2 ± 0,2%
Stabilność wymiarowa
w określonych warunkach temperatury i wilgotności
DS(70,-)2 <= 2%
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR100 >= 100 kPa
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,040 [W/(m*K)]
Klasa reakcji na ogień E

Rys.8 Płyty styropianowe RYFLOPIAN (EPS R) zapakowane w folię.

Płyty styropianowe Ryflopian EPS R mogą być stosowane w aplikacjach istotnych dla izolacji cieplnej ścian w konstrukcjach, jak:

 • szkieletowe domy drewniane;
 • krokwie dachu skośnego

Parametry techniczne:

 1. materiał samogasnący;
 2. wymiary płyt: 1000 x 500 mm;
 3. grubość płyt: od 50 do 200 mm;
 4. gęstość pozorna: od 15 kg/m3

W swojej ofercie produkcyjnej ARBET posiada również bloki styropianowe. Kształty i rozmiary mogą być indywidualnie dostosowywane do wymagań odbiorców. Bloki mogą mieć nawet sześć metrów wysokości.

Technologia wytwarzania bloków polega ma umieszczeniu wstępnie spienionych granulek w metalowej formie. Ponieważ produkcja styropianu jest praktycznie bezodpadowa do formy trafiają również skrawki styropianu powstające jako odpad przy cięciu bloków. Pod wpływem podciśnienia a następnie gorącej pary, podawanej do formy, następuje najpierw wypieranie powietrza a następnie dalsze spienianie się granulatu. Po krótkim czasie trwającym do kilkunastu sekund następuje całkowite sklejenie się granulek, które tworzą ukształtowany blok. Kolejna faza związana jest z ochładzaniem w bardzo kontrolowany sposób wcześniej uformowanego bloku i po kilku minutach gotowy styropian opuszcza formę.

Sezonowanie świeżo uformowanych bloków nie poddaje się jeszcze dalszej obróbce mechanicznej. Zostają one umieszczone w magazynie (rys. 9) i przetrzymywane w celu ustabilizowania materiału oraz uwolnienia resztek pentanu zawartego w styropianie. Po minimum 14 dniach blok jest gotowy do dalszej obróbki.

Rys. 9 Bloki styropianowe w magazynie wyrobów gotowych.

Źródło: arbet.com.pl/index.php?p=664

Firma ARBET na zamówienie może wyprodukować wszelkiego rodzaju kształtki styropianowe  (rys.10) o wymiarach maksymalnych 3000 x 1200 x 1000 mm.

Kształtki mogą znaleźć zastosowanie jako:

 • profile elewacyjne – do wykańczania i zdobienia elewacji zewnętrznych;
 • rdzeń w płytach warstwowych – płyty o specjalnym kształcie dostosowanym np. do połączenia z blachą falistą;
 • elementy dekoracyjne – np. do scenografii teatralnej, liternictwo

Rys.10 Kształtki styropianowe różnego rodzaju.

Źródło: arbet.com.pl/index.php?p=663


[2] Podstawową jednostką miary przewodności cieplnej właściwej w układzie SI jest wat na metr i kelwin.

[1 W/(m • K) =1 m • kg • s-3 • K-1].

5/5 - (2 votes)