E-marketing polityczny

Pozycje zwarte

 1. Białecki K. P., Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998.
 2. Bishop B., Marketing globalny ery cyfrowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 3. Brady R., Forrest E., Mizerski R., Marketing w Internecie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 4. Collin S., Internet w biznesie. Nowe perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Poltext. Warszawa 1998.
 5. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny, perspektywa psychologiczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 6. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Frąckiewicz E., Marketing internetowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Internet w marketingu. zb. pod red. A. Bajdaka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 9. Fenomen społeczeństwa informacyjnego. Pr. zb. pod red. T. Zasępy. Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła. Częstochowa 2001.
 10. Jeziński M., Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2004.
 11. Kawecki A., Wstęp do marketingu politycznego. Szczecińskie Biuro Studiów i Analiz. Szczecin 2003.
 12. Kaznowski D., Nowy marketing. VFP Communications, Warszawa 2008.
 13. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gobethner i Ska, Warszawa 1994.
 14. Lewis H. G., Lewis R. D., E-marketing. Handel w Internecie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 15. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Akademia Ekonomiczna W Poznaniu. Poznań 1999.
 16. Marketing polityczny w teorii i praktyce. zb. pod red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 17. Marketing w Internecie. zb. Pod red. A. Małachowskiego. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 2004.
 18. Sposób myślenia i działania. Pr. zb. pod red. J. Perenca, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 19. Mazur M., Marketing polityczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 20. Komunikacja. Biznes elektroniczny. Pr. zb. pod red. B. Junga. Wyd. Difin. Warszawa 2001.
 21. Michalski E., Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.
 22. Partie polityczne – przywództwo partyjne. Zb. Pod red. J. Sielskiego i M. Czerwińskiego. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2008.
 23. Przybyłowski K., Hartley S. W., Kerin R. A., Rudelius W., Dom Wydawniczy ABC, bmw 1998.
 24. Studia nad komunikowaniem politycznym. zb. pod red. J. Fraś. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2007.
 25. Sznajder A., Marketing wirtualny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 26. Sztucki T., Sposób myślenia. System działania. Placet, Warszawa 1992.
 27. Trzeciak S., Kampania wyborcza. Strategia sukcesu. Zysk i S-ka. Poznań, bdw.
 28. Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet. Reengineering procesu marketingowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 29. Wiśniewski A., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
 30. Wykorzystanie Internetu w marketingu. zb. pod red. Ewy Zeman-Miszewskiej. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice 2003.

Prasa

 1. Bendyk E., Liche witryny. Polityka, nr 36 z dnia 1999-09-04, s.58-59.
 2. Bendyk E., Większa połowa. Polityka, nr 13 z dnia 2009-03-28; s. 40-46.
 3. Gołębiowski P., Rynek polityczny – rozmowa z Katarzyną Łazarko. Marketing polityczny, nr 3, grudzień 2006.
 4. Learmonth M., Social media paves way to White House. Advertising Age, 3/30/2009, Vol. 80, s. 11.
 5. Oramus M., Mózg w malinach. Polityka, nr 18 z dnia 2000-04-29, s. 80-81.
 6. Sullivan E. A., Marketer In chief. Marketing News, 15.2009, Vol. 43

Internet

 1. Badanie rynku internetowego, badania pod red. D. Kaznowskiego, PBI, http://www.pbi.org.pl/index.php/ida/86/ (04-02-2010).
 2. Czatem i youtubem – pierwszy weekend kampanii,http://www.tvn24.pl/- 1,1655576,0,1,rosja-i-youtubem-_-kampanijne-zagrania,wiadomosc.html (09-05­2010).
 3. Dobre wieści dla e-marketingu na nowy rok, http://www.inwestycje.pl/it_ebiznes/emarketing/dobre_wiesci_dla_e_marketingu_na_nowy_rok;77426;0.html (04-02-2010).
 1. Dwornik B., Internet w polskiej polityce to zło konieczne. http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/social-media/wybory-prezydenckie-2010-oto-kandydaci-najbardziej-aktywni-w-sieci-14066?page=4, (20-06-2010).
 1. Fiećko P., Winciorek A., Internetowa kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, http://www.castellswpolsce.pl/pobierz-raport (02-06-2010).
 2. http://jaroslawkaczynski.info/ (15-06-2010).
 3. http://kornelmorawiecki-razem.pl/ (15-06-2010).
 4. http://korwin-mikke.pl/ (19-06-2010).
 5. http://www.bronislawkomorowski.pl/ (19-06-2010).
 6. http: / /www. kw-andrzej aleppera. pl/ (15.06.2010).
 7. http://www.marekjurek2010.pl/ (15-06-2010).
 8. http://www.napieralski. com.pl/ (20-06-2010).
 9. http://www.olechowski.pl/ (20-06-2010).
 10. http://www. onet.pl (11-04-2010).
 11. http://www.prezydentpawlak.eu/ (19-06-2010).
 12. http://prezydent2010.pkw. gov.pl/PZT/PL/WYN/W/index.htm (21-06-2010).
 13. http://zietek.org/ (15-06-2010).
 14. International Telecomunication Union, Internet indicators: subscribers, users and broadband subscribers, http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Reporting/ShowReportFrame.aspx?ReportName=/WTI/InformationTechnolo gyPublic&RP_intYear=2008&RP_intLanguageID=1 (02-02-2010).
 1. Jarosław Kaczyński, Polska jest najważniejsza. http://jaroslawkaczynski.info/polska/Oswiadczenie_JAROSLAWA_KACZYNSKIEGO (10-06-2010).
 1. Pawlak W., Program prezydencki. http://pawlak.pl/ps/pl/ (08-06-2010).
 2. Pliszka S., Kampania Obamy. Efektywność działań online w liczbach, http://www.internetstats.pl/index.php/2009/10/kampania-obamy-efektywnosci-dzialan-online-w-liczbach/ (02-06-2010).
 1. Pliszka S., Odsetek użytkowników Internetu w populacji, http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/liczba-internautow/ (02-06­-2010).
 1. Plutecki Ł., E-marketing na usługach polityki – wykorzystanie marketingu internetowego w kampanii Baracka Obamy, http://plutecki.net/2009/02/e-marketing- w-polityce-walka-z-falszywymi-oskarzeniami/ (02-06-2010).
 2. Profil: gnapieralski, http://twitter.com/gnapieralski (08-06-2010).
 3. Trzeciak S., Internetowa demokracja. http: / /www.trzeciak.pl/pl/onet_pl_internetowa_demokracja. html (02-06-2010).
 1. Wybory 2007. Może pozostać tylko jeden!, http://fakty.interia.pl/raport/wybory_2007/gra (02-06-2010).

Akty prawne

1. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=22826&news_id=43934&layout=1&page=text (06-06-2010).

2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2010 r. uchylająca uchwałę z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie odmowy rejestracji kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera. http://www.pkw.gov.pl/gallery/19/65/20/196520/uchylenie.pdf (10-06-2010).

5/5 - (1 vote)