BIG Bank S.A.

Big Bank powstał w wyniku pierwszego w powojennej historii polskiej bankowości połączenia dwóch banków giełdowych: Banku Inicjatyw Gospodarczych Big S.A. (powstał 7 czerwca 1989 roku jako jeden z pierwszych banków komercyjnych) oraz Banku Gdańskiego S.A. 17 lipca 1989 roku Big Bank rozpoczął działalność. W 1990 roku miała miejsce pierwsza publiczna emisja akcji banku, a także … Czytaj dalej

Charakterystyka banków działających w Jeleniej Górze

W Jeleniej Górze działa łącznie 18 placówek 13 banków (tabela nr 1). Jest wśród nich 13 oddziałów, 3 filie i 2 ekspozytury. Najwięcej placówek posiada Bank Zachodni S.A., bo aż 3 oddziały, 2 oddziały ma Bank Śląski S.A. i Kredyt Bank S.A. Bank Polska Kasa Opieki Bank Polski posiada 1 oddział i 1 ekspozyturę, natomiast … Czytaj dalej