Prace dyplomowe – co warto o nich wiedzieć?

Każdy wybierający się na studia powinien przygotować się na to, że na ostatnim roku czeka na niego nie lada wyzwanie – pisanie prac dyplomowych. Ma to być swoistym podsumowaniem danego etapu edukacji.

Czym jest praca dyplomowa?

Pracą dyplomową nazywa się takie dzieło, którego napisanie i obronienie jest podstawą do ukończenia szkoły lub uczelni i zdobycia tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. Prace dyplomowe liczą na ogół kilkadziesiąt czy nawet kilkaset stron. Mogą mieć zarówno charakter teoretyczny, jak i również bazować na eksperymentach lub obserwacjach zależnie od wybranej dziedziny wiedzy i tematu pracy.

    Wśród prac dyplomowych wyróżnia się następujące ich rodzaje:

  • prace licencjackie – są to prace przygotowywane przez studentów studiów I stopnia licencjackich, po obronieniu pracy tego rodzaju otrzymuje się tytuł licencjata
  • prace inżynierskie – pisane pod koniec studiów I stopnia inżynierskich, po obronieniu pracy i zaliczeniu egzaminu inżynierskiego student otrzymuje tytuł inżyniera
  • prace magisterskie – prace przygotowywane przez studentów studiów II stopnia magisterskich, po obronieniu pracy magisterskiej uzyskuje się tytuł magistra
  • prace doktorskie – nazywane także rozprawami doktorskimi lub dysertacjami służą do zyskania stopnia doktora rozprawa habilitacyjna – służy do uzyskania stopnia doktora habilitowanego

Forma i obrona pracy dyplomowej

Pisanie prac licencjackich, magisterskich i innych pod kątem formalnym jest zależne od wytycznych danej uczelni. Prace mają zwykle podobną strukturę i składają się z wprowadzenia i zarysowania tematu pracy, treści właściwej oraz zakończenia z wnioskami. Dodatkowo ważnym elementem jest bibliografia oraz przypisy do dzieł wykorzystanych przy pisaniu pracy. Pisanie prac magisterskich na ogół wymaga od studenta większych nakładów pracy niż w przypadku prac licencjackich.

Obrona pracy dyplomowej zwykle poprzedzona jest przygotowaniem jej recenzji przez recenzenta. Sama obrona pracy ma w większości przypadków formę egzaminu ustnego dotyczącego tematu pracy.

5/5 - (1 vote)