Studencka działalność w kołach naukowych

Aktywność podczas studiów to jeden z elementów, który może zostać zauważony poprzez przyszłego pracodawcę, a także władze uczelni. Zaczynając studia zapewne żaden student nie zdaje sobie sprawy z tego jak funkcjonują koła i organizacje studenckie. Są to dla niego zupełnie nowe organizacje, o których istnieniu może zdaje sobie sprawę, ale nie wie do końca na jakich zasadach mogą funkcjonować.

Studencka działalność w kołach naukowych zaczyna się dopiero w czasie, kiedy rok potrzebuje wybrać gospodarza lub na uczelni odbywają się wybory do samorządu lub kół naukowych. W tym czasie nie wszyscy studenci wydają się zainteresowani uczestnictwem, a nawet samym obserwowaniem rozgrywających się wyborów. Zapewne to niezainteresowanie wynika z niewiedzy dotyczącej zysków jakie może czerpać student z uczestnictwa w szeregach organów czy kół studenckich. Wielu studentów przychodzi na studia mając swoje pasje lub zainteresowania. Mając trochę zapału i pomysłu na siebie i na kontynuowanie swojej pasji mogą oni wpaść na pomysł zorganizowania koła studenckiego.

Koło studenckie musi składać się z kilku członków, mieć swój określony status, a także opiekuna. Opiekunem koła jest zazwyczaj pracownik naukowy. Jeśli koło słynie z udanych akcji promocyjnych, a poza tym chce wydawać na przykład miesięcznik to może otrzymać dotację z uczelni na prowadzenie miesięcznika. Działalność w kołach studenckich daje studentowi możliwość nauczenia się funkcjonowania i pracy w grupie. Jest to jedna z umiejętności, na którą szczególnie patrzą przedsiębiorcy z dużych firm. Wiele kół naukowych już na początku stara się ustalić grafik swoich zadań i efekty jakie mają one przynieść. Każde działanie studenta odbywa się w oparciu o pomoc pracownika prowadzącego koło. Pomoc ta skupia się przede wszystkim na warsztatach redaktorskich czy organizacyjnych. Wśród prac wykonywanych wraz z udziałem pracownika naukowego mogą się znaleźć konsultacje przy pisaniu różnego rodzaju wniosków i formularzy o dofinansowanie różnych projektów, szukanie sponsorów, tak by każde czynności, które wykonuje koło w opinii rektora uczelni dawały wymierne korzyści. Koła naukowe mają prawo reprezentować dany uniwersytet na różnego rodzaju zjazdach, konkursach i wyjazdach integracyjnych. Mając zwykle z góry założony próg dotacji studenci w nich uczestniczący mogą ubiegać się o możliwość bezpłatnej wycieczki w celu wykonania jednego z zaplanowanych zadań.

Podczas uczestnictwa w kole naukowym student klasyfikuje się także do możliwości ubiegania się o stypendium naukowe, którego jednym z wymogów jest aktywna działalność studencka. Bez względu na rodzaj szkoły wyższej do której uczęszczamy możemy stać się członkami nawet kilku kół. Przynależność do kół naukowych jest dobrowolna i zazwyczaj nie ogranicza liczby członków. O uczestnictwo w kole mogą ubiegać się zarówno studenci mający ścisły związek z działalnością danego koła, poprzez kierunek jaki studiują, jak też pasjonaci danej dziedziny, którzy chcieliby się przyłączyć. Studenci, którzy są członkami kół naukowych mają także prawo do organizowania rożnego rodzaju konferencji i wykładów dotyczących działalności lub projektów, które organizują w danej chwili. Tego typu doświadczenia mogą skutkować uzyskaniem rożnego rodzaju zaświadczeń, certyfikatów, a nawet dyplomów.

Z kolei działalność kół naukowych, która wychodzi poza teren uczelni daje uczestnikom możliwość kontaktu z rożnymi przedsiębiorcami, co skutkuje pozytywnym zainteresowaniem przedsiębiorcy naszą osobą. Zwykle podczas rozmowy o pracę nikt nie pyta o naszą pracę magisterską, z której uzyskaliśmy bardzo dobrą ocenę, a o to jakie doświadczenie nabyliśmy w ostatnim czasie.

5/5 - (1 vote)