Społeczny wymiar Tańca Duchów

 1. Andrist R. K., The long death. The last days of the plains Indian, New York 1965. Brown D., Pochowaj me serce w Wounded Knee, Warszawa 1981.
 2. Brown D., The Ghost Dance and the Battle of Wounded Knee, w: The American Indians: Past and Present, Massachusets 1971.
 3. Frake Ch. O., Uwagi o stawianiu pytań w etnografii, w: Amerykańska antropologia kognitywna, red. M. Buchowski, Warszawa 1993.
 4. Gąssowski J., Indianie Ameryki Północnej od początków po wiek XIX, Warszawa 1996.
 5. Indianie Stanów Zjednoczonych. Antologia tekstów źródłowych, red. E. Nowicka i I. Rusinowa, Warszawa 1991.
 6. Kowalska J., Elementarne składniki kulturowych koncepcji rzeczywistości w symbolice ruchu tanecznego, w: „Etnografia Polska” 1986, t. 30, z. 1-2.
 7. Kowalska J., Koło bogów. Ruch i taniec w mitach i obrzędach, Warszawa 1995. Kowalska J., Taniec drzewa życia. Uniwersalia kulturowe w tańcu, Warszawa 1991.
 8. Lange R., Taniec Obrzędowy, w: Taniec, rytuał i muzyka, red. L. Bielawski i G. Dąbrowska, Warszawa 1997.
 9. Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975.
 10. Lips E., Księga Indian, Warszawa 1971.
 11. Matuszewska-Kohutnicka B., Ekonomiczne podstawy kultury Indian Prerii, w: „Etnografia Polska” 1966, t. 10.
 12. Mooney J., The Ghost Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890, „Annual Report of the Bureau of Ethnology” 1892-93, cz. 2, 1896.
 13. Nowicka E., Bunt i ucieczka. Zderzenie kultur i ruchy społeczne, Warszawa 1972. Nowicka E., Więź ponadplemienna wśród Indian Ameryki Północnej, w: Ameryka Północna. Studia, Warszawa 1975.
 14. Nowicka E., Rusinowa I., Wigwamy, rezerwaty, slumsy, Warszawa 1988. Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek – Kultura – Osobowość, Kraków 1991. Posern-Zielińscy M. i A., Indiańskie wierzenia i rytuały, Wrocław 1977. Posern-Zielińska M., Peyotyzm. Religia Indian Ameryki Północnej, Wrocław 1972.
 15. Rusinowa I., Indianie, traperzy i osadnicy w dziejach amerykańskiego Zachodu, Warszawa 1990.
 16. Sienkiewicz H., Listy z podróży do Ameryki, w: Dzieła, t. 41, Warszawa 1950. Siudak A., Leksykon 300 najsłynniejszych Indian, Poznań 1995.
 17. Słownik etnologiczny, red. Z. Staszczak, Warszawa-Poznań 1987.
 18. Słownik socjologiczny, red. K. Olechnicki, P. Załęcki, Toruń 1997.
 19. Stingl M., Indianie bez tomahawków, Katowice 1987.
 20. Stingl M., Indianie na wojennej ścieżce, Katowice 1979.
 21. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
 22. Teplicki Z., Wielcy Indianie Ameryki Północnej, Warszawa 1994.
 23. Underhill R., Red Man America. A History of Indians in the United States, Chicago 1971.
Oddaj swój głos ne tę pracę