Rola i zadania pedagoga szkolnego

 1. Cichowicz J., „Model pracy opiekuńczo-wychowawczej pedagoga szkolnego”, (w:) Oświata i wychowanie, 1986, nr 37
 2. Cudak-Koluszki H.: „Pedagogiem szkolnym być”, Oświata i wychowanie, 1982, nr 15A
 3. „Encyklopedia Pedagogiczna XXI w”, (red.) T. Pilch, tom II, Warszawa 2004,
 4. Fornalski M., „Z doświadczeń pedagoga szkolnego”, (w:) Szkoła Zawodowa, 1990, nr 10
 5. Gaś Z., „Profilaktyka uzależnień”, Warszawa 1994
 6. Gaś Z., „Strategie profilaktyczne”, (w:) Remedium 1995, nr 1
 7. Gaś B., „Profilaktyka w szkole”, (w:) Zapobieganie uzależnieniom uczniów, pod red. B. Kamińska-Buśko, Warszawa 1997
 8. Godlewski M., red. „Pedagogika”, PWN, Warszawa 1975
 9. Jończyk-Konwent B., „Nauczyciel w amerykańskiej szkole”, (w:) Edukacja i Dialog 1995, nr 8
 10. Jundziłł I., „Rola zawodowa pedagoga szkolnego”, WSiP, Warszawa 1980
 11. Jundziłł I.: „Pedagog szkolny’’, (w:)Encyklopedia Pedagogiczna pod red. W. Pomyłko, Warszawa 1993
 12. Kamiński A., „Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej”,(w:) Studia pedagogiczne, Wrocław 1970
 13. Kazimierczak M., „Pedagog szkolny w systemie poradnictwa edukacyjnego i wychowawczego”, (w:) Psychologia praktyczna, pod red. K. Ostrowskiej, Warszawa 1999
 14. Kantowicz E., „Wsparcie społeczne w pracy pedagoga szkolnego”, (w:) Wychowanie na Co Dzień, 1997, nr 1-2
 15. Kostynowicz J., „Problemy profilaktyki w reformie oświaty”, (w:) Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1998, nr 8
 16. Kozdrowicz E., „Poradnictwo w teorii i praktyce”, (w:) Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, pod red. T. Pilch i I. Lepalczyk, Warszawa 1998
 17. Lipkowski O., „Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja”, Warszawa 1971
 18. Łobocki M., „Metody i techniki badań pedagogicznych”, Kraków 2000
 19. Nowak S., „Metodologia badań socjologicznych”, Warszawa 1970
 20. Okoń W., „Nowy słownik pedagogiczny”, Warszawa 1996
 21. Pawłowska R., „Poradnictwo pedagogiczne”, Warszawa 1986
 22. Pieter J., „Ogólna metodologia pracy naukowej”, Wrocław 1976
 23. Pilch T., „Zasady badań pedagogicznych”, Warszawa 1998
 24. Pilch T., Bauman T.: „Zasady badań pedagogicznych”, Warszawa 2001
 25. Podsiad A., „Słownik terminów i pojęć filozoficznych”, Warszawa 2000
 26. Pytka L., „Niedostosowanie społeczne”, Encyklopedia pedagogiczna,
 27. Rachalska W., „Problemy orientacji zawodowej”, Warszawa 1987
 28. Rzedziecka K, „Metoda indywidualnych przypadków w pracy pedagoga szkolnego”, (w:) Kultura i Edukacja, 1994, nr 2/3
 29. Sobocki M., „Metody badań pedagogicznych”, Warszawa 1978
 30. Sołoma L., „Metody i techniki badań socjologicznych”, Olsztyn 1995
 31. Sołtysik L., „Praca pedagoga z uczniem rodziny niewydolnej wychowawczo”, (w:) Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1993, nr 9
 32. Tokarski J., red. „Słownik wyrazów obcych”, Warszawa 1980
 33. Urbańska J., „Funkcje pedagoga szkolnego w pracy z młodzieżą” (w:) Pedagogika społeczna w Polsce między stagnacją a zaangażowaniem, Katowice 1999
 34. Wiatrz K., T. Knopik, „Vademecum pedagoga szkolnego”, Katowice 1997
 35. Wojciechowski M., „Pedagog w pułapce”, (w:) Remedium, 1995, nr 11,12
 36. Wojtasik B, „Warsztat doradcy zawodu. Aspekt pedagogiczno-psychologiczny”, Warszawa 1997
 37. Zaczyński W., „Praca badawcza nauczyciela”, Warszawa 1968
 38. Zierkiewicz E., „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1998, nr 3
 39. Zarządzenie w sprawie nauczyciela pedagoga szkolnego, Dz.U. MOiW z 7 listopada 1975r., nr 11, poz. 112
 40. Zarządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r., Dz. U. 2001, nr 13, poz. 110
5/5 - (1 vote)