Repeater (Regenerator)

podrozdział z pracy o sieciach komputerowych

Repeater jest prostym urządzeniem pomocniczym, regenerującym sygnał przesyłany kablem, co pozwala na zwiększenie długości połączenia, a co za tym idzie – zwiększenie rozpiętości sieci. Repeater nie zmienia w żaden sposób struktury sygnału, poza jego wzmocnieniem. Repeater  jest nieinteligentnym (dumb) urządzeniem, które charakteryzuje się następującymi cechami:

  1. używany jest głównie w liniowych systemach kablowych;
  2. działa na najniższym poziomie stosu protokołów – na poziomie fizycznym;
  3. dwa segmenty sieci, połączone za pomocą repeater’a, muszą używać tej samej metody dostępu do medium;
  4. segmenty sieci połączone za pomocą repeater’a stają się częścią tej samej sieci i mają te same adresy sieciowe (węzły w segmentach rozszerzających sieć muszą mieć różne adresy od węzłów w segmentach istniejących);
  5. przekazują pakiety z prędkością transmisji w sieci;

W repeater’ach należy raczej widzieć urządzenia, które służą do przyłączenia do sieci stacji dalej położonych, niż urządzenia pozwalające na zwiększenie liczby stacji w sieci.

5/5 - (2 votes)