Zainteresowania i zamiłowania dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych

Akty prawne.

 1. U. Nr 95, poz. 329, z 1996r.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych (Dz. U. 2007r. nr 201 poz. 1455)

Książki.

 1. Baley, Zarys psychologii w związku z rozwojem psychiki dziecka, Wrocław 1946.
 2. Borowski, D. Wysocki, Placówki opiekuńczo- wychowawcze, Płock 2001.
 3. Brągiel, Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej. Wybrane zagadnienia do ćwiczeń. Opole 1984.
 4. Chermet- Carroy, Zrozum rysunki dziecka czyli jak interpretować rysunki małych dzieci, Łódź 2005.
 5. Claparede, Psychologia dziecka i pedagogika eksperymentalna, Warszawa 1918.
 6. Dąbrowski: Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Cz. 2. Olsztyn 1997.
 7. Fleck-Bangert, O czym mówią rysunki dzieci: dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich znaków: poradniki dla rodziców i pedagogów, Kielce 2001
 8. E. Głowacka, Rysunek jako jedna z metod projekcyjnych, „Plastyka i Wychowanie” 1998, nr 59.
 9. Gurycka, Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1978.
 10. Jakubowski: Podstawowe pojęcia, główne zadania i zasady pedagogiki opiekuńczej. „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze” 1980, nr 9 .
 11. Anna Kalbarczyk, Najważniejsze łata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci, Kraków

2009.

 1. Kupiesiewicz, Myśliciele o wychowaniu , Warszawa 2000,12.
 2. Lewawicki, Aspiracje dzieci i młodzieży, Warszawa 1987.
 3. O. Lilienfeld, Status naukowy technik projekcyjnych, Kraków 2002.
 4. Lutyński, Metody badań społecznych: wybrane zagadnienia, Łódź 1994.
 5. Laguna, B. Lachowska, Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych, Lublin 2003.
 6. Nowak, Metodologia badań społecznych,, Warszawa 1985.
 7. Nowicki T., Zarys psychologii, PZWS 1966.
 8. G.D. Oster, P. Goud, Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 1999.
 9. Popek, Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży ,Warszawa 1978.
 10. Radlińska, Oświata dorosłych, Warszawa 1947.
 11. Skubacz, M. Muller, J. Fąfrowicz, A. Tokarek, Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, Opole 2006
 12. Słoni ewska, Psychologiczna analiza zainteresowań, Poznań 1959.
 13. Super, Psychologia zainteresowań, Warszawa 1972.
 14. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.

Inne materiały:

 1. Ankieta skłonnościowa wg Lipszycowej.
 2. Strona internetowa kolo.org.pl/index.php?s=11
 3. Regulamin Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”.
Oddaj swój głos ne tę pracę