Wpływ reklamy na rozwój turystyki

 1. Albin K., Reklama – przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław, 2000.
 2. Altkorn J., Marketing w Turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.
 3. Bielski I., Podstawy Marketingu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 1999.
 4. Bosiacki S., Śniadek J., Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, 2004.
 5. Denek E., Gołembski G., Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań, 2002.
 6. Gaj J., Zarys historii w Polsce, Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa, 2003.
 7. Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007.
 8. Gracz J., Sankowski T., Psychologia w rekreacji i turystyce, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, 2004.
 9. Jabłoński W., Kreowanie informacji – media relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 10. Jachnis A., Terelak J. F., Psychologia Konsumenta i Reklamy, Oficyna Wydawnictwa Branta, Bydgoszcz, 1998.
 11. Karczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt Turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005.
 12. Kornak A. S., Zarządzanie Turystyką, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999.
 13. Kornak A., Montgierd – Łoyba M., Ekonomika Turystyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław, 1985.
 14. Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1997.
 15. Litewski T., Mikołowski B., Wykrzykowski J., Geografia Turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998.
 16. Łazarkowie M. i R., Gospodarka Turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, 2002.
 17. Łodziana – Grafowska J., Efektywność Reklamy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1996.
 18. Medlik S., Leksykon podróży turystyki hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.
 19. Mikuta B., Żelazna K., Organizacja ruchu turystycznego, Wydawnictwo Format – AB, Warszawa, 2004.
 20. Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
 21. Oleksiuk A., Marketing usług turystycznych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, 2007.
 22. Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.
 23. Panasiuk A., Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 24. Pawlacz A., Promocja produktu turystycznego – turystyka miejska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, 2008.
 25. Pender L., Sharpley R., Zarządzanie Turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2008.
 26. Richards B., Marketing atrakcji turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2003.
 27. Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka – wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1981.
 28. Toczek – Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, 2007.
 29. Wajgner M., Tylińska R., Podstawy Ekonomiczne i Prawne w hotelarstwie, Wydawnictwo REA, Warszawa, 2007.
5/5 - (1 vote)