Testowanie połączeń

Po podłączeniu wszystkich przewodów należy sprawdzić ciągłość połączeń. Do tego celu w najprostszym przypadku nadaje się multimetr z próbnikiem przejścia, lecz jest to uciążliwy proces wymagający uwagi i systematyki zwłaszcza, jeśli mamy do sprawdzenia więcej niż jedno połączenie.

Najlepiej nadaje się do tego tester przejścia do sieci (skrętkowych lub BNC, dzięki któremu można szybko się zorientować, czy kabel jest uszkodzony), lub urządzenie do wykonywania pomiarów sieci, które ponadto stwierdzi jakość okablowania.

Tester ciągłości połączeń, jest to proste urządzenie (nieco nowocześniejsza oraz ulepszona wersja bateryjki i żarówki) pozwalające wykryć:

  • brak przewodzenia której ś z par skrętki
  • kolejność podłączenia par skrętki
  • prawidłowość polaryzacji każdej pary
  • fakt zwarcia w kablu Tester do pomiarów sieci

Urządzenia do pomiarów sieci wykonuj ą szereg testów (zazwyczaj automatycznie, po wciśnięciu jednego przycisku) i określają, czy dany parametr spełnia założenia danej normy (pass) lub nie (fail). Ocenie podlegają tu:

  • Line Map – mapa połączeń;
  • NEXT (Near End Crosstalk) – przesłuch pomiędzy parami;
  • Return Loss – wartość sygnału odbitego będącego wynikiem niedopasowania impedancji elementów;
  • Attenuation – tłumienie;
  • Link Length – długość połączenia;

Niestety obecnie koszt testerów do wykonywania pomiarów w zależności od ich nowoczesności i uniwersalności sięga kilkuset do kilku tysięcy dolarów amerykańskich, więc jest to inwestycja, na którą mogą sobie pozwolić jedynie duże firmy.

5/5 - (1 vote)