Technologia poligrafii

Technologię poligrafii można określić jako naukę o sposobie wytwarzania produktów poligraficznych. Zapewne niewiele osób zetknęło się do tej pory z takim określeniem, więc należałoby najpierw wyjaśnić czym jest technologia i poligrafia.

Pod pojęciem technologii rozumiemy sposób wykonania danego przedmiotu. Jest to dziedzina nauki wchodząca w zakres nauk technicznych. Idąc dalej, można ją określić ją jako naukę o sposobie wytwarzania danych przedmiotów w danej dziedzinie techniki.

Produktami poligrafii są takie wyroby jak: książki, broszury, gazety, czasopisma, zaproszenia, ulotki reklamowe, wizytówki itp. Wspólną ich cechą jest to, iż są one zadrukowane odpowiednim tekstem i ilustracjami. Inaczej można je nazwać „drukami”. Druki uzyskuje się w procesie drukowania.

Dawniej zamiast słowa „poligrafia” używano słowa „drukarstwo”. Poligrafia jest stwierdzeniem bardziej ogólnym, gdyż obejmuje oprócz samego drukowania, wszystko co trzeba zrobić po drukowaniu, aby uzyskać gotowy produkt poligraficzny.

Technologię poligraficzną dzielimy na oddzielne procesy zwane „operacjami technologicznymi”. Wykonując operację po operacji, od pierwszej do ostatniej, otrzymujemy z surowców (głównie papier i farby) produkty poligraficzne.[24]


[24] „Podstawy poligrafii”, Sławomir Magdzik, Stefan Jakucewicz, WSiP, Warszawa 1999

Oddaj swój głos ne tę pracę