Środowisko wirtualnych dyskusji – charakterystyka

Grupy dyskusyjne (ang. newsgroups), określane również jako Usenet, „to rozbudowany i efektywny system przekazywania informacji. Służą do porozumiewania się użytkowników Internetu, wymiany poglądów, uzyskiwania informacji o sprawach technicznych, wskazywania interesujących miejsc w Internecie[1].

Chcąc porównać grupy do tradycyjnych mediów, musielibyśmy wyobrazić sobie ogromną, wielojęzyczną gazetę, redagowaną przez miliony użytkowników na całym świecie. Tak jak gazeta składa się z określonych działów, sekcji tematycznych, tak samo Usenet tworzą grupy poświęcone konkretnym zagadnieniom. Użytkownicy tej usługi spotykają się i prowadzą dyskusje w ramach grup. Każdego dnia tysiące internautów wykorzystują grupy dyskusyjne, poszukując informacji, rozrywki oraz nawiązując znajomości.

Aspekt dyskusji wydaje się być kluczowy z punktu widzenia socjologii. W odróżnieniu od mediów tradycyjnych, Usenet jest w pełni interaktywny; każda opublikowana wiadomość może zostać skomentowana, poddana krytyce. Grupy dyskusyjne to nie tylko źródło informacji zawartych w tysiącach wiadomości, to przede wszystkim środowisko interakcyjne, miejsce, gdzie każdy może wyrażać swoje opinie, prowadzić wirtualne rozmowy na równych prawach.


[1] Jarosław Zieliński, O internetowych dyskusjach (1998) dostępne pod adresem: winter.pl/internet/w0934.html.

Oddaj swój głos ne tę pracę