Sprzęt hydrauliczny. Metodyka postępowania z rozpieraczami

praca dyplomowa z pożarnictwa

Urządzenia te wykonywane są przy wykorzystaniu najnowszej techniki oraz z uznanymi powszechnie zasadami techniki bezpieczeństwa pracy. Mimo to w czasie używania mogą wystąpić zagrożenia uszkodzenia ciała oraz zagrożenie życia użytkownika. Dlatego też używać je należy wyłącznie do celów przedstawionych w instrukcji obsługi.

Przed rozpoczęciem prac ratunkowych położenie przedmiotu wypadku musi zostać ustabilizowane. W czasie wykonywania pracy wskutek działania dużych sił wytwarzanych przez urządzania ratownicze mogą zostać wyrwane części pojazdu. Z tego powodu osoby nie uczestniczące w akcji ratowniczej muszą zachować bezpieczną odległość (wygrodzić teren akcji).

Przy zakładaniu rozpieraczy należy koniecznie zapewnić, aby wszystkie szpony (ostrza) zarówno od strony cylindra  jak też od strony tłoka dokładnie przylegały. W ten sposób zapobiega się jednostronnemu przeniesieniu siły (obciążenia do cylindra). Podniesione przedmioty muszą zostać zabezpieczone przez mocne podpory, względnie odpowiednią podbudowę.

W czasie pracy należy uważnie obserwować rozpieracz jak i przedłużacz, całość musi pracować w jednej osi.

Rys. 22   Rozpieranie elementów pojazdu.

5/5 - (3 votes)