Samsonów

praca o Atrakcjach turystycznych Gór Świętokrzyskich

Atrakcją turystyczną są tu ruiny starej huty. Ruiny te są jednym z wielu obiektów Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, którego teren pokrywa się w przybliżeniu z obszarem Gór Świętokrzyskich. Samsonów od początku swych dziejów związany był z przeróbką żelaza. Źródła pisane mówią o istnieniu w tej miejscowości kuźnicy w roku 1584, którą to w 10 lat później przejmuje w dzierżawę Łukasz Samson. Dalszy rozwój Samsonów zawdzięcza biskupom krakowskim, do których należały m. in. tereny nad Bobrzą. Sprowadzili oni na początku XVII w. hutników z Bergamo.

W 1641 r. powstał w Samsonowie drugi piec w Polsce. W latach 1818 – 1822 zbudowano staraniem Stanisława Staszica nowoczesny zakład wielkopiecowy, którego ruiny oglądamy obecnie. Huta pracowała do 1866 roku. Po pożarze nie odbudowano jej ze względów ekonomicznych. Wśród ruin widzimy wieżę wyciągową i okrągły wielki piec, a niższe skrzydła boczne tworzą pomieszczenia, w których przygotowywano wsad do pieca lub nadawano ostateczny kształt wyrobom.

5/5 - (3 votes)