Projekt procesu przewozowego w układzie tabelarycznym

Tabela 9. Tabela  odnosi się do jednego środka transportowego.

Numer

operacji

Treść

operacji

Potrzebne materiały i dokumenty Stosowane pojazdy i urządzenia Czas operacji [min.] Liczba praco- wników
 

100

 

 

 

101

 

 

 

200

 

 

 

 

300

 

 

301

 

 

400

 

 

401

 

 

402

 

 

 

 

 

403

 

 

 

404

 

 

 

 

 

 

405

 

 

 

406

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

600

 

601

 

 

 

602

 

 

 

603

 

 

604

 

 

605

 

 

 

 

 

 

 

606

 

 

 

 

 

607

 

 

 

 

608

 

 

 

Kontrola stanu technicznego zestawu przewozowego

 

Podjazd środka transportowego

 

 

Kontrola skrzyni ładunkowej samochodu i tandemu przed załadunkiem

 

Przygotowanie ładunku do realizacji załadunku

 

Kontrola ilościowa

 

 

Załadunek

 

 

Przygotowanie zestawu do załadunku

 

Noszenie paczek styropianowych z magazynów i narzucenie ładunku na skrzynię ładunkową pojazdu

 

Rozmieszczenie (układanie) ładunku w przestrzeni ładunkowej

 

Powtarzanie operacji 402 i 403 aż do momentu ukończenia procesu ładunkowego oraz kontrola jakościowa towaru

 

Zabezpieczenie ładunku na czas transportu (zamknięcie opończy)

 

Podpisanie dokumentu wydania płyt styropianowych i dyspozycji załadunku

 

 

 

Przewóz (według ustalonej trasy)

 

 

Wyładunek

 

Podjazd środka transportowego pod rampę wyładowczą

 

Przygotowanie zestawu przewozowego do wyładunku

 

Rozładowywanie ładunku (paczek styropianowych)

 

Noszenie i układanie ładunku w magazynie

 

Powtarzanie czynności 603 i 604 aż do momentu całkowitego rozładunku oraz kontrola jakościowa towaru

 

 

 

Podpisanie wydania towaru przez przewoźnika

 

 

 

 

Kontrola techniczna i przygotowanie środka transportowego do drogi powrotnej

 

Powrót środka transportowego do bazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyspozycja załadunku

 

Dyspozycja załadunku

 

Dyspozycja załadunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wydania towaru z magazynu i dyspozycja załadunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyspozycja załadunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wydania towaru i dyspozycja załadunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samochód ciężarowy + tandem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przenośnik rolkowy

lub wózek paletowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

15 do 30

 

 

 

2

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

Ok. 40

 

 

5

 

 

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

30

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

Zależy od długości trasy i warunków drogowych

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

2-3

 

 

1

 

 

1-2

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

2-3

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2-3

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1-2

5/5 - (2 votes)