Kotły fluidalne z paleniskami cyrkulacyjnymi typu MSFB

Poszukiwania dotyczące rozwiązania wielu problemów ruchowych występujących w pracujących kotłach fluidalnych doprowadziły do zastosowania w kotłach energetycznych zmodyfikowanej warstwy cyrkulacyjnej nazywanej w literaturze angielskiej warstwą typu Multi – Solid Fluidizied Bed (w skrócie MSFB)[9]. Technologia ta, pozwala rozszerzyć skład frakcyjny paliwa do średnicy ziaren węgla dochodzącej do 60[mm]. MSFB jest warstwą cyrkulacyjną mającą w swej … Czytaj dalej

Instalacje gazowe w samochodach

Praca inżynierska LPG – oznacza gaz naftowy, skroplony. Jest on produktem rafinacji ropy naftowej. Jest produktem naturalnym, pochodzącym podobnie jak metan z pokładów naftowych. LPG – jest węglowodorem złożonym zasadniczo z mieszanki propanu i butanu, a otrzymuje się go w procesie rafinacji ropy naftowej lub też bezpośrednio przez wydobycie po prostym procesie odłączenia go od … Czytaj dalej

Niezawodność modeli urządzenia

Podsumowanie gotowej pracy inżynierskiej Największe możliwości kształtowania niezawodności obiektu występują w fazie jego projektowania. Przedstawiony w niniejszej pracy system racjonalnego oddziaływania na niezawodność projektowanego obiektu obejmuje: budowę modeli niezawodnościowych (ogólnego, nominalnego, matematycznego) badania niezawodnościowe z zastosowaniem metod analitycznych, symulacyjnych lub eksperymentowych. typowanie najkorzystniejszych rodzajów ulepszeń w sensie zmian czynników projektowych, technologicznych i eksploatacyjnych. 3. Do … Czytaj dalej