Korporacyjna strona internetowa i zintegrowany z nią sieciowy newsroom

Korporacyjna strona internetowa i zintegrowany z nią sieciowy newsroom to oficjalna witryna firmy, która służy jako główne źródło informacji o firmie i jej działalności. Zintegrowany sieciowy newsroom to centrum mediów w witrynie, które zapewnia aktualne wiadomości, komunikaty prasowe i inne istotne informacje dla dziennikarzy, stron zainteresowanych i opinii publicznej. Newsroom jest zaprojektowany w celu usprawnienia komunikacji i promocji przejrzystości, zapewniając centralną platformę do dzielenia się historiami firmy i nawiązywania kontaktu z jej odbiorcami.

Dla wielu firm strona internetowa jest centralnym punktem ich obecności w sieci i głównym przedmiotem działań ePR. Czym więc jest „strona internetowa”? W sensie technicznym jest to zbiór stron internetowych, które jako całość tworzą zintegrowany serwis internetowy dostępny dla użytkowników pod jednym adresem URL. Poszczególne strony witryny są połączone ze sobą za pomocą hiperłączy. Podział na strony jest najczęściej oparty na podziale tematycznym lub ilościowym, ewentualnie na obu jednocześnie. Strona internetowa może zawierać ogromną liczbę pojedynczych dokumentów. Technologia internetowa pozwala również na umieszczanie na stronie bardzo różnorodnych materiałów. Najczęstsze typy plików spotykane na stronach internetowych to:

Pliki tekstowe sformatowane

Formatowanie tekstu odbywa się głównie za pomocą zestawu znaczników i poleceń stworzonych specjalnie dla stron internetowych, zawartych w czymś, co czasami błędnie nazywa się „językiem programowania” HTML (Hypertext Mark-up Language). Nieco więcej możliwości formatowania tekstu w dokumentach internetowych oferuje standard DHTML (Dynamic Hypertext Mark-up Language), który jest oparty na syntezie HTML, arkuszy CSS i języka programowania Java Script. Z czasem publikowane są kolejne specyfikacje HTML.

Obecnie obowiązującą i zatwierdzoną przez World Wide Web Consortium wersją języka HTML jest wersja 4.1. W zależności od możliwości przeglądarek i programów zewnętrznych, z którymi są zintegrowane, możliwe jest również publikowanie i przeglądanie tekstów sformatowanych w Microsoft Word (.doc) lub Adobe Acrobat (.pdf). W obu przypadkach użytkownik musi mieć zainstalowane na swoim komputerze dodatkowe oprogramowanie, aby móc korzystać z takich dokumentów.

Pliki graficzne

Technologia WWW umożliwia wzbogacanie stron internetowych o elementy graficzne.

To, jakie typy plików użytkownik poprawnie „widzi” na tej stronie podczas przeglądania, zależy od możliwości przeglądarki. Obecnie najpopularniejsze przeglądarki obsługują następujące formaty plików: .jpg, .jpeg, .gif, .png.

W teorii nie ma ograniczeń co do wielkości plików graficznych umieszczanych na stronie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że im większy jest plik, tym więcej zajmuje kilobajtów i jego wyświetlanie w przeglądarce użytkownika może się opóźnić.

Programy

Wspólnym elementem serwisów internetowych są mini-programy, aplety JAVA. Język programowania JAVA został stworzony specjalnie do realizacji zadań internetowych.

Aplety JAVA pełnią wiele różnych funkcji. Na przykład firma może przedstawić panoramiczny, interaktywny obraz swojej oferty lub na przykład interaktywną mapę drogi do siedziby firmy. Na stronach internetowych często można też znaleźć programy umożliwiające komunikację w czasie rzeczywistym, tzw. aplikacje do czatowania (chat room) – one również są w większości apletami JAVA.

Wiele firm decyduje się również na umieszczanie na swoich stronach internetowych mini-gier napisanych w języku JAVA. W tym przypadku należy dodać, że ostatnio wyraźnie odchodzi się od pisania i publikowania gier w języku JAVA na rzecz technologii Flash i Shockwave.

Inny rodzaj mini-programów jest również bardzo ważny dla działania wielu stron internetowych. Są to skrypty, czyli programy napisane w specjalnie zaprojektowanych skryptowych językach programowania. Najpopularniejsze języki skryptowe używane w sieci to : PHP, ASP , Perl, Visual Basic, Python, Rebol. W większości przypadków skrypty są wykorzystywane do zarządzania zawartością strony, do komunikacji z przeglądarką, ze zintegrowanymi bazami danych (np. MS SQL, Mysql) itp. Przykładem zastosowania języków skryptowych na stronach korporacyjnych są różnego rodzaju fora i sklepy internetowe.

Wielką zaletą języków skryptowych jest to, że umożliwiają one przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych dostarczanych przez użytkownika podczas przeglądania stron internetowych.

 Animacje Flash, Shockwave

Wraz z pojawieniem się na rynku interaktywnego oprogramowania do animacji Flash i Shockwave strony internetowe zaczęły zmieniać się ze statycznych w dynamiczne. Animacje Flash wprowadzają ruch na stronę.

Najczęściej przejawia się to w animacjach początkowych (intro), które mają zachęcić odwiedzającego do dalszego poznawania strony. Elementy takie jak ruchome, dynamiczne przyciski menu, animowane banery czy ciekawe przejścia z jednej podstrony na drugą są obecnie możliwe dzięki technologii Flash. Niewielki rozmiar plików docelowych i stosunkowo niskie wymagania systemowe animacji shockwave sprawiają, że firmy często decydują się na wzbogacenie swoich stron internetowych o gry flashowe, interaktywne „ruchome” prezentacje, oferty lub na przykład: animacje procesów produkcyjnych itp. Animacje flash są grafiką wektorową i mogą być tworzone przy użyciu oprogramowania Macromedia, takiego jak: Macromedia Flash lub Macromedia Director. Obecnie można również zakupić oprogramowanie innych firm do tworzenia animacji flash (Corel Rave, Swish itp.).

Zawartość audio/wideo (media strumieniowe)

Technologia strumieniowego przesyłania obrazu i dźwięku umożliwiła usługom internetowym przejęcie funkcji tradycyjnych mediów wizualnych, takich jak telewizja czy radio.

Do strumieniowego przesyłania obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym wykorzystuje się między innymi oprogramowanie Microsoft Media, Real Media lub Quick Time. Najczęściej spotykane w sieci formaty strumieniowe audio i wideo to .wmv, .rm i .qt. Odbiór materiałów multimedialnych przez użytkownika odbywa się za pomocą dodatkowego oprogramowania zintegrowanego z przeglądarką, które jest uruchamiane na komputerze odbiorcy w momencie rozpoczęcia transmisji.

Pliki do pobrania

Niezwykle ważnym elementem wielu stron internetowych są pliki, które użytkownik może „ściągnąć”, czyli przesłać z danej strony na własny dysk twardy.

Takie pliki są zwykle umieszczane na stronie w sekcji „Do pobrania”. Aby zmniejszyć ich rozmiar, a tym samym skrócić czas ładowania, są one „zipowane” (zmniejsza się ich objętość) za pomocą specjalnego oprogramowania.

W przypadku plików, które mają zostać „załadowane”, nie ma ograniczeń co do formatu i rodzaju. Bardzo popularne są pliki mp3 z zawartością audio, tapety, wygaszacze ekranu, krótkie filmy .avi lub .mpg, grafiki, tabele i wykresy exel itp.

Fakt, że twórcy stron internetowych mają obecnie do dyspozycji ogromną liczbę narzędzi i opcji przy tworzeniu stron, oznacza, że wizualna różnorodność stron internetowych może być na początku przytłaczająca. Różnorodność stron internetowych odpowiada różnorodności rynku, co w praktyce oznacza, że każda firma buduje swoją stronę w zależności od prowadzonej działalności i klientów, których obsługuje.  Jednak analizując kilka stron internetowych, można znaleźć wiele wspólnych cech na poziomie struktury strony. Najczęściej powtarzające się elementy na stronach korporacyjnych to:

  • Intro – krótka animacja przedstawiająca firmę.
  • Podstrona opisująca historię i profil firmy.
  • Podstrona prezentująca wiadomości o firmie, bieżące wydarzenia i informacje prasowe (newsroom).
  • Podstrona zawierająca listę dystrybutorów lub oddziałów firmy.
  • Podstrona z danymi kontaktowymi.
5/5 - (2 votes)