Flâneurie istota zjawiska i transformacje

Bibliografia

 1. Aragon Louis, Wieśniak paryski, tłum. A. Międzyrzecki, Państwowy Instytut wydawniczy, Warszawa 1971.
 2. Balzak Honoriusz, Komedia Ludzka, Spółdzielnia wydawnicza Czytelnik, 1963.
 3. Balzak Honoriusz, Król Cyganerii, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
 4. Banaszkiewicz Jan, Historia Francji, wyd. Ossolineum, Wrocław 1999.
 5. Baudelaire Charle, Kwiaty Zła, Wydawnictwo literackie, Kraków 1994.
 6. Bauman Zygmunt, Dwa Szkice o moralności ponowoczesnej, Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa 1994.
 7. Bauman Zygmunt, Przedstawienie na pustyni, [w:] Drobne rysy w ciągłej katastrofie… Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa, 1993.
 8. Benjamin Walter, O kilku motywach u Baudelaire`a, [w:] Przegląd Humanistyczny, 1970, nr 5.
 9. Benjamin Walter, O pojęciu historii, [w:] Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, tłum. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996.
 10. Benjamin Walter, Park centralny, [w:] Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, tłum. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996.
 11. Benjamin Walter, Paryż II Cesarstwa według Baudelaire`a, [w:] Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, tłum. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996.
 12. Benjamin Walter, Paryż – Stolica dziewiętnastego wieku, [w:] Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, tłum. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996.
 13. Dejneka Piotr, Pasaże Waltera Benjamina, [w:] Kultura współczesna, nr 1/19, 1999.
 14. Flaubert Gustaw, Szkoła Uczuć, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.
 15. Jedlicki Jerzy, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, wyd. Sic, Warszawa 2000.
 16. Kracauer Siegfried, Jacques Offenbach i Paryż jego czasów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992.
 17. Lenartowicz Krzysztof, Stec Barbara. Architektura – sztuka multimedialna [w:] Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, pod redakcją Krystyny Wilkoszewskiej, wyd.Universitas, Kraków 1999.
 18. Lyotard Jean – Francois, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, wyd. Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.
 19. Loska Krzysztof, Flâneur jako metafora współczesnej kultury, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, wyd. Transhumana, Białystok 1998.
 20. Manterys Aleksander, Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 21. Marks Karol, Engels Fryderyk, Dzieła, t.2, Warszawa 1961.
 22. Morawski Stefan, Trudny związek flânerie z intelektualizmem, [w:] Pojednanie tożsamości z różnicą, Wydawnictwo fundacji Humaniora, Poznań 1995.
 23. Peatzold Heintz, Miasto jako labirynt. Walter Benjamin i nie tylko, [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura, pod redakcją Ewy Rewers, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.
 24. Poe Edgar Allan, Człowiek Tlumu, [w:] Opowiadania, t.1, Czytelnik, Warszawa 1986.
 25. Różanowski Ryszard, Pasaże Waltera Benjamina. Studium myśli, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 26. Rutkowski Ryszard, Le fresnoy – szkoła sztuki XXI wieku, [w:] Architektura i Biznes, 1999, nr 6/83.
 27. Sauerland Karol, Przeżycie i doświadczenie, czyli jeszcze raz o Walterze Benjaminie, [w:] Karol Sauerland, Od Diltheya do Adorna. Studia z estetyki niemieckiej, Warszawa 1986.
 28. Simmel George, Mentalność mieszkańców wielkich miast [w:] Socjologia, tłum. M Łukasiewicz, Warszawa 1975.
 29. Welsch Wolfgang, Nasza postmodernistyczna moderna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 30. Wilk Ewa, Piknik w świątyni obfitości [w:] Polityka nr 51 (2172), 19 grudnia 1998.
 31. Zeidler – Janiszewska Anna, Dryfujący flâneur, czyli o sytuacjonistycznej transformacji doświadczenia miejskiej przestrzeni, [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura, pod redakcją Ewy Rewers, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.
Oddaj swój głos ne tę pracę