Zapasy Arbetu i ich kontrola

podrozdział pracy inżynierskiej

Bardzo wysoka gotowość realizacji zamówień w ARBECIE może być ważnym atutem w rywalizacji na rynku. ARBET produkując styropian, ze względu na duże wahania popytu tworzy zapas, który zapewni klientom zrealizowanie zamówień.  Gromadzony zapas dodatkowy jest nazywany zapasem bezpieczeństwa. ARBET musi dopasowywać wielkość i rodzaj produkowanego asortymentu ze względu na duże wahania popytu związane z okresami rocznymi.

Co roku w ARBECIE układany jest roczny Plan Sprzedaży z rozbiciem na poszczególne miesiące. Jest to plan sprzedaży gdzie jednostką jest metr sześcienny styropianu. Następnie tworzony jest Plan Surowca, gdzie na 1000m³ styropianu przypada 14.500kg polistyrenu spienialnego (surowca). W Planie Surowcowym uwzględnia się sprzedaż z miesięcznym wyprzedzeniem.

Rys.11 Zapasy ARBETU – magazyny zewnętrzne.

Źródło: opracowanie własne

Ze względu na swe właściwości fizyko-chemiczne, styropian może być przechowywany w magazynach nie zadaszonych, znajdujących się  na zewnątrz hal i magazynów, gdzie jest narażony na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Pozwala na to struktura styropianu, ponieważ styropian nie chłonie wody i nie płonie (jest samogasnący). Gotowe płyty są owinięte w folie, która też nie przepuszcza wody.  Jeżeli paczki ze styropianem przechowywane są na zewnątrz muszą być zabezpieczone ścianami bocznymi z siatki dla osłony przed przemieszczeniem pod wpływem wiatru

ARBET posiada również magazyny wewnątrz swoich hal (rys.12). Są tam przechowywane duże bloki styropianowe mające 6 metrów wysokości. Takie wysokie bloki styropianowe wychodzą z formy, która je tworzy.

Rys. 12 Zapasy ARBETU – magazyn wewnętrzny.

Źródło: opracowanie własne

Firma ARBET tworząc zapas bezpieczeństwa, który zapewni rytmiczność dostaw, oraz usprawni prace ładunkowe musi posiadać także zapasy w formie surowców i półproduktów, które pozwolą na wyprodukowanie zapasu końcowego. Takim surowcem jest polistyren spienialny w formie granulatu, który jest transportowany i przechowywany w specjalnych pojemnikach i silosach. Polistyren, który jest dowożony w pojemnikach, przechowywany jest na zewnątrz hal i magazynów (rys.11).

Celem zarządzania zapasami jest posiadanie ich w ilościach niezbędnych do prowadzenia działalności przy najmniejszych możliwych kosztach utrzymania i składowania. Utrzymanie pewnej ilości produktów w formie zapasów w celu ich wykorzystania w przyszłości jest związane z:

  • koniecznością zapewnienia rytmiczności produkcji,
  • umożliwieniem osiągnięcia korzyści skali w sferze zaopatrzenia i transportu,
  • doskonaleniem obsługi klienta,
  • ochroną przed niespodziewanymi zmianami popytu i czasu realizacji zamówienia.
5/5 - (3 votes)