Wymagania odnośnie firm przewozowych

Firma ARBET podczas dystrybucji swoich produktów korzysta z transportu zewnętrznego tzn. nie jest w posiadaniu własnych środków transportowych. W związku z powyższym sformułowano szereg wymagań pod adresem wynajętych firm transportowych, tj:

 • pojemność ładunkowa zestawu przewozowego nie może być mniejsza niż 100m³, wynajęta firma musi być położona w promieniu 30km od siedziby ARBETU, firma musi dbać i zapewnić wysoki priorytet gotowości technicznej pojazdów,
 • w przypadku awarii podczas transportu do miejsca docelowego wyładunku towaru, niezwłocznie dostarcza zestaw zastępczy oraz ludzi potrzebnych do przeładunku,
 • wykwalifikowani i o wysokich umiejętnościach kierowcy,
 • terminowość i dobra jakość świadczonych usług przewozowych.

Te wszystkie wymagania musi zapewnić firma aby móc świadczyć usługi transportowe dla ARBETU.      

Wymagania ze strony klientów

Klient oczekuje od dostawcy spełnienia następujących wymagań:

 • dostaw ładunku w stanie nieuszkodzonym (dotyczy to również uszkodzenia opakowania),
 • dostawy styropianu według zamówienia (rodzaj, ilość oraz jakość towaru),
 • dostaw w określonym w zamówieniu miejscu i terminie,
 • niska cena produktów.

Wymagania organizacyjne.

Pod adresem odbiorcy:

 • zestaw musi być rozładowany z towaru w ciągu 1 godziny od przyjazdu,
 • odbiorca musi zapewnić ludzi potrzebnych do rozładunku,
 • zorganizowanie przez odbiorcę frontu rozładunkowego.

Pod adresem dostawcy:

 • wynegocjować z odbiorcą warunki rozładunku,
 • zorganizować załadunek i opracować jego harmonogram,
 • ustalić i zapewnić sposób komunikacji pomiędzy dostawcą, odbiorcą i kierowcami.
5/5 - (1 vote)