Tokarnia

praca o Atrakcjach turystycznych Gór Świętokrzyskich

Muzeum Wsi Kieleckiej – celem ekspozycji tradycyjnego budownictwa ludowego, obejmującego okres od XVIII w. do pierwszej połowy wieku XX, jest pokazanie (odtworzenie) układu przestrzennego wsi z podstawowych regionów etnograficznych Kielecczyzny. Całość terenu podzielono na 6 sektorów prezentujących: budownictwo terenów wyżynnych, budownictwo świętokrzyskie, nadwiślańskie, terenów lessowych, dworskie i małomiasteczkowe.

Rysunek 19. Wejście do skansenu Muzeum Wsi Kieleckiej.

Warto podkreślić, że teren pod lokalizację skansenu pozwala na ponowne ustawienie 80 obiektów dostępnych do zwiedzania na 4-kilometrowej trasie. Obecnie przeniesiono tu około 1/4 z planowanych zabytkowych zespołów budownictwa ludowego. Oprócz typowych, z pełnym wyposażeniem w sprzęty zagród wiejskich, znajduje się tu dwór szlachecki z wystrojem pomieszczeń typowym dla II połowy XIX w., wiatrak, a także studnia gromadzka, której urządzenia wyciągowe poruszane były końmi oraz wyposażenie XIX w. apteki. Po obiektach oprowadzają przewodnicy lub informacji udzielają opiekunowie poszczególnych obiektów.

Rysunek 20. Chata wiejska w skansenie.

Należy zaznaczyć, że sposób eksponowania wnętrz w Muzeum Wsi Kieleckiej nawiązuje do idei Artura Hezeliusa, który w 1885 r. zapoczątkował realizację skansenu sztokholmskiego – pierwszego tego typu muzeum na świecie. Prezentacja przedmiotów w ich naturalnym otoczeniu, sprzyja bliższemu, bezpośredniemu poznaniu realiów życia dziewiętnastowiecznej wsi, jej sztuki, rzemiosła i obyczajów. Zwiedzanie skansenu: w sezonie letnim 10 – 17, 8 czerwca zapraszamy na „WYTOPKI OŁOWIU”, 7 września na DOŻYNKI oraz na imprezę folklorystyczną ” NIEDZIELA W SKANSENIE”. W sezonie zimowym 9 – 14. Czas zwiedzania całej ekspozycji w lecie wynosi około 2,5 godz., a przy ograniczeniu do kluczowych wystaw – ok. 1 godzinę. Grupy zorganizowane przyjmowane są bez uprzedniej rezerwacji. Muzeum honoruje Zieloną Kartę i umowę EURO` 26.

5/5 - (3 votes)