Spis tabel i spis wykresów

Spis tabel – opracowanie własne.

 1. Tabela nr 1: Zróżnicowanie grupy badawczej nr 1 ze względu na płeć.- opracowanie własne.
 2. Tabela nr 2: Zróżnicowanie grupy badawczej nr 1 ze względu na wiek.- opracowanie własne.
 3. Tabela nr 3: Zróżnicowanie grupy badawczej nr 2 ze względu na płeć.- opracowanie własne.
 4. Tabela nr 4: Zróżnicowanie grupy badawczej nr 2 ze względu na wiek.- opracowanie własne.
 5. Tabela nr 5: Zróżnicowanie grupy pięciolatków w grupie badawczej nr 2 ze względu na płeć.- opracowanie własne.
 6. Tabela nr 6: Zróżnicowanie grupy sześciolatków w grupie badawczej nr 2 ze względu na płeć.- opracowanie własne.

Spis wykresów- opracowanie własne.

 1. Wykres nr 1: Procentowy rozkład odpowiedzi wśród chłopców i dziewcząt na pytania z pierwszego bloku ( zainteresowań artystycznych).- opracowanie własne.
 2. Wykres nr 2: Procentowy rozkład wśród chłopców i dziewcząt na pytania z drugiego bloku ( zainteresowań sportowych).- opracowanie własne.
 3. Wykres nr 3: Procentowy rozkład wśród chłopców i dziewcząt na pytania z bloku trzeciego ( zainteresowań społeczno-towarzyskich). – opracowanie własne.
 4. Wykres nr 4: Procentowy rozkład wśród chłopców i dziewcząt na pytania z bloku czwartego ( zainteresowań związanych ze skłonnościami przywódczymi), -opracowanie własne.
 5. Wykres nr 5: Procentowy rozkład odpowiedzi wśród dziewcząt i chłopców na pytania z bloku piątego ( zainteresowań naukami ścisłymi). – opracowanie własne.
 6. Wykres nr 6: Procentowy rozkład odpowiedzi wśród chłopców i dziewcząt na pytania z bloku szóstego ( słonności pedantyczne).- opracowanie własne.
 7. Wykres 7: Procentowy rozkład odpowiedzi wśród chłopców i dziewcząt na pytania z bloku siódmego ( zainteresowań kulinarnych).- opracowanie własne.
5/5 - (5 votes)