Opieka zdrowotna i pomoc społeczna powiatu radomszczańskiego

Powiat radomszczański został utworzony 1 stycznia 1999 roku i powstał w wyniku scalenia 14 jednostek administracyjnych (gmin) z dawnego rejonu radomszczańskiego (odłączono gminę Kluczewsko i Sulmierzyce), koniecpolskiego (gmina Żytno) i częstochowskiego (gmina Gidle).

Powiat radomszczański położony jest w centralnej Polsce, w południowej części województwa łódzkiego, pomiędzy Warszawą i aglomeracją Śląską. Obejmuje on teren 13 gmin, w tym 2 miejsko-wiejskie: Kamieńsk i Przedbórz oraz 11 gmin wiejskich: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Radomsko, Wielgomłyny, Żytno. Największym miastem powiatu jest Radomsko, będące jednocześnie siedzibą władz powiatowych. Pozostałe, mniejsze miasta, to Kamieńsk i Przedbórz. Oprócz tych miast na terenie powiatu radomszczańskiego znajduje się także 378 miejscowości oraz 208 sołectw.

Powiat ma korzystne położenie komunikacyjne, które zawdzięcza przebiegającej przez swój obszar trasie szybkiego ruchu Warszawa-Katowice oraz linii kolejowej łączącej Warszawę z Wiedniem. Powiat radomszczański graniczy z pięcioma innymi powiatami: od północy z powiatem piotrkowskim, od wschodu z powiatem włoszczowskim, od południa z częstochowskim, od zachodu z pajęczańskim, od północnego zachodu z bełchatowskim.[1]

Powiat zajmuje powierzchnię 1445 km2,costanowi 8% powierzchni woj.łódzkiego. Powierzchnia lasów zajmuje 43 533 ha, tj.około 30% powierzchni powiatu. Pod względem powierzchni największymi gminami w powiecie są gminy Przedbórz i Żytno, które zajmują w sumie powierzchnię prawie 380 ha, co stanowi 26% ogółu powierzchni powiatu. Najmniejszymi gminami są zaś: gmina Dobryszyce oraz miejska gmina Radomsko, gdzie każda z nich zajmuje powierzchnię ok.51 ha, co stanowi zaledwie 3,5% całej powierzchni powiatu.

Prawie cały obszar powiatu radomszczańskiego położony jest na Niecce Łódzkiej, poza północną częścią gminy Przedbórz-masyw Gielniowsko-Rawski oraz zachodniej części gminy Ładzice-monoklina Krakowsko-Częstochowska.

Powiat radomszczański w porównaniu do innych powiatów w Polsce posiada niezbyt dużą liczbę lekarzy. Na 10 tys. mieszkańców przypada znacznie mniej lekarzy niż w Polsce, ale nieznacznie więcej niż w woj. łódzkim. Najlepsza opieka lekarska jest w gminie Radomsko, gdzie na 10 tys.mieszkańców przypada 32 lekarzy, natomiast najgorzej przedstawia się sytuacja gminy Ładzice (na 10.000 mieszkańców przypada 4 lekarzy) i gminie Masłowice (na 10.000 przypada 4,2).

Odwrotnie jest z liczbą pielęgniarek przypadających na 10 tys. mieszkańców powiatu. W Radomsku przypada ich 72, w gminie Ładzice – 50, a najmniej pielęgniarek jest w gminach Kobiele Wielkie i Masłowice, gdzie na 10 tys. mieszkańców przypada tylko 8 pielęgniarek.

Na terenie powiatu znajduje się tylko jeden szpital – w Radomsku. Jednak nie wszyscy pacjenci mogą z niego korzystać, gdyż nie posiada on takich oddziałów jak: okulistyka, neurologia czy onkologia.

W powiecie działa 20 przychodni (zakładów publicznych i niepublicznych), 3 Gminne Ośrodki Zdrowia (Dobryszyce, Kodrąb, Masłowice) oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia w Dmeninie. Powiat radomszczański posiada także oddany w 2000 r. w pełni nowoczesny, posiadający standardy europejskie Dom Pomocy Społecznej w Radomsku, dysponujący 60 miejscami oraz istniejący od 1926 r. Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach, który dysponuje 195 miejscami.


[1] Katalog Powiatu Radomszczańskiego, Starostwo Powiatowe w Radomsku.

5/5 - (3 votes)