Nowa Słupia

praca o Atrakcjach turystycznych Gór Świętokrzyskich

Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się tu do VII w. hutnictwem żelaza. Obecnie miejscowość rozsławiają prowadzone przez naukowców eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną przez zamieszkujących Góry Świętokrzyskie 2000 lat temu hutników. Wytopy odbywają się we wrześniu podczas imprezy zwanej „Dymarkami Świętokrzyskimi”.

Obiekty warte zobaczenia:

Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. M. Radwana – w pawilonie zabezpieczono stanowiska archeologiczne złożone z 45 kloców żużla pozostałych po piecach służących do jednorazowego żelaza z rudy. Piece te, ze względu na sposób doprowadzania powietrza (dmuchanie – „dymanie” miechami) zwane są dymarkami. Ponadto przedstawiono tutaj historię i metody badań. Muzeum jest czynne codziennie oprócz poniedziałków od 9 do 16.

Kamienna figura pielgrzyma świętokrzyskiego – rzeźba przedstawia klęczącego mężczyznę z rękami złożonymi do modlitwy, odzianego w długi, spadający do stóp płaszcz. Posąg owiany jest licznymi legendami. Jedna z nich powiada, że za grzech pychy pielgrzym został zamieniony w kamień i kontynuuje swą wędrówkę przesuwając się corocznie o ziarenko piasku. Odkupi swą winę po dojściu do bram klasztoru, co nastąpi równocześnie z końcem świata.

Oddaj swój głos ne tę pracę