Charakterystyka firmy Optimus SA

Firma Optimus SA powstała w 1988 roku i w ciągu czterech lat zdobyła pozycję lidera na polskim rynku PC, którą utrzymuje do dziś.  W 2000 roku udział Optimusa w rynku markowych komputerów osobistych wynosił 24%. Sukces spółki był wynikiem optymalnego doboru parametrów technicznych sprzętu, przystępnej ceny i rozbudowanej sieci dystrybucyjno-serwisowej.

W 1994 roku Optimus S.A., jako pierwsza firma z branży informatycznej, stał się spółką publiczną. Wprowadzenie akcji przedsiębiorstwa na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych pozwoliło zgromadzić odpowiednie środki na finansowanie jej dalszego rozwoju.

W 1996 roku Optimus S.A. rozpoczął inwestycje w dziedzinie Internetu i multimediów. W tym samym roku Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu inwestycji w zakresie integracji systemów, tworzenia specjalistycznego oprogramowania oraz rozwijania szeregu unikatowych technologii IT, takich jak: bezpieczeństwo informacji, video-konferencje, inteligentny budynek, karty inteligentne. Ten ogromny wysiłek inwestycyjny (łącznie 65 mln zł) w kilkanaście technologii równocześnie stał się podstawą silnej pozycji firmy na rynku w rozpoczynającej się erze Internetu.

Długofalowe inwestycje w Internet zaowocowały szeregiem osiągnięć. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim nowoczesny portal internetowy uruchomiony w 1996 roku, który w krótkim czasie pokonał konkurentów i wysunął się na pozycję niekwestionowanego lidera. Onet jest przodującym portalem zarówno pod względem liczby odwiedzin, liczby zarejestrowanych użytkowników jak i liczby kont e-mailowych.   W grupie Optimus S.A. sukces portalu Onet był podstawą do rozwoju szeregu nowoczesnych usług internetowych.

Dziesiątego września 2001 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Optimus S.A. podjęło uchwały zatwierdzające podział Spółki na część portalową – Grupa Onet.pl S.A. i technologiczną – Optimus Technologie S.A., do której została przeniesiona część wydzielonego przedsiębiorstwa z Optimus S.A. Podjęto również uchwałę zmieniającą nazwę Spółki Dzielonej (obecnego Optimus S.A.) na Grupa Onet.pl S.A.

Spółka dzielona – Grupa Onet.pl S.A., związana docelowo z Grupą ITI – objęła Onet.pl i spółkę DRQ. Pozostała działalność firmy związana z produkcją i dystrybucją sprzętu komputerowego, usługami oraz technologiami informatycznymi została przeniesiona do spółki Optimus Technologie S.A.

W efekcie realizowanego podziału przez wydzielenie oraz wprowadzenia do obrotu publicznego akcji spółki Optimus Technologie S.A., akcjonariusze Optimusa za jedną jego akcję otrzymali po jednej akcji Optimus Technologie S.A. oraz Grupy Onet.pl S.A.

5/5 - (1 vote)