Charakterystyka banków działających w Jeleniej Górze

W Jeleniej Górze działa łącznie 18 placówek 13 banków (tabela nr 1). Jest wśród nich 13 oddziałów, 3 filie i 2 ekspozytury. Najwięcej placówek posiada Bank Zachodni S.A., bo aż 3 oddziały, 2 oddziały ma Bank Śląski S.A. i Kredyt Bank S.A. Bank Polska Kasa Opieki Bank Polski posiada 1 oddział i 1 ekspozyturę, natomiast po 1 oddziale posiadają Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., BWR Grupa Deutsche Bank S.A., Bank PeKaO S.A., Big Bank S.A., Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. Ekspozyturę posiada Cuprum Bank a po 1 filii posiada Bank Handlowy S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. i Invest Bank S.A.

Tabela nr 1 Wykaz placówek bankowych w Jeleniej Górze (stan na 31.12.2000r.).

 

Nazwa banku

 

 

Siedziba centrali

 

 

Rodzaj placówki

 

Data powstania banku

 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

 

 

Warszawa

 

Oddział

 

1975

 

Bank Handlowy w WarszawieS.A

 

Warszawa

 

Filia

 

1870

 

Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

 

Warszawa

 

Filia

 

1991

 

Bank PeKaO S.A.

 

Warszawa

 

Oddział

 

 

 

1929

 

Bank Śląski S.A.

 

 

Katowice

 

2 Oddział

 

 

 

1989

 

Bank Zachodni S.A.

 

Wrocław

 

3 Oddziały

 

1989

 

BWR Grupa Deutsche Bank

 

 

Kraków

 

Oddział

 

1992

 

Cuprum Bank S.A.

 

 

Lubin

 

Ekspozytura

 

1991

 

Kredyt Bank S.A.

 

Lublin

 

1        Oddziały

 

 

1990

 

Big Bank S.A.

 

Warszawa

 

Oddział

 

1989

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

 

Warszawa

 

Oddział

Ekspozytura

 

1950

 

Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.

 

Poznań

 

Oddział

 

1998

 

Invest Bank S.A.

 

 

Poznań

 

Filia

 

1991

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji udzielanych w bankach

Poniżej zaprezentowano krótką charakterystykę banków działających na jeleniogórskim rynku bankowym.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Polska Kasa Opieki  S.A.

ING Bank Śląski S.A.

Bank Zachodni WBK S.A.

Kredyt Bank S.A.

Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Oddaj swój głos ne tę pracę