BIG Bank S.A.

Big Bank powstał w wyniku pierwszego w powojennej historii polskiej bankowości połączenia dwóch banków giełdowych: Banku Inicjatyw Gospodarczych Big S.A. (powstał 7 czerwca 1989 roku jako jeden z pierwszych banków komercyjnych) oraz Banku Gdańskiego S.A.

17 lipca 1989 roku Big Bank rozpoczął działalność.

W 1990 roku miała miejsce pierwsza publiczna emisja akcji banku, a także utworzenie Biura Maklerskiego Big S.A. W tym roku Bank jako pierwszy wdrożył usługę bezpiecznego przechowywania  w Polsce. Rozpoczął również działalność leasingową. Big Bank S.A. powołuje Fundację „Pro Musica Camerata” wspierającą inicjatywy operowe Warszawskiej Opery Kameralnej.

W 1991 roku – pierwsza międzynarodowa karta PŁATNICZA w Polsce została wydana do systemu VISA. W tym samym roku odbyła się pierwsza w Polsce emisja Bonów Lokalizacyjnych. BEL Leasing Sp. z o.o. powstała wspólnie z Orbis SA PolCard Sp. z o.o. wspierając rozliczenie kart płatniczych,  rozpoczął się pierwszy profesjonalny program sponsoringowy w Żeglarstwie w Polsce.

Rok 1992 był pierwszym notowaniem akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  Big S.A. jest pierwszym bankiem na giełdzie. Big S.A. przejął Łódzki Bank Rozwoju S.A. – pierwsze przejęcie prywatnego banku w powojennej historii Polski. Big S.A zdobywa tytuł „Banku Roku w Europie Środkowo-Wschodniej” przyznawany przez brytyjski magazyn „Central European”.

W 1993 roku Big S.A.  zdobywa tytuł „Najlepszego Polskiego Banku w 1993 roku” przyznawany przez brytyjski magazyn „Euromoney”. Zostaje wydana pierwsza polska karta płatnicza POLCARD CLASSIC .

W 1995 roku zakupiono pierwszą transzę sprywatyzowanego Banku Gdańskiego S.A.

W 1997 roku Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A. i Bank Gdański S.A. połączyły się tworząc Big Bank Gdański S.A.

W 1998 roku uruchomiono sieć nowoczesnych usług detalicznych Millennium stworzoną wspólnie z BCP. Powszechne Towarzystwo Emerytalne uzyskało licencję.

Rok 1999 to rozpoczęcie działalności przez Otwarty Fundusz Emerytalny EGO, był to również zakup, wraz z Eureko, 30% sprywatyzowanego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń S.A.  oraz otwarcie pierwszych 100 oddziałów sieci handlowej Millennium.

W dniu 10.10.2000 r. Big Bank Gdański S.A. otrzymał od Państwowego Zakładu Ubezpieczeń S.A. informację o sprzedaży 9.897.739 akcji Big Banku Gdańskiego S.A. przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. – spółkę zależną Państwowego Zakładu Ubezpieczeń S.A.  Po zbyciu akcji Big Banku Gdańskiego S.A., Państwowy Zakład Ubezpieczeń S.A. wraz ze spółką zależną Państwowe Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. posiada 15 285 479 akcji Banku, co stanowi 3,60% kapitału zakładowego Banku i daje prawo do wykonywania 15 345 479 głosów na ZWZ Big Banku Gdańskiego S.A.,  co stanowi 3,61% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

Jego potencjał gospodarczy plasuje go w pierwszej piątce największych banków w kraju i wśród trzydziestu największych banków w Europie Środkowej. Big Bank jest spółką publiczną. Akcje banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, w formie Globalnych Kwitów Depozytowych, na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Big Bank jest liderem w Grupie Kapitałowej BIG, w skład której wchodzą również: Big Bank Spółka Akcyjna, Bel Leasing Sp. z o.o., BG Leasing SA, Dom Maklerski Big-BG Sp. z o.o. Oferta podmiotów z Dużej Grupy jest naturalnym uzupełnieniem oferty Banku umożliwiającym kompleksową obsługę klienta i realizację specjalnych programów na ich życzenie.

Posiada 318 placówek (stan na 31.12.1999 [1]).

Oddział Big Banku S.A. rozpoczął działalność w Jeleniej Górze w październiku 1993 roku.

[1] Dolniak P., „50 najważniejszych banków w Polsce”, „Bank” z 2000 r. nr 3, s. 44-45

5/5 - (1 vote)