Ubezpieczenia na życie ze świadczeniem zmieniającym się o ustaloną kwotę

Obecne wartości ubezpieczeń na życie o zmiennym świadczeniu wy­płacanym na koniec roku śmierci zmieniającym się corocznie o ustaloną stałą kwotę równe są:

dla ubezpieczenia na całe życie oraz:

dla ubezpieczenia terminowego, gdzie:

C – początkowa kwota ubezpieczenia,

C – kwota o którą następuje zmiana świadczenia,

Kx – obcięty czas życia x-latka, n – czas trwania ubezpieczenia.

Wartości oczekiwane wartości obecnych tych ubezpieczeń wynoszą: • dla ubezpieczenia na całe życie:

wyliczając kpx, oraz qx+k z tablic trwania życia:

gdzie {C’ (109 — x) > —C),

dla ubezpieczenia terminowego:

korzystając z tablic trwania życia:

Drugie momenty wartości obecnych powyższych ubezpieczeń obliczone za pomocą tablic trwania życia są równe:

dla ubezpieczenia na całe życie:

dla ubezpieczenia terminowego:

Wariancje wartości obecnych ubezpieczeń na życie ze świadczeniem zmieniają­cym się o ustaloną kwotę można otrzymać ze wzoru:

5/5 - (1 vote)