Zainteresowania i zamiłowania dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych

Streszczenie

Tematem niniejszej pracy licencjackiej są zainteresowania i zamiłowania dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, które zostały zbadane w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie. W części teoretycznej wyjaśnione jest pojęcie placówki opiekuńczo-wychowawczej, ogólny zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, ogólna charakterystyka funkcjonowania różnego typu placówek opiekuńczo- wychowawczych w Polsce, charakterystyka kształtowania się zainteresowań i zamiłowań dzieci jak też opis funkcjonowania ośrodka, w którym zostały przeprowadzone badania. W części metodologicznej znajduje się opis przeprowadzonych badań( za pomocą kwestionariusza ankiety i rysunku projekcyjnego), jak również ich analiza.

Słowa kluczowe

Placówka opiekuńczo-wychowawcza, Placówka interwencyjna, Zainteresowanie, Zamiłowania, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”, Metoda projekcyjna, Ankieta- technika sondażowa

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus)

Nr kodowy: 05800- psychologia wychowania.

Tytuł pracy w języku angielskim

Children interest and passion in childcare centers (for example, the Support Center for Child and Family „Circle”).

5/5 - (4 votes)